Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ELEKTROOBLADNANNYa_AVTOMOBILIV.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
10.52 Mб
Скачать

Опис схеми дослідження системи запалювання

Дослідження проводиться на стенді, який обладнаний привідним валиком двигуна постійного струму, та дає можливість обертати валик розподілювача (рисунок 4.41). За допомогою іскрового розрядника Р вимірюється висока напруга U2 на вторинній обмотці W2 котушки запалювання. Вимірювання U2 здійснюється по максимальному повітряному проміжку α розрідника Р, при якому іскра залишається стабільною. Для вимірювання струму в первинній обмотці W1 котушки запалювання використовується амперметр A. Для спостереження за напругами на обмотках котушки запалювання використовується осцилограф, який підключають до високовольтних кіл через подільник напруги.

Рисунок 4.41 - Схема дослідження системи запалювання

Зміст роботи

1 Записати тип досліджуваних переривача-розподільника, котушки запалювання.

2 Дослідити залежність вторинної напруги і струму в первинному колі котушки запалювання від частоти обертання валика розподільника U2 = f(n), I1 = f(n) в діапазоні n від 200 до 2500 хв-1. Дослідження провести для двох значень шунтуючого опору іскрового розрядника: Rш →∞ і Rш = 0,5 мОм.

3 За результатами досліджень побудувати графіки U2 = f(n) і I1 = f(n) для двох значень шунтуючого опору.

4 Визначити коефіцієнт запасу по вторинній напрузі в режимі пуску двигуна при частоті обертання колінчастого валу (валика розподільника) 200 хв-1 і в режимі розгону автомобіля при частотах обертання колінчастого валу (валика розподільника) 1000, 2000, 3000 хв-1

K3 = U2 / Uп,

де U2 – вторинна напруга досліджуваної котушки запалювання у відповідному режимі, кВ. Визначається із графіка залежності U2 = f(n), побудованому згідно пункту 3 для двох значень шунтуючого опору; Uп - пробивна напруга свічки запалювання у відповідному режимі, кВ. (таблиця 4.12).

Таблиця 4.12 – Значення пробивних напруг свічки запалювання в режимі пуску і розгону автомобіля при нормальному проміжку між електродами свічки

Число циліндрів двигуна

Значення пробивної напруги, кВ

Режим пуску при nд, хв-1

Режим розгону при nд, хв-1

200

1000

2000

3000

4

6

8

Результати розрахунків записати в таблицю 4.13.

Таблиця 4.13 – Параметри для оцінки характеристики системи запалювання

Режим

Параметри

nд, хв-1

U2, кВ при Rш, мОм

0.5

Пуск

200

1000

Розгін

2000

300

5 Зняти осцилограми напруг на первинній і вторинній обмотках котушки запалювання.

6 Зробити висновки з проведеної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]