Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Дисперсія світла

 1. Світло якого кольору із видимого диапазону має найбільший показник заломлення при переході з повітря у воду ?

А) Жовтого. Б) Фіолетового. В) Червоного. Г) Зеленого. Д) Синього.

 1. Світло якого кольору має найменший показник заломлення при його переході із повітря у скло ?

А) Жовтого. Б) Фіолетового. В) Синього. Г) Зеленого. Д) Червоного.

 1. Світло якого кольору із видимого діапазону найменше інших відхиляється призмою спектроскопа ?

А) Фіолетовий. Б) Зелений. В) Червоний. Г) Синій. Д) Жовтий.

 1. Світло якого кольору із видимого діапазону найбільше серед інших відхиляється призмою спектроскопа ?

А) Зеленого. Б) Червоного. В) Жовтого. Г) Фіолетового. Д) Синього.

 1. На тонку прозору тригранну призму з кутом при вершині =20° падає промінь світла перпендикулярно до грані. Визначити показник заломлення речовини призми, якщо кут між падаючим променем і променем, що виходить із призми, дорівнює 15°.

А) 1,56. Б) 2,08. В) 1,41. Г) 1,89. Д) 1,75.

 1. На тонку прозору тригранну призму з кутом при вершині =25° падає промінь світла перпендикулярно до грані. Визначити показник заломлення речовини призми, якщо кут між падаючим променем і променем, що виходить із призми, дорів-нює 30°.

А) 1,28. Б) 2,45. В) 1,41. Г) 2,20. Д) 1,73.

 1. На тонку прозору тригранну призму з кутом при вершині =15° падає промінь світла перпендикулярно до грані. Визначити показник заломлення речовини призми, якщо кут між падаючим променем і променем, що виходить із призми, дорівнює 10°.

А) 1,50. Б) 1,33. В) 1,67. Г) 2,11. Д) 1,84.

Абсорбція світла

 1. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, яке пройшло через шар поглинаючої речовини товщиною x=1,2 см, якщо коефіцієнт поглинання цієї речовини становить k=0,28 см-1 ?

А) У 1,4 рази. Б) У 4,8 рази. В) У 2,4 рази. Г) У 3,2 рази. Д) У 6,4 рази.

 1. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, яке пройшло через шар поглинаючої речовини товщиною x=7 см, якщо коефіцієнт поглинання цієї речовини k=0,146 см-1 ?

А) У 5,4 рази. Б) У 2,8 разів. В) У 1,6 разів. Г) У 4,2 рази. Д) У 3,6 разів.

 1. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, яке пройшло через шар поглинаючої речовини товщиною 2 см, якщо її коефіцієнт поглинання становить 0,84 см-1 ?

А) У 10,8 разів. Б) У 2,7 разів. В) У 5,4 рази. Г) У 1,5 разів. Д) У 7,2 рази.

Поляризація світла

 1. Який кут із горизонтом повинні утворювати сонячні промені, щоб при відбиванні від поверхні водоймища вони стали повністю поляризованими ? Показник заломлення води дорівнює 1,33.

А) 530. Б) 360. В) 710. Г) 190. Д) 270.

 1. Визначте кут між головними площинами поляризатора та аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, яке пройшло через поляризатор і аналізатор, зменшилась у чотири рази. Поглинанням світла знехтувати.

А) 600. Б) 450. В) 300. Г) 750. Д) 150.

 1. Визначити показник заломлення скла, якщо при відбиванні від нього світла відбитий промінь виявиться повністю поляризованим при куті заломлення 300.

А) 1,50. Б) 2,11. В) 1,41. Г) 1,73. Д) 1,33.

 1. Кут повороту площини поляризації жовтого світла натрію при проходженні трубки з розчином цукру, довжиною 15 см, дорівнює 400. Визначте концентрацію цього розчину, якщо питоме повертання площини поляризації розчину цукру 0 становить 6,8 градсм2/г.

А) 0,8 г/см3. Б) 0,1 г/см3. В) 0,6 г/см3. Г) 0,2 г/см3. Д) 0,4 г/см3.

 1. Світловий промінь проходить через рідину, яка налита у скляну посудину і відбивається від її дна. Відбитий промінь виявився повністю поляризованим при його падінні на дно посудини під кутом 43,90. Визначте показник заломлення цієї рідини, якщо показник заломлення скла дорівнює 1,65.

А) 2,08. Б) 1,71. В) 1,84. Г) 1,46. Д) 1,92.

 1. Кут між головними площинами поляризатора і аналізатора дорівнює 450. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, яке виходить із аналізатора, якщо цей кут збільшити до 600 ?

А) У 1,73 рази. Б) У 1,33 разів. В) У 2 рази. Г) У 1,5 рази. Д) У 1,41 рази.

 1. Аналізатор у 2 рази зменшує інтенсивність світла, яке падає на нього із поляризатора. Визначте кут  між головними площинами поляризатора і аналізатора. Поглинанням світла знехтувати.

А) 240. Б) 450. В) 560. Г) 380. Д) 720.

 1. Який кут із горизонтом повинні утворювати сонячні промені, щоб при відбиванні від поверхні скляної пластинки вони стали повністю поляризованими ? Показник заломлення скла n=1,5.

А) 180. Б) 720. В) 340. Г) 560. Д) 270.

 1. Визначте кут  між головними площинами поляризатора та аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, яке пройшло через поляризатор і аналізатор, зменшилась у три рази. Поглинанням світла знехтувати.

А) 35,30. Б) 72,40. В) 42,20. Г) 54,70. Д) 18,60.

 1. Визначити показник заломлення прозорої речовини, якщо при відбиванні від неї світла відбитий промінь виявиться повністю поляризованим при куті заломлення 400.

