Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Фотони. Тиск світла.

 1. Визначте одиницю виміру у системі СІ виразу h/(mV). h - стала Планка, m - маса, V - швидкість.

А) [м]. Б) [м/с]. В) [с]. Г) [Дж]. Д) [кгм/с].

 1. У якому випадку тиск світла більший: коли воно падає на дзеркальну поверхню, чи коли на зачернену ?

А) Тиск не залежить від типу поверхні. Б) На зачернену. В) На дзеркальну.

Г) Це залежить від інтенсивності світла. Д) Це залежить від частоти світла.

 1. Яке із перелічених явищ доводить квантову природу світла ?

А) Інтерференція. Б) Дифракція. В) Поляризація. Г) Фотоефект. Д) Дисперсія.

 1. Який із перелічених приладів заснований на квантових властивостях світла ?

А) Дифракційна решітка. Б) Поляроїд. В) Мікроскоп. Г) Спектроскоп. Д) Фотоелемент.

 1. Скільки фотонів N за 1 с попадає у око людини, якщо око сприймає світло iз довжиною хвилі 0,5 мкм при потужності світлового випромінювання 1,9810-17 Вт ?

А) N=100. Б) N=50. В) N=500. Г) N=250. Д) N=750.

 1. Лазерний промінь потужністю Р падає перпендикулярно до поверхні дзеркала. Довжина хвилі випромінювання . Знайти кількість квантів N, які падають на дзеркало за проміжок часу t. (c – швидкість поширення світла у вакуумі).

А) Б) В) Г) Д)

 1. Середня довжина хвилі випромінювання лампочки розжарення з металевою спіраллю становить 1,210-4 см. Знайти кількість фотонів, що випускаються 200-ватною лампочкою за одну секунду.

А) 1,21021. Б) 8,61019. В) 3,81023. Г) 6,31020. Д) 5,41022.

 1. Скільки фотонів падає за 1 с на 1 см2 поверхні, якщо вона опромінюється з потужністю P=10-3 Вт/см2 гамма-променями з довжиною хвилі =10-14 м ?

А) 3109. Б) 8106. В) 7105. Г) 5107. Д) 2108.

 1. Джерело світла потужністю 100 Вт випромінює 51020 фотонів за 1 секунду. Знайдіть середню довжину хвилі випромінювання цього джерела світла.

А) 9,910-7 м. Б) 4,210-5 м. В) 3,610-8 м. Г) 1,410-7 м. Д) 5,810-6 м.

 1. Визначити концентрацію фотонів на відстані 1 м від точкового монохрома-тичного джерела потужністю 10 Вт, що випромінює хвилі довжиною 0,76 мкм.

А) 21016 м-3. Б) 71019 м-3. В) 31018 м-3. Г) 51015 м-3. Д) 91017 м-3.

 1. Визначити тиск на зачернену поверхню (=0), утворюваний світлом із довжиною хвилі 0,4 мкм, якщо щосекунди на 1 см2 цієї поверні падають 61016 фотонів.

А) 3,210-5 Па. Б) 7,410-8 Па. В) 2,810-6 Па. Г) 6,510-4 Па. Д) 9,910-7 Па.

 1. На зачернену поверхню нормально падає монохроматичне світло із довжиною хвилі 0,45 мкм. Визначте кількість фотонів N, які щосекунди падають на 1 м2 цієї поверхні, якщо тиск світла дорівнює 10-5 Па.

А) 3,61019. Б) 6,81021. В) 8,41018. Г) 2,11020. Д) 7,91022.

 1. Тиск світла на дзеркальну поверхню, розташовану на відстані 2 м від джерела світла перпендикулярно до падаючих променів, дорівнює 510-9 Па. Визначити потужність джерела світла , яка витрачається на випромінювання.

А) 75,4 Вт. Б) 18,9 Вт. В) 113,1 Вт. Г) 37,7 Вт. Д) 9,6 Вт.