Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ELEKTROOBLADNANNYa_AVTOMOBILIV.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
10.52 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Кафедра електротехніки

Чорноус В. М., Карпінець Б. І.,

Пашуля Т. В., Циганчук В. В.

Електрообладнання автомобілів

Методичний комплекс

Для студентів напряму підготовки 6.070106 ­–

"Автомобільний транспорт"

Рекомендовано методичною радою університету

Івано-Франківськ

2010

МВ 02070855–3386–2010

Чорноус В. М., Карпінець Б. І., Пашуля Т. В.,

Циганчук В. В.

Електрообладнання автомобілів. Методичний комплекс: Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010. – 156 с.

Методичний комплекс складений відповідно до курсів «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Технічна експлуатація і ремонт машин» і призначений для використання при самостійному опрацюванні матеріалу дисциплін, підготовці і виконанні контрольних, лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.070106­– «Автомобільний транспорт».

Приведено програму, методичні вказівки з вивчення курсу, теоретичні відомості і запитання для самоперевірки, типові розрахунки та контрольні завдання, електричні схеми лабораторних установок, а також вказівки до проведення дослідів і обробки їх результатів.

Рецензент: Долішній Б.В. - канд. техн. наук, доцент кафедри нафтогазового технологічного транспорту.

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол № ___ від «___»____________2010 р.)

© Чорноус В.М., Карпінець Б.І., Пашуля Т.В., Циганчук В. В., 2010

© ІФНТУНГ, 2010

ЗМІСТ

4

5

7

16

16

21

27

31

36

41

54

55

69

92

117

130

144

156

Загальні вказівки

1 програма

2 Методичні вказівки з вивчення електрич-ного і електронного устаткування автомобілів

3 Електронні та електромагнітні пристрої автомобілів, їх розрахунок та контрольні завдання

3.1 Випростувальні пристрої

3.2 Електронні підсилювачі

3.3 Акумуляторна батарея

3.4 Регулятори напруги

3.5 Контактно-батарейна система запалювання

3.6 Контрольне завдання

4 Лабораторні роботи

4.1 Дослідження акумуляторної батареї

4.2 Перевірка технічного стану, діагностування та дослідження автомобільних генераторів

4.3 Перевірка технічного стану, діагностування та дослідження стартерів

4.4 Дослідження параметрів системи запалювання

4.5 Перевірка технічного стану та діагностування електромеханічних і електронних приладів додаткового електрообладнання автомобілів

4.6 Ознайомлення з конструкцією, принципом роботи основних моделей антиблокувальних систем гальм автомобілів

Перелік рекомендованих джерел

Загальні вказівки

Сучасний автомобіль забезпечений добре розвиненою системою електрообладнання (ЕО), що включає понад сто найменувань виробів. Електрична енергія використовується для пуску двигунів, запалювання робочої суміші, освітлення, для роботи приладів сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів і приладів комфортного обслуговування транспортного засобу. В останні роки автомобілі обладнанні абсолютно новими видами систем запалювання й регулювання напруги, а також цілий ряд приладів керування й контролю, побудованих на основі напівпровідникової і комп’ютерної техніки. Основні напрямки подальшого розвитку ЕО автомобілів полягають у збільшенні кількості споживачів, підвищенні потужності генераторів, продовженні терміну служби акумуляторних батарей при одночасному зниженні їхньої ваги й вартості, уніфікації приладів ЕО, створенні принципово нових систем. При вдосконаленні окремих приладів особлива увага приділяється підвищенню їхньої надійності й довговічності, а також спрощенню технічного обслуговування й ремонту та безпечної експлуатації автомобілів.

Курс "Електричне й електронне обладнання автомобілів" знайомить студентів з основними системами і вузлами ЕО, фізикою процесів, що відбуваються у них, особливостями конструкцій окремих систем і вузлів, призначених для установки на автомобілях різних класів і моделей, наближеними методами аналізу і розрахунку систем ЕО автомобілів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати роль електричного й електронного обладнання автомобіля для його надійної й ефективної експлуатації, вплив науково-технічного прогресу на розвиток ЕО автомобілів, вимоги, що пред’являються до ЕО (підвищення якості технічних характеристик автомобіля, зниження витрати палива й зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), розподіл схеми ЕО на окремі функціональні системи, основні характеристики систем ЕО, методи розрахунку різних систем, принцип дії електронних і контактно-транзисторних систем, а також структурні схеми автоматичного керування автомобілем. Студент повинен вміти провести дослідження характеристик автомобільних генераторів, стартерів, акумуляторних батарей і систем запалювання, а також здійснити їх розрахунки.

Програма курсу ділиться на наступні розділи:

- вступ;

- акумуляторні батареї;

- генератори і реле напруги;

- стартери;

- системи запалювання;

- освітлення, сигналізація й допоміжне устаткування;

- схеми електрообладнання.

У процесі вивчення курсу студент повинен виконати контрольні та лабораторні роботи, і здати залік за весь курс. Виконання й здача звітних матеріалів з курсу здійснюються в зазадалегіть визначені терміни.

1 Програма Вступ

Завдання й зміст курсу. Галузі застосування електроенергії на сучасному автомобілі. Роль і значення ЕО у функціонуванні автомобіля. Досягнення техніки й науки в області автомобільного електрообладнання. Системи, на які ділиться ЕО і вимоги до них. Завдання й перспективи розвитку автомобільного електричного і електронного обладнання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]