Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ELEKTROOBLADNANNYa_AVTOMOBILIV.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
10.52 Mб
Скачать

Контрольні запитання

1 Будова кислотної акумуляторної батареї.

2 Способи заряду акумуляторної батареї.

3 Від чого залежить сила зарядного струму акумуляторної батареї?

4 Як змінюється вольт-амперна характеристика батареї з

пониженням температури і збільшенням густини електроліту.

5 Як визначити внутрішній опір батареї використовуючи вольт-

амперну характеристику.

6 Які причини прискореного саморозряду?

7 Від яких фактів залежить час зарядки батареї?

8 Правила зберігання акумуляторних батарей.

9 Як визначається і ліквідовується сульфатація.

4.2 Перевірка технічного стану, діагностуваня та дослідження автомобільних генераторів Мета роботи

Вивчити будову, особливості конструкції, електротехнічні характеристики та вміти практично перевіряти технічний стан автомобільних генераторів

Основні теоретичні відомості

Генератор – базове джерело електроенергії на автомобілі, що забезпечує живлення споживачів та заряджання акумуляторної батареї під час роботи двигуна.

До генераторів висуваються такі вимоги: довговічність та надійність в експлуатації; малі габаритні розміри, маса та вартість; велика питома потужність, можливість забезпечення заряджання акумуляторних батарей за малої частоти обертання колінчастого валу двигуна.

Тривалий час застосовувався генератор постійного струму. В цьому генераторі напруга знімається з обертового якоря, а струм випростується колектором, що пов'язано з іскрінням і спрацюванням колектора та щіток. При зростанні потужності та кількості споживачів електроенергії на автомобілі розміри та маса генераторів постійного струму збільшується, а розміщення їх на двигунах ускладнюється.

Застосування генераторів змінного струму сприяє зниженню ємності акумуляторної батареї за рахунок поліпшення її зарядного режиму. Перевагами генераторів змінного струму є також зменшення витрат міді в 2,5...З рази та спрощення конструкції регулятора. Зменшення кількості розрядно-зарядних циклів батареї за рахунок зменшення її розряду на на малих обертах двигуна позитивно відбивається на продовженні терміну служби акумуляторної батареї.

Генераторна установка змінного струму комплектується з випрямлячем, а тому не потребує реле зворотного струму. Ресурс генераторів змінного струму в 2...3 рази більший, ніж у генераторів постійного струму, і сягає 200...300 тис. км пробігу автомобіля.

В даний час випускають два типи генераторів змінного струму: з контактними кільцями й щітками і безконтактні індукторні.

Принцип дії генератора змінного струму базується на явищі електромагнітної індукції. Магнітний потік у генераторі (рисунок 4.5) створюється обмоткою збудження (4) під час протікання в ній постійного електричного струму. Магнітний потік полюса S, перетинаючи повітряний проміжок, пронизує зубець статора, проходить осердям статора, пронизує наступний зубець статора, і вдруге перетинаючи повітряний проміжок, досягає полюса N.

Принцип дії генератора струму з контактними кільцями

Рисунок 4.5 - Схема автомобільного генератора змінного струму:

1 – статор; 2 – обмотка статора; 3 – полюс ротора;

4 – обмотка збудження; 5 – щітки

Під час обертання ротора під кожним зубцем статора проходить почергово то північний, то південний полюс ротора. Магнітний потік протікає через зубці статора, змінюється за величиною й напрямом і перетинає провідники трифазної обмотки, закладеної в пази між зубцями.

Дійсне (ефективне) значення електрорушійної сили (ЕРС), індуковане в обмотці фази генератора магнітним потоком Ф, В:

Еф = 4,44Ко6 ƒwФ,

де Ко6 – обмотковий коефіцієнт;

– частота індукованої ЕРС, Гц;

р – кількість пар полюсів; п – частота обертання;

w – кількість послідовно з'єднаних витків в обмотці однієї фази статора.

Вираз для ЕРС можна записати в спрощеному вигляді:

Еф = Cc п Ф,

де Cc – коефіцієнт, що залежить від конструкції генератора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]