А) 1,34. Б) 1,41. В) 1,56. Г) 1,73. Д) 1,20.

 1. Кут повороту  площини поляризації жовтого світла натрію при проходженні трубки з розчином цукру, довжиною 25 см, дорівнює 480. Визначте концентрацію цього розчину, якщо питоме повертання площини поляризації розчину цукру 0 становить 6,8 градсм2/г.

А) 0,28 г/см3. Б) 0,07 г/см3. В) 0,82 г/см3. Г) 0,14 г/см3. Д) 0,56 г/см3.

 1. Світловий промінь проходить через рідину, яка налита у скляну посудину і відбивається від її дна. Відбитий промінь виявився повністю поляризованим при його падінні на дно посудини під кутом 54,40. Визначте показник заломлення цієї рідини n2, якщо показник заломлення скла n1 дорівнює 1,8.

А) 1,73. Б) 2,24. В) 1,29. Г) 1,52. Д) 1,16.

 1. Кут 1 між головними площинами поляризатора і аналізатора дорівнює 600. У скільки разів збільшиться інтенсивність світла, яке виходить із аналізатора, якщо цей кут зменшити до 2=300 ?

А) У 4 рази. Б) У 1,5 рази. В) У 2 рази. Г) У 3 рази. Д) У 2,5 рази.

 1. У скільки разів послаблюється світловий пучок, який проходить через поляризатор і аналізатор, площини поляризації яких складають кут 600, якщо у кожному з них додатково на поглинання і розсіювання втрачається по 10% енергії світлового потоку ?

А) У 5 разів. Б) У 6 разів. В) У 2 рази. Г) У 4 рази. Д) У 3 рази.

 1. Який кут із горизонтом повинні утворювати сонячні промені, щоб при відбиванні від поверхні алмазної пластинки, вони стали повністю поляризованими ? Показник заломлення алмазу n=2,4.

А) 160. Б) 230. В) 460. Г) 670. Д) 540.

 1. Визначте кут  між головними площинами поляризатора та аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, яке пройшло через поляризатор і аналізатор, зменшилась у пять разів. Поглинанням світла знехтувати.

А) 460. Б) 380. В) 630. Г) 290. Д) 520.

 1. Визначити показник заломлення прозорої речовини, якщо при відбиванні від неї світла, відбитий промінь виявиться повністю поляризованим при куті заломлення =350.

А) 1,73. Б) 1,54. В) 1,87. Г) 1,43. Д) 1,32.

 1. Кут повороту площини поляризації жовтого світла натрію при проходженні трубки з розчином цукру, довжиною 18 см, дорівнює 440. Визначте концентрацію цього розчину, якщо питоме повертання площини поляризації розчину цукру 0 становить 6,8 градсм2/г.

А) 0,54 г/см3. Б) 0,36 г/см3. В) 1,08 г/см3. Г) 0,18 г/см3. Д) 0,72 г/см3.

 1. Граничний кут повного внутрішнього відбивання для деякої речовини дорівнює 450. Визначте для цієї речовини кут повної поляризації.

А) 32,20. Б) 24,30. В) 54,70. Г) 41,60. Д) 60,40.

 1. Який кут падіння повинні утворювати сонячні промені, щоб при відбиванні їх від поверхні водойми вони стали повністю поляризованими ? Показник заломлення води дорівнює 1,33.

А) 530. Б) 370. В) 710. Г) 260. Д) 190.

 1. Світловий промінь проходить через рідину, яка налита у скляну посудину і відбивається від її дна. Відбитий промінь виявився повністю поляризованим при його падінні на дно посудини під кутом 42,60. Визначте показник заломлення цієї рідини n2, якщо показник заломлення скла n1=1,5.

А) 1,32. Б) 1,63. В) 1,54. Г) 1,41. Д) 1,76.

 1. Який кут із горизонтом повинні утворювати сонячні промені, щоб при відбиванні від льодяної поверхні вони стали повністю поляризованими ? Показник заломлення льоду n=1,21.

А) 600. Б) 300. В) 400. Г) 500. Д) 700.

 1. Кут падіння променя на поверхню скла дорівнює 60°. При цьому відбитий пучок світла виявився повністю поляризованим. Визначити кут заломлення променя .

А) 500. Б) 350. В) 400. Г) 250. Д) 300.

 1. Кут між площинами пропускання поляроїдів дорівнює 50°. Природне світло, що проходить через таку систему, послаблюється у чотири рази. Нехтуючи втратою світла при відбиванні, визначити коефіцієнт поглинання світла у обох поляроїдах k.

А) 0,12. Б) 0,20. В) 0,08. Г) 0,16. Д) 0,24.

 1. Пучок світла, що іде у скляній посудині із гліцерином, відбивається від її дна. При якому куті падіння відбитий пучок світла буде повністю поляризованим ? Показники заломлення гліцерину n1=1,47; а скла n2=1,81.

А) 630. Б) 510. В) 340. Г) 260. Д) 420.

 1. Пучок світла послідовно проходить через дві призми Ніколя, площини пропускання яких утворюють між собою кут =45°. Вважаючи, що коефіцієнт поглинання кожного поляроїда дорівнює 0,15, знайти, у скільки разів пучок світла, що виходить із аналізатора, послаблений у порівнянні із пучком, що падає на поляризатор.

А) У 2,8 разів. Б) У 1,8 разів. В) У 3,6 разів. Г) У 1,4 рази. Д) У 2,4 рази.

 1. Кут заломлення світлового променя у рідині =350. Визначте показник заломлення n цієї рідини, якщо відомо, що відбитий від її поверхні промінь є повністю поляризованим.

А) 1,86. Б) 1,43. В) 1,54. Г) 1,75. Д) 1,32.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ IЗ РОЗДІЛУ “Квантова оптика”