Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_robota_z_TMM_2012.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.49 Mб
Скачать

Технічне завдання на курсову роботу

Спроектувати і дослідити механізми верстата (тема 3, варіант 7).

Задано:

1. Схема шарнірно-важільного механізму (рис. 1).

2. Розміри ланок шарнірно-важільного механізму, мм: , , .

3. Положення центрів ваги ланок: центр ваги ланки 1 збігається з точкою О1, ланки 3 – з точкою В, ланки 5 – з точкою С, .

4. Маси ланок шарнірно-важільного механізму, : , , , .

5. Моменти інерції ланок шарнірно-важільного механізму відносно осей, що проходять через їх центри ваги, : .

6. Частота обертання кривошипа .

7. Максимальне значення сили корисного опору .

8. Положення механізму, для яких необхідно побудувати плани прискорень і для одного з них провести силовий аналіз: 1, 6.

9. Діаграма сил корисного опору (рис. 2).

10. Схема кулачкового механізму (рис. 3).

11. Графік зміни аналога прискорення штовхача кулачкового механізму (рис. 4).

12. Хід штовхача кулачкового механізму h=39 мм.

13. Фазові кути повороту кулачка, град:

14. Допустимий кут тиску .

15. Зміщення траєкторії руху штовхача відносно центра обертання кулачка (ексцентриситет штовхача) .

16. Схема зубчастого механізму привода (рис. 5).

17. Частота обертання вала електродвигуна привода .

18. Числа зубців коліс простої передачі зубчастого механізму привода: , .

19. Модуль зубчастих коліс простої передачі зубчастого механізму привода .

20. Модуль коліс планетарної ступені зубчастого механізму привода .

Рис. 1. Схема шарнірно-важільного механізму

Рис. 2. Діаграма сил корисного опору

Рис. 3. Схема кулачкового механізму

Рис. 4. Графік зміни аналога прискорення штовхача кулачкового механізму

Рис. 5. Схема зубчастого механізму привода

ВСТУП

Ефективна робота народногосподарського комплексу нашої держави в ринкових умовах вимагає його оснащення високопродуктивними, енергетично малозатратними, надійними і довговічними машинами. Створення таких машин вимагає від майбутніх інженерів глибоких і міцних знань, в першу чергу, в області теорії механізмів і машин, а також уміння грамотно проектувати і досліджувати різноманітні механізми (важільні, зубчаті, кулачкові та інші), що входять до складу машин.

Бурхливий розвиток електронно-обчислювальної техніки дозволяє більш ефективно проектувати механізми і машини. Це зумовлено тим, що застосування ПЕОМ дає можливість виконувати оптимізаційний синтез механізмів за різними критеріями (найменші габаритні розміри механізму, найменше зношування у кінематичних парах, найбільший коефіцієнт корисної дії та інше). Ця курсова робота є першим інженерним завданням, яке розвиває у студентів навики самостійної конструкторської роботи і створює можливість творчо осмислити знання, набуті під час вивчення фундаментальних дисциплін.

1. Структурний аналіз шарнірно-важільного механізму

Приймемо такі умовні позначення ланок механізму (див. рис. 1): 0 – стояк; 1 – кривошип О1А; 2 – куліса АС; 3 – повзун В куліси; 4 – повзун С куліси; 5 – повзун.

Кількість ланок у механізмі , кінематичних пар V класу – 7.

Дані про кінематичні пари наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]