Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Тестові завдання із розділу “хвильова оптика”

 1. Який вид електромагнітного випромінювання має найбільшу довжину хвилі ?

А) Ультрафіолетові промені. Б) Інфрачервоні промені. В) Гамма промені.

Г) Рентгенівські промені. Д) Видиме світло.

 1. Який вид електромагнітного випромінювання має найбільшу частоту ?

А) Гамма промені. Б) Рентгенівські промені. В) Ультрафіолетові промені.

Г) Інфрачервоні промені. Д) Видиме світло.

 1. Світло випромінюється тілом, яке віддаляється від спостерігача. Як при цьому змінюється частота світла, який спостерігається ?

А) Не змінюється. Б) Стає рівною нулю. В) Зміщується у бік фіолетової частини спектру.

В) Зміщується у область червоної частини спектру. Д) Відповідь неоднозначна.

 1. Визначте частоту оранжевого випромінювання, якщо довжина його хвилі у вакуумі становить 600 нм.

А) 7,51014 Гц. Б) 1,251013 Гц. В) 2,51014 Гц. Г) 8,751015 Гц. Д) 51014 Гц.

 1. Яка довжина хвилі у нанометрах відповідає частоті світла 61014 Гц ?

А) 920 нм. Б) 380 нм. В) 760 нм. Г) 500 нм. Д) 240 нм.

 1. Визначити частоту червоного випромінювання, довжина хвилі якого у вакуумі дорівнює 750 нм.

А) 41014 Гц. Б) 81014 Гц. В) 21014 Гц. Г) 61015 Гц. Д) 11014 Гц.

Інтерференція світла

 1. При накладанні когерентних хвиль коливання підсилюють одне одного, якщо їхня різниця фаз  дорівнює:

А) (2n+1), де n - довільне. Б) n/2, де n - парне. В) (2n+1)/2, де n - довільне.

Г) n, де n - непарне. Д) 2n, де n - довільне.

 1. При накладанні когерентних хвиль коливання послаблюють одне одного, якщо різниця фаз  дорівнює:

А) ,де n=0,1,2,... Б) ,де n=0, 1, 2,... В) де n=1,3,5,...

Г) =2n, де n=0,1,2,... Д) =n, де n=0,2,4,...

 1. Для інтерференційного максимуму різниця ходу  хвиль від двох когерентних джерел світла складає:

А) Б) В) Г) . Д)

 1. При накладанні когерентних світлових хвиль коливання послаблюють одне одного, якщо різниця ходу  між ними становить:

А) , де n=0, 1, 2,... Б) =2n, де n=0, 1, 2,... В) =n, де n=1, 3, 5,...

Г) , де n=1, 3, 5,... Д) де n=0, 1, 2,...

 1. У скільки разів збільшиться відстань між сусідніми інтерференційними смугами на екрані у досліді Юнга, якщо зелений світлофільтр (=500 нм) замінити на червоний (=650 нм) ?

А) У 1,6 разів. Б) У 0,8 разів. В) У 1,3 рази. Г) У 2,1 рази. Д) У 1,8 разів.

 1. У скільки разів зміниться відстань між сусідніми інтерференційними смугами на екрані у досліді Юнга, якщо жовтий світлофільтр (=580 нм) замінити на синій (=460 нм) ?

А) У 0,6 разів. Б) У 0,4 рази. В) У 0,9 разів. Г) У 0,7 разів. Д) У 0,8 разів.

 1. На шляху світлового пучка розташували скляну пластинку товщиною d=1 мм так, що кут падіння =300. На скільки при цьому зміниться оптична довжина шляху L цього світлового пучка ? (L=nl).

А) 550 мкм. Б) 480 мкм. В) 620 мкм. Г) 590 мкм. Д) 530 мкм.

 1. На бензинову плівку (n=1,21) падає біле світло під кутом падіння 300. Яка мінімальна товщина цієї плівки, якщо відбиті від неї промені забарвлені у фіолетовий колір (=420 нм) ?

А) 2,610-6 м. Б) 9,510-8 м. В) 4,710-5 м. Г) 1,810-7 м. Д) 7,210-9 м.

 1. На мильну плівку (n=1,33) падає біле світло під кутом 450. При якій мінімальній товщині цієї плівки відбиті від неї промені будуть забарвлені у жовтий колір (=600 нм) ?

А) 3,1810-7 м. Б) 5,6210-8 м. В) 1,3310-7 м. Г) 8,4810-7 м. Д) 2,9610-6 м.

 1. Якої найменшої товщини треба виготовити пластинку зі скла (n=1,54), щоб при освітленні її монохроматичним червоним світлом =750 нм, яке падає під кутом 60° до пластинки, у відбитому світлі вона була б яскраво червоною ?

А) 5,6810-8 м. Б) 3,9610-5 м. В) 8,7210-7 м. Г) 6,2410-6 м. Д) 1,4710-7 м.

 1. На скляну пластинку нанесено тонкий шар прозорої речовини з показником заломлення рівним 1,3. Пластинка освітлена паралельним пучком монохроматичного світла з довжиною хвилі 640 нм, що падає на пластинку нормально. Яку мінімальну товщину повинен мати шар речовини, щоб відбитий пучок мав найменшу інтенсивність ?

А) 1,2310-7 м. Б) 6,1810-8 м. В) 8,2410-7 м. Г) 1,7510-6 м. Д) 4,3710-7 м.

 1. Відстань від щілин до екрану L у досліді Юнга становить 1 м. Визначити відстань d між щілинами, якщо на відрізку довжиною 1 см вкладається 10 темних інтерференційних смуг. Довжина хвилі дорівнює 600 нм.

