Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ELEKTROOBLADNANNYa_AVTOMOBILIV.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
10.52 Mб
Скачать

Основи методики перевірки стартерів

Перевірка стартерів виконується зі справною зарядженою акумуляторною бата­реєю такої ж ємкості, що і у батареї, з якою працює досліджуваний стартер. Стартер перевіряють у двох режимах: в режимі холостого ходу і в режимі повного гальмування якоря. Для перевірки стартера його під΄єднують за схемою, що приведена на рисунку 4.22.

Перевірка стартера в режимі холостого ходу

Вмикають стартер і через 30 с після увімкнення за показами амперметра визна­чають силу струму. Частоту обертання якоря стартера заміряють переносним та­хометром (рисунок 4.23).

Покази амперметра і тахометра порівнюють з даними таблиці 4.11.. Стартер вважає­ться справним, якщо сила струму не перевищує значень, приведених в таблиці 4.11, а частота обертання якоря не менша від значень даних в таблиці 4.11.. Збільшення сили струму і зменшення частоти обертання якоря в порівнянні з значеннями, даними в таблиці 1, обумовлене наступними несправностями: ослаблення кріплення кришок, що викликає перекос валу якоря; замикання пластин колектора металовугільним пилом, який виникає при зношенні щіток і колектора; згином валу та ін.

Стартер, який відповідає технічним умовам в режимі холостого ходу перевіряється в режимі повного гальмування.

На деяких стартерах, наприклад СТ 230-А, отвір в кришці під вал якоря закритий заглушкою. Перед проведенням лабораторної роботи цю заглушку необхідно видалити.

Рисунок 4.22 – Схема для перевірки стартера

Рисунок 4.23 – Вимірювання частоти обертання

Якоря стартера Перевірка стартера в режимі повного гальмування

На зубцях шестерні приводу закріплюють важіль i з’єднують його з пружинним динамометром (рисунок 4.24). Стартер вмикають на 3...4 с i зчитують покази амперметра, вольтметра i динамометра. Крутний момент М електродвигуна стартера визначають добутком M = PL, де Р - сила, яку показує пружинний динамометр, кгс, а L - довжина важеля, м.

Заміряні величини порівнюють з силою струму при повному гальмуванні i найбільшому моменті (таблиця 4.11). Стартер вважається справним, якщо сила струму буде не більшою, а крутний момент не меншим від значень, приведених в таблиці 4.12.. При напрузі акумуляторної батареї не меншої від 9 (18) В більша сила струму, що споживається, i менший крутний момент можуть бути при замиканні обмоток збудження або якоря на корпус, витковому замиканні в котушках обмотки збудження, замиканні пластин колектора або замиканні на корпус ізольованих щіткотримачів, а також механічних несправностях.

Малий крутний момент i невелика сила струму можуть бути при зависанні або зношенні щіток, окисленні або замаслюванні контактів колектора, ослабленні пружин щіткотримачів i окисленні поверхонь контактного диска i клем тягового реле.

Обертання якоря стартера при загальмованній шестерні свідчить про пробуксовку муфти вільного ходу.

Рисунок 4.24 – Вимірювання крутного моменту стартера

Стартер, який не відповідає технічним умовам, розбирається для перевірки стану обмоток, вузлів i деталей.

Перевірка стартера на стенді Э 240

Bci органи керування стенда повинні знаходитись в початковому положенні Перемикач S1 в положенні 3; S4-12 В; S5- 30 A; S6-2; S7-25 A; S10-1; S11-1. Реостат 5 (R3) - проти годинникової стрілки до упірки (інструкція з експлуатації стенду Э 240).

Стенд вмикається автоматичним вимикачем 2 (S3) після чого він практично готовий до роботи .

Перевірка тягового реле стартера

Ця nepeвірка дозволяє визначити правильність функціонування тягового реле i головних контактів.

Під’єднайте стартер до стенду у відповідності з рисунком 4.25.

Рисунок 4.25 – Схема під’єднання реле стартера

Від'єднайте перемичку, що йде від головних контактів до електродвигуна. У деяких типів стартерів клема КЛ2 об'єднана з клемою КЛ1.

Встановіть перемикач стенда в наступні положення: S4 - 12 В або 24 В; S5 - 300 А; S6 - l; S 7 - 75A; S10 - 6.

Натисніть на кнопку S12 "Пуск", тягове реле повинно висунути шестерню приводу до упірки. Контакти головного кола повинні замкнутись, при цьому, якщо головні контакти знаходяться в нормальному стані, показ вольтметра повинен дорівнювати нулю.

