Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Рівняння Ейнштейна

 1. Робота виходу електронів з цинку дорівнює 5,610-19 Дж. Чи відбудеться фотоефект, якщо на атоми цинку падатимуть світлові промені з довжиною хвилі 4,510-7 м ?

А) Так при збільшенні частоти опромінювання. Г) Так при зменшенні інтенсивності.

Б) Так при зменшенні інтенсивності опромінювання. Д) Не відбудеться.

В) Так при збільшенні довжини хвилі опромінювання.

 1. Робота виходу електрона з фотокатоду дорівнює 2 еВ. Чи викличуть явище фотоефекту два променя світла з довжинами хвиль 1=700 нм та 2=600 нм ? (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) Тільки перший. Б) Так, обидва промені. В) Тільки другий.

Г) Залежить від інтенсивності світла. Д) Не викличе ні один.

 1. Робота виходу електрона з фотокатоду дорівнює 1 еВ. Чи викличуть явище фотоефекту два променя світла з довжинами хвиль 1=1200 нм та 2=1300 нм ?

А) Тільки перший. Б) Не викличе ні один. В) Так, обидва промені.

Г) Тільки другий. Д) Залежить від інтенсивності світла.

 1. Робота виходу електрона з фотокатода дорівнює 3,6 еВ. Чи викличуть явище фотоефекту два променя світла з довжинами хвиль 1=350 нм та 2=500 нм ?

А) Тільки перший. Б) Так, обидва промені. В) Тільки другий.

Г) Залежить від інтенсивності світла. Д) Не викличе ні один.

 1. Робота виходу електрона з фотокатоду дорівнює 3,2 еВ. Чи викличуть явище фотоефекту два променя світла з довжинами хвиль 1=350 нм та 2=300 нм ?

А) Тільки перший. Б) Не викличе ні один. В) Так, обидва промені.

Г) Тільки другий. Д) Залежить від інтенсивності світла.

 1. Для монохроматичного променя світла з частотою =1,31015 Гц виберіть матеріал для фотокатоду, якщо роботи виходу електрона із цезію та платини відповідно становлять А1=1,9 еВ та А2=5,3 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) Тільки цезій. Б) Підходять обидва. В) Потрібен інший матеріал.

Г) Тільки платина. Д) Залежить від інтенсивності світла.

 1. Для монохроматичного променя світла з частотою =1,71015 Гц виберіть матеріал для фотокатоду, якщо роботи виходу електрона із літію та йоду відповідно становлять А1=2,4 еВ і А2=7,0 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) Тільки літій. Б) Потрібен інший матеріал. В) Підходять обидва.

Г) Залежить від інтенсивності світла. Д) Тільки йод.

 1. Для монохроматичного променя світла з частотою =4,9108 МГц виберіть матеріал для фотокатоду, якщо роботи виходу електрона з натрію та титану відповідно становлять А1=2,3 еВ та А2=4,0 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) Потрібен інший матеріал. Б) Тільки титан. В) Підходять обидва.

Г) Тільки натрій. Д) Залежить від інтенсивності світла.

 1. Для монохроматичного променя світла з частотою =4,3108 МГц виберіть матеріал для фотокатоду, якщо роботи виходу електрона зі стронцію та урану відповідно становлять А1=2,0 еВ та А2=3,3 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) Підходять обидва матеріали. Б) Тільки стронцій. В) Тільки уран.

Г) Залежить від інтенсивності світла. Д) Потрібен інший матеріал.

 1. Робота виходу електронів із цинку дорівнює 5,610-19 Дж, а з цезію - 3,010-19 Дж. Чи відбудеться фотоефект, якщо ці речовини опромінюються світловими променями iз довжиною хвилі 4,510-7 м ?

А) Тільки у цинку. Б) Тільки у цезію. В) Так, у обох речовинах.

Г) Ні, не відбудеться. Д) Залежить від інтенсивності світла.

 1. Робота виходу електронів з платини дорівнює 8,510-19 Дж, а з літію - 3,810-19 Дж. Чи відбудеться фотоефект, якщо ці речовини опромінюються світловими променями iз довжиною хвилі 6,310-7 м ?

А) Тільки у літію. Б) Так, у обох речовинах. В) Ні, не відбудеться.

Г) Залежить від інтенсивності світла. Д) Тільки у платині.

 1. Робота виходу електронів з натрію дорівнює 3,710-19 Дж, а з титану - 6,410-19 Дж. Чи відбудеться фотоефект, якщо ці речовини опромінюються світловими променями iз довжиною хвилі 5,410-7 м ?

А) Так, у обох речовинах. Б) Тільки у натрію. В) Тільки у титані.

Г) Ні, не відбудеться. Д) Залежить від інтенсивності світла.

 1. Робота виходу електронів із стронцію дорівнює 3,210-19 Дж, iз урану - 5,310-19 Дж. Чи відбудеться фотоефект, якщо ці речовини опромінюються світловими променями iз довжиною хвилі 4,010-7 м ?

А) Ні, не відбудеться. Б) Так, у обох речовинах. В) Тільки у урані.

Г) Залежить від інтенсивності світла. Д) Тільки у стронцію.

 1. Визначити довжину хвилі світла , яким освітлюється поверхня металу, якщо фотоефектрони мають кінетичну енергію Е=4,510-19 Дж, а робота виходу електрона iз металу дорівнює 7,510-19 Дж.

А) 278 нм. Б) 729 нм. В) 166 нм. Г) 442 нм. Д) 634 нм.

 1. Визначити довжину хвилі світла, яким освітлюється поверхня металу, якщо фотоелектрони мають кінетичну енергію 4,510-20 Дж, а робота виходу електрона iз металу дорівнює 7,510-19 Дж.

А) 750 нм. Б) 250 нм. В) 500 нм. Г) 400 нм. Д) 650 нм.

 1. При освітленні поверхні металу світлом з довжиною хвилі 0,589 мкм кінетична енергія фотоелектронів становить 1,1 еВ. Знайти довжину хвилі, що відповідає червоній межі фотоефекту для цього металу.

А) 1,23 мкм. Б) 3,86 мкм. В) 5,48 мкм. Г) 9,19 мкм. Д) 7,35 мкм.

 1. При освітленні поверхні деякого металу монохроматичним світлом максимальна швидкість фотоелектронів V1=2105 м/с. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів V2, які вириваються з поверхні цього металу при освітленні його монохроматичним світлом з частотою на =21013 Гц більшою.

А) 7,8105 м/с. Б) 3,4104 м/с. В) 2,6105 м/с. Г) 5,2106 м/с. Д) 1,3105 м/с.

 1. Яка повинна бути довжина хвилі випромінювання, що падає на платинову пластинку, якщо максимальна швидкість фотоелектронів дорівнює 3106 м/с, а робота виходу складає 5,3 еВ ?

А) 120 нм. Б) 20 нм. В) 80 нм. Г) 10 нм. Д) 40 нм.