Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ELEKTROOBLADNANNYa_AVTOMOBILIV.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
10.52 Mб
Скачать

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання виконується згідно вказівки викладача.

Перелік індивідуальних завдань:

 1. Накресліть схему найпростішої ABS.

 2. Накресліть схему чотириканальної ABS з чотирма.

 3. Накресліть схему триканальної ABS з трьома давачами.

 4. Накресліть схему двоканальної ABS з двома давачами по діагоналі.

 5. Накресліть схему роботи гальмівної системи з ABS при га­льмуванні на неоднорідному покритті.

 6. Накресліть графіки зміни тиску і кута розвороту при виник­ненні моменту розвороту.

 7. Накресліть схему ЕНВ гальмівної системи.

 8. Намалюйте основні вузли системи ABS та опишіть їх будо­ву.

 9. Накресліть гальмівну систему з блоком керування ELB.

Контрольні запитання

 1. Що називається ABS?

 2. Які умови враховують при розробці ABS?

 3. Перерахуйте основні критерії якості ABS.

 4. Яке призначення блоку керування ABS?

 5. Яке призначення модулятора ABS?

 6. Наведіть класифікацію ABS.

 7. Опишіть роботу триканальної ABS фірми Bosch.

 8. Наведіть будову системи ЕНВ.

 9. Призначення і робота системи IRM.

10 У чому особливість роботи ABS вантажного автомобіля?

Перелік рекомендованих джерел

1. Бронштейн М.И. Электрическое и электроннное оборудование автомобилей. – К., 1993. – 232 с.

2. Акимов С. В., Боровских Ю.И., Чижков Ю.П. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. – М.:Машиностроение, 1988.

3 Опарин И.М., Купеев Ю.А., Белов Е.А. Электронные системы зажигания. – М.: Машиностроение, 1987.

4. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. М.: «Транспорт», 1989.

5. Чорноус В.М., Карпінець Б.І. Електричне і електронне обладнання автотранспортних засобів. – Івано-Франківськ, 2004. – 141 с.

6. Брюханов А.Б. Электронные устройства автомобилей. – М.: «Транспорт», 1988. – 110 с.

7. Тимофеев Ю.Л., Тимофеев Г.Л. Лабораторный практикум по электрооборудованию автомобилей. – М.: «Транспорт», 1988. – 159 с.

8. Денько В.Г. Электротехника и электрооборудование автомобилей и транспорта. Типовая программа, методические указания и контрольные задания.: - Харьков, 1988. – 145 с.

9. Мельник В.М. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комп’ютерні системи».: - Івано-Франківськ, 2010. – 72 с.

26

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]