Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Рекомендована література

 1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 2003.- 542 с.

 2. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики: Учебное пособие для студентов вузов.– Высшая школа, 2001.- 527 с.

 3. Чолпан П.І. Основи фізики: підручник.- Київ: Вища школа, 2004.- 567 с.

 4. Платунов Е.С., Самолетов В.А., Буравой С.Е. Физика. Словарь-справочник. – СПб.: Питер, 2005.- 496 с.

 5. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах: Учебное пособие для студентов вузов.– М.: Дрофа, 2002.- 432 с.

 6. Садовий А.І., Лега Ю.Г. Основи фізики з задачами і прикладами їх розвязування: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 384 с.

 7. Грабовский Р.И. Курс физики: учебник для вузов.- СПб.: Лань, 2004.- 608 с.

 8. Кучерук І.М. та ін. Загальний курс фізики: У 3-х т.: Навчальний посібник // Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; Під ред. І.М. Кучерука.- Київ.: Техніка, 1999.- Т.3. Оптика. Квантова фізика.- 1999.- 520 с.

 9. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учебное пособие для вузов.– М: Высшая школа., 1989.- 608 с.

 10. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебное пособие в 3-х т.: Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М: Наука, 1988.- 495 с.

 11. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебное пособие в 3-х т.: Том 3. Квантовая оптика.- М: Наука, 1988.- 304 с.

 12. Бланк О.Я., Гречко Л.Г. Фізика: підручник.- Х.: Факт, 2002.- 344 с.

 13. Физический энциклопедический словарь // Гл. ред. А.М. Прохоров.- М.: Советская энциклопедия, 1984.- 944 с.

 14. Геворкян Р.Г. Курс физики: учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 1979.- 655 с.

 15. Шубин А.С. Курс общей физики.- М.: Высшая школа., 1976.- 479 с.

 16. Волькенштейн В.С. Сборник задач по курсу физики. М: Наука, 1985.- 384 с.

 17. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.- М: Высшая школа, 1988.- 303 с.

 18. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. Учебное пособие.- М: Высшая школа., 1981.- 303 с.

 19. Бутиков Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. Учебное пособие. М: Наука, 1989.- 464 с.

 20. Воробьев А.А., Чертов А.Г. Физика. Методические указания и контрольне задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей.- М: Высшая школа, 1983.- 160 с.

 21. Ярошева О.І., Наумчук М.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення розділу "Хвильова оптика" для студентів заочного відділення факультету харчування і обладнання.– Донецьк, ДонДУЕТ, 1999.- 28 с.

 22. Горбань С.В., Висоцький Ю.Б., Романенко І.Д. Фізика. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-заочників 3-го курсу інженерного факультету.- Донецьк, ДонДУЕТ, 1998.- 28 с.

 23. Погребняк В.Г., Романенко І.Д. Фізика. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-заочників 4-го курсу ФХО (скорочена форма навчання).– 2001.- 52 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………..3

 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ IЗ РОЗДІЛУ “ФОТОМЕТРІЯ”…………………………………..7

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ IЗ РОЗДІЛУ “ФОТОМЕТРІЯ ”……………….……………8

 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ IЗ РОЗДІЛУ “ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА”……….…………...10

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ IЗ РОЗДІЛУ “ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА”….…………..13

Показник заломлення……………………………………………………………..13

Відбивання світла…………………………………………………………………14

Заломлення світла…………………………………………………………………16

Лінзи……………………………………………………………………………….19

 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ IЗ РОЗДІЛУ “ХВИЛЬОВА ОПТИКА”…………………..…….25

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ IЗ РОЗДІЛУ “ХВИЛЬОВА ОПТИКА”…….…………….29

Інтерференція світла……………………………………………………………...30

Дифракція світла………………………………………………………………….33

Дисперсія світла…………………………………………………………………..36

Абсорбція світла…………………………………………………………………..36

Поляризація світла………………………………………………………………..37

 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ IЗ РОЗДІЛУ “КВАНТОВА ОПТИКА”………………………...40

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ IЗ РОЗДІЛУ “КВАНТОВА ОПТИКА”…………………..44

Теплове випромінювання………………………………………………………...44

Закон Стефана-Больцмана………………………………………………………..45

Закони Віна………………………………………………………………………..49

Фотони. Тиск світла………………………………………………………………52

Червона межа фотоефекту………………………………………………………..56

Робота виходу електронів………………………………………………………...57

Енергія фотоелектронів…………………………………………………………..57

Рівняння Ейнштейна……………………………………………………………...59

Затримуючий потенціал…………………………………………………………..62

Ефект Комптона…………………………………………………………………..62

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ……………………………………………….67

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………68

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………….69

70