Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursova_robota_z_TMM_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.49 Mб
Скачать

7. Приклад виконання курсової роботи

Титульний аркуш пояснювальної записки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

Кафедра ОЛК та ТММ

Група АТ–32

Шифр 02-128

Механізми верстата

Пояснювальна записка

до курсової роботи

з дисципліни “Теорія механізмів і машин”

Тема 3 Варіант 7

Студент В.С. Іванов

Керівник Р.М. Петров

Луцьк – 2012

Завдання на курсову роботу

Луцький національний технічний університет       

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра Обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин   (ОЛК та ТММ)

Дисципліна Теорія механізмів і машин       

Напрям підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”       

Курс ІІІ Група АТ-32 Семестр V       

Завдання на курсову роботу студента

Іванова Володимира Сергійовича      

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту Механізми верстата      

(Тема 3. Варіант7.).      

2. Термін здачі студентом закінченого проекту 15.12. 2012 р.               

3. Вихідні дані до проекту а=300 мм; b=250 мм; lO!A=113 мм; lAS2=350 мм; 

m1=18 кг; m2=25 кг; m3=4 кг; m5=40 кг; JS!=0,785 кг·м2; JS2=2,435 кг·м2; n1=90 об/хв;  

Fmax=588,6 Н; φП=1250; φВ.В.=500; φО=1000; h=39 мм; e=0 мм; θдоп=400; nдв=1800 об/хв; 

za=15; zb=42;m=4 мм; m1=4 мм       

      

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробленню)

1. Структурний аналіз шарнірно-важільного механізму.       

2. Кінематичний аналіз шарнірно-важільного механізму.       

3. Силовий аналіз шарнірно-важільного механізму.                       

4. Синтез кулачкового механізму або синтез і аналіз зубчастих передач.        

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1. Кінематичний та силовий аналіз шарнірно-важільного механізму               

(формат А1).       

                2. Синтез кулачкового механізму або синтез і аналіз зубчастих передач                               (формат А1).       

      

6. Дата видачі завдання 01.09.2012 р.       

Календарний план

№ п/п

Найменування етапів курсової роботи

Термін виконання етапів курсової роботи

Примітки

ППояснювальна записка

1

Структурний аналіз шарнірно-

важільного механізму.

22.09.2012 р.

2

Кінематичний аналіз шарнірно-

важільного механізму.

13.10.2012 р.

3

Силовий аналіз шарнірно-важільного механізму.

10.11.2012 р.

4

Синтез кулачкового механізму або синтез і аналіз зубчастих передач. .

15.12.2012 р.

Графічна частина курсової роботи

6

Кінематичний та силовий аналіз шарнірно-важільного механізму (формат А1).

13.11.2012 р.

7

Синтез кулачкового механізму або синтез і аналіз зубчастих передач (формат А1).

15.12.2012 р.

Студент

(підпис)

Керівник          Петров Роман Михайлович

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

01 вересня 2012р.

ЗМІСТ

Технічне завдання на курсову роботу ........................................................ 4

Вступ ................................................................................................................ 6

1. Структурний аналіз шарнірно-важільного механізму ............................ 7

2. Кінематичний аналіз шарнірно-важільного механізму .......................... 9

2.1. Побудова дванадцяти положень механізму ...................................... 9

2.2. Побудова планів швидкостей для дванадцяти положень

механізму .............................................................................................. 9

2.3. Побудова планів прискорень для двох положень

механізму .............................................................................................. 12

3. Силовий аналіз шарнірно-важільного механізму ..................................... 17

3.1. Визначення сил, що діють на ланки механізму ................................ 17

3.2. Визначення реакцій у кінематичних парах механізму та

зрівноважувальної сили ...................................................................... 18

3.3. Визначення зрівноважувальної сили методом

М.Є. Жуковського ............................................................................... 21

4. Синтез кулачкового механізму .................................................................. 22

4.1. Побудова діаграм руху вихідної ланки механізму ........................... 22

4.2. Визначення мінімального радіуса кулачка ....................................... 23

4.3. Профілювання кулачка ........................................................................ 24

5. Синтез і аналіз зубчастих передач ............................................................. 26

5.1. Вибір коефіцієнтів зміщення циліндричних евольвентних

зубчастих коліс зовнішнього зачеплення .......................................... 26

5.2. Розрахунок геометричних параметрів циліндричної

евольвентної передачі зовнішнього зачеплення ............................... 26

5.3. Побудова картини евольвентного зубчастого зачеплення ............... 29

5.4. Синтез схеми та кінематичний аналіз планетарного

редуктора ............................................................................................... 31

Список літератури ............................................................................................ 35

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]