А) 810-3 м. Б) 210-5 м. В) 410-6 м. Г) 610-4 м. Д) 510-2 м.

 1. На тонку плівку у напрямку нормалі до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,5 мкм. Відбите від плівки світло максимально підсилене внаслідок інтерференції. Визначити мінімальну товщину плівки, якщо показник заломлення матеріалу плівки дорівнює 1,4.

А) 6,110-6 м. Б) 8,910-8 м. В) 2,710-5 м. Г) 7,810-9 м. Д) 4,310-7 м.

 1. На плоско-паралельну пластинку поклали плоско-опуклу лінзу дуже малої кривини. При освітленні світлом з довжиною хвилі =0,68 мкм у відбитому світлі на лінзі видно кільця Ньютона. Діаметр сьомого темного кільця дорівнює 12 мм. Визначити радіус кривини опуклої лінзи R.

А) 6,2 м. Б) 8,5 м. В) 7,6 м. Г) 5,4 м. Д) 10,3 м.

 1. Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється синім світлом з довжиною хвилі =400 нм. Визначити радіус четвертого темного кільця у відбитому світлі, якщо радіус кривини лінзи дорівнює 5 м.

А) 8,6 мм. Б) 6,4 мм. В) 1,4 мм. Г) 4,2 мм. Д) 2,8 мм.

 1. Установка для спостереження кілець Ньютона освітлюється червоним світлом з довжиною хвилі =630 нм. Визначити радіус третього темного кільця у відбитому світлі, якщо радіус кривини лінзи дорівнює 6,4 м.

А) 3,5 мм. Б) 4,2 мм. В) 6,8 мм. Г) 5,6 мм. Д) 2,4 мм.

 1. На плоскопаралельну пластинку поклали плоско-опуклу лінзу дуже малої кривини. При освітленні світлом з довжиною хвилі 0,72 мкм у відбитому світлі на лінзі видно кільця Ньютона. Діаметр шостого темного кільця дорівнює 1,4 см. Визначте радіус кривини опуклої лінзи.

А) 18 м. Б) 11 м. В) 22 м. Г) 9 м. Д) 32 м.

 1. У досліді із дзеркалами Френеля відстань d між уявними джерелами монохроматичного світла із довжиною світла =0,6 мкм дорівнює 1 мм. На відстані L=5 м від джерел помістили екран. Визначити відстань  між світлими інтерференційними смугами в центрі екрану (ширину смуги).

А) 6 мм. Б) 2 мм. В) 8 мм. Г) 3 мм. Д) 5 мм.

 1. Яка мінімальна товщина мильної плівки, якщо при спостеріганні її у відбитому світлі вона має зелене забарвлення (0,5 мкм) при куті відбивання 350 ? Показник заломлення мильної води 1,33.

А) 1,0410-7 м. Б) 4,8310-5 м. В) 6,3510-6 м. Г) 9,3210-8 м. Д) 2,1610-4 м.

 1. Між скляною пластинкою і плоско-опуклою лінзою, що лежить на ній, знаходиться рідина. Знайти показник заломлення рідини n, якщо радіус третього темного кільця Ньютона при спостереженні у відбитому світлі з довжиною хвилі 600 нм дорівнює 0,8 мм. Радіус кривини лінзи дорівнює 50 см.

А) 1,73. Б) 1,62. В) 1,40. Г) 1,54. Д) 1,33.

 1. На скляну пластину опуклою стороною покладена плоско-опукла лінза. Зверху лінза освітлена монохроматичним світлом з довжиною хвилі 600 нм. Знайти радіус лінзи, якщо радіус четвертого темного кільця Ньютона у відбитому світлі дорівнює 2 мм.

А) 5,36 м. Б) 1,24 м. В) 4,52 м. Г) 1,67 м. Д) 3,18 м.

 1. На плоскопаралельну пластинку поклали плоско-опуклу лінзу дуже малої кривини. При освітленні світлом з довжиною хвилі 0,58 мкм у відбитому світлі на лінзі видно кільця Ньютона. Діаметр восьмого темного кільця дорівнює 10 мм. Визначити радіус кривини опуклої лінзи R.

А) 6,8 м. Б) 5,4 м. В) 2,6 м. Г) 8,4 м. Д) 4,2 м.

 1. Плоско-опукла лінза з фокусною відстанню F=1 м лежить опуклою стороною на скляній пластинці (n=1,5). Радіус п'ятого темного кільця Ньютона у відбитому світлі 1 мм. Визначити довжину світлової хвилі .

А) 510-7 м. Б) 710-7 м. В) 410-7 м. Г) 610-7 м. Д) 810-7 м.

 1. На тонкий скляний клин нормально падає паралельний пучок світла із довжиною хвилі 600 нм. Відстань між сусідніми темними інтерференційними смугами у відбитому світлі дорівнює 0,5 мм. Показник заломлення скла клина n=1,6. Визначити кут  між поверхнями клину. (При 0, вважати що tg).

А) 1,410-5 рад. Б) 7,610-4 рад. В) 6,210-3 рад. Г) 9,310-2 рад. Д) 3,810-4 рад.

 1. Між двома скляними плоско-паралельними пластинами лежить дротинка, від чого утворився повітряний клин довжиною 75 мм. Знайти діаметр дротинки, якщо при розгляді пластин у відбитому світлі 0,55 мкм відстань між світлими інтерференційними смугами дорівнює 2 мм. (При 0, вважати що sintg).

А) 8,7 мкм. Б) 2,3 мкм. В) 1,2 мкм. Г) 6,9 мкм. Д) 3,5 мкм.