Момент замикання головних контактів регулюється гвинтом якоря і перевіряється вимірюванням проміжку між шестернею і упірною шайбою, при якому головні контакти замикають.

В комплекті стенду є калібрований шаблон, що має два розміри по ширині 16 мм і 11,7 мм. За допомогою цього шаблона при увімкненні тягового реле, встановлюються потрібні при перевірці стартера СТ 103 проміжки між шестернею і упірною шайбою. При проміжку 16 мм головні контакти повинні бути розімкнені, вольтметр стенду при цьому покаже напругу джерела струму.

При проміжку 11,7 мм головні контакти повинні бути замкнені і покази вольтметра по­винні дорівнювати нулю.

Допустимий спад напруги на головних контактах – 0,1 В на кожні 100 А протікаю­чого через них струму навантаження. Для вимкнення джерела живлення натисніть на кнопку S8 "Стоп".

Перевірка електродвигуна стартера

Ця перевірка дозволяє визначити загальний технічний стан (при холостому ході) і тягову характеристику стартера (в режимі гальмування).

Під'єднайте стартер до стенда згідно з рисунком 4.26. Встановіть перемикачі стенду в наступні положення : Sl-3; S4-12 В або 24 В; S5-300 A; S6-1; S10-4.

Рисунок 4.26 - Схема під΄єднання стартера

Натисніть на кнопку S12 "Пуск". Виміряйте частоту обертання якоря стартера, зні­міть покази амперметра і порівняйте з даними таблиці 4.11.

Великий струм споживання і понижена частота обертання можуть вказувати на несправність, як електричної частини якоря (колектор, обмотка), так і механічної (підшипники, муфта і т.д.).

Тривалість режиму холостого ходу не більше 10 секунд.

Для випробовування стартера в режимі гальмування встановіть стартер в за­тискний пристрій. Відрегулюйте гальмівний пристрій так, щоб шестерня вільно входила в зачеплення з зубчастим колесом гальмівного пристрою при ввімкненні приводу стартера. При цьому зубчасте колесо по модулю повинно відповідати модулю т = 3,175, для якого зубчасте колесо встановлюється з модулем т = 3,175.

Для визначення гальмівного моменту на валу стартера перемикач S11, в залежності від модуля стартера, встановлюйте в наступні положення:

- в положення "2,5*9" для стартерів з модулями т = 2,11 і т = 2,5;

- в положення "3*11" для стартерів з модулями т =3 і т = 3,175 і т = 3,75;

- в положення "4,25* 10 " для стартерів з модулями т = 4,25 і т = 4,5.

Перемикач S1 в залежності від величини крутного моменту, який розвиває стартер, встановіть в положення 1 при значенні крутного моменту до 25 Н·м (2,5 кгс·м) або в положення 2 при значенні крутного моменту більше ніж 25 Н·м (2,5 кгс·м). Перемикач S5 встановіть у положення 1000 А. Натисніть на кнопку S12 "Пуск".

Шестерня стартера повинна увійти в зачеплення з зубчастим колесом гальмівного пристрою. Спостерігайте за величиною гальмівного моменту (Н·м) на ви­мірювальному приладі і величиною сили струму на амперметрі. Плавне гальмування здійснюйте до величини струму, вказаного в таблиці 4.12.

Значення гальмівного моменту і сили струму порівняйте з таблицею 4.12. У тому випадку, якщо модуль і кількість зубців досліджуваного стартера відрізняється від вказаних на стенді (2,5*; 3*11; 4,25*10), то значення гальмівного момента необхідно помножити на нормативний коефіцієнт, приведений в таблиці 4.12.

Тривалість роботи в режимі гальмування не більше 10 секунд. Повторне вклю­чення рекомендується виконувати через 20-30 секунд.

Перевірка деталей і вузлів стартера

Знімають захисний кожух 1 (рисунок 4.19) або захисну стрічку і перевіряють стан щіток, пружин щіткотримачів, ізоляцію щіткотримачів (при знятій кришці) і колектора.

Замаслювання щіток колектора збільшує опір в колі обмоток електродвигуна, а тому знижується споживана ним сила струму і потужність електродвигуна стартера.

Зношення щіток і колектора приводить до погіршення контакту між щітками і колектором , що знижує силу струму в колі стартера. Крім того, металографічний пил, що утворюється при зношенні щіток і колектора, осідає на поверхні кришки і може викликати замикання щіток на корпус, що приведе до відмови в роботі стартера.

Для перевірки рухливості щіток припіднімають гачком пружину щітки і, легко смикають за канатик щітки, переміщують щітку в щіткотримачі. Щітки повинні перемішуватись легко, без заїдань. Вимірюють висоту щіток і замінюють їх, якщо вони зношені більше від допустимого значення (таблиця 4.10).

Замикання щіткотримачів з корпусом перевіряють лампою під напругою 220 В (рисунок 4.27).

Рисунок 4.27 – Перевірка ізоляції щіткотримачів

Рисунок 4.28 – Визначення тиску пружини щіткотримача:

1 – динамометр; 2 – провідник щітки; 3 – щітка;

4 – папір; 5 – колектор

Тиск пружин на щітки вимірюють динамометром (рисунок 4.28). Для цього необхідно припідняти щітки і покласти між щіткою і колектором смужку паперу. Потім гачком динамометра зачепити за провідник щітки і, розташувавши динамометр вздовж осі щітки, припідняти щітку для переміщення смужки паперу. В цей момент зняти покази динамометра. У випадку зменшення зусилля тиску пружини більш ніж на 25% від номінальної величини, навіть при малому зношенні щітки, пружину необхідно замінити. Для збільшення зусилля тиску пружини можна вигнути кронштейн підвіски пружини (рисунок 4.29). Значення тиску пружин на щітки приведені в таблиці 4.10.

Повернути

Рисунок 4.29 – Регулювання тиску пружин щіткотримача

Перевірка тягового реле стартера

Знімають кришку тягового реле і перевіряють стан контактного диска 4 і головок болтів 3 (рисунок 4.19). Окислені і підгорівші поверхні торців головок контактних болтів і диска (або контактної пластини) зачищають напильником або абразивним папером, а потім шліфують. При сильному зношенні головок болтів диска (пластини) болти повертають на 180 навколо своєї осі, а диск (пластину) перевертають другою стороною. При складанні тягового реле необхідно правильно встановлювати на місце наконечник 2.

Обрив обмоток визначають контрольною лампою з під'єднанням обмотки, що пе­ревіряється, до акумуляторної батареї. При перевірці обмоток тягового реле від'єднують клему провода від електродвигуна. Для перевірки втягуючої обмотки провідники від батареї від’єднують до клем реле (рисунок 4.30 а). При справній обмотці осердя буде різко втягуватись в реле. Для перевірки утримуючої обмотки один провід від батареї від’єднують до корпусу реле, а другий - до клем вивода обмоток (рисунок 4.30 б). При справній обмотці осердя буде слабо втягуватись в реле. Виткове замикання в обмотках тягового реле визначають вимірюванням їх опору амперметром.

а) втягуюча; б) утримуюча

Рисунок 4.30 - Перевірка обмоток тягового реле:

Перевірка і регулювання реле ввімкнення стартера

Знімають кришку реле і перевіряють стан контактів і проміжків. Окислені контакти зачитують.

Проміжок між якірцем і осердям реле (0,5...0,6 мм) (рисунок 4.31) регулюють підги­нанням обмежувача підйому якірця. Проміжок між контактами (0,4...0,5 мм) регулюють зміною стійок контактів. При випрямленні вигину стійки зазор зменшується, а при великому вигині збільшується.

Рисунок 4.31 - Перевірка реле ввімкнення стартера

Для перевірки величини напруги ввімкнення реле його під΄єднують за схемою приведеною на рисунку 4.31. Встановлюють повзунок реостата на найменший показ вольтметра і вимикачем замикають коло. Плавним переміщенням повзунка реостата збільшують напругу, яка підводиться до клем "К" обмотки реле, контролюючи напругу замикання контактів по клацанню, яке виникає при замиканні контактів. Контакти реле повинні замикатися при напрузі 6...9 В. У випадку замикання контактів при напрузу меншій від 6 В потрібно відігнути вниз кронштейн кріплення пружини, що збільшить натяг пружини. Якщо контакти реле замикаються при напрузі більшій від 9 В, то кронштейн відгинають вверх для зменшення натягу пружини. Перевірку реле ввімкнення можна здійснити з використанням однієї акумуляторної батареї, для цього клеми "К" реле під΄єднують до виводів трьох послідовно з'єднаних акумуляторів батареї (6 В), спостерігаючи за положенням контактів. Контакти не повинні замикатися. Потім під'єднують провідники до виводів чотирьох послідовно з'єднаних акумуляторів батареї. При напрузі 8 В живлення обмотки контакти реле повинні замкнутися. Момент замикання контактів регулюють зміною натягу пружини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]