Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Робота виходу електронів

 1. Червона межа (границя) фотоефекту для калію дорівнює 620 нм. Знайти роботу виходу А електронів із калію (у джоулях).

А) 5,610-18 Дж. Б) 7,610-19 Дж. В) 3,310-20 Дж. Г) 3,210-19 Дж. Д) 9,410-20 Дж.

 1. Визначити роботу виходу електронів із деякої речовини, якщо довгохвильова границя фотоефекту для цієї речовини визначається довжиною хвилі 261 нм.

А) 4,210-18 Дж. Б) 7,610-19 Дж. В) 5,810-20 Дж. Г) 6,410-19 Дж. Д) 8,710-20 Дж.

 1. Червона межа фотоефекту для нікелю дорівнює 248 нм. Визначити роботу виходу електронів із нікелю (у електронвольтах). (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 5,0 еВ. Б) 2,4 еВ. В) 4,1 еВ. Г) 1,6 еВ. Д) 6,2 еВ.

 1. Червона межа фотоефекту для платини дорівнює 198 нм. Визначити роботу виходу електронів із платини (у електронвольтах). (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 3,2 еВ. Б) 1,6 еВ. В) 6,3 еВ. Г) 4,8 еВ. Д) 2,4 еВ.

 1. Червона межа фотоефекту для срібла визначається довжиною хвилі 261 нм. Обчислити у електронвольтах роботу виходу А електронів із срібла. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 3,34 еВ. Б) 2,85 еВ. В) 1,16 еВ. Г) 4,76 еВ. Д) 6,08 еВ.

 1. Довгохвильова межа фотоефекту для деякої речовини дорівнює 300 нм. Визначте роботу виходу електронів із цієї речовини. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 2,28 еВ. Б) 4,14 еВ. В) 1,74 еВ. Г) 3,69 еВ. Д) 5,81 еВ.

 1. Довгохвильова межа фотоефекту для натрію дорівнює 600 нм. Визначити роботу виходу електронів із натрію у електронвольтах. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 8,28 еВ. Б) 3,79 еВ. В) 2,07 еВ. Г) 6,56 еВ. Д) 4,14 еВ.

 1. Довгохвильова межа фотоефекту для деякої речовини дорівнює 462 нм. Знайти роботу виходу електронів із цієї речовини у електронвольтах. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 2,69 еВ. Б) 4,28 еВ. В) 1,76 еВ. Г) 3,54 еВ. Д) 5,17 еВ.

 1. З якою швидкістю повинен летіти електрон, щоб при ударі у вольфрамову пластинку вибити з неї новий електрон ? Робота виходу електрона iз вольфраму А= =4,53 еВ ? (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 789 км/с. Б) 483 км/с. В) 2186 км/с. Г) 1262 км/с. Д) 916 км/с.

Енергія фотоелектронів

 1. Максимальна кінетична енергія електронів, вибитих із поверхні металу світлом, інтенсивністю І і частотою :

А) Прямопропорційна І і не залежить від . Г) Не залежить ні від , ні від І.

Б) Прямопропорційна як , так і І. Д) Серед попередніх відповідей немає вірної.

В) Прямопропорційно  і не залежить від І.

 1. Незаряджена ізольована металева пластина освітлена ультрафіолетовим світлом. Заряд якого знаку набуває ця пластина в результаті фотоефекту ?

А) Заряд залежить від частоти світла. Б) Позитивний. В) Негативний.

Г) Пластина лишається нейтральною. Д) Заряд залежить від інтенсивності світла.

 1. Як зміниться кінетична енергія електронів при фотоефекті, якщо збільшити частоту світла, не змінюючи його інтенсивність ?

А) Не зміниться. Б) Зменшиться. В) Зменшиться стрибком.

Г) Збільшиться. Г) Відповідь залежить від природи фотокатоду.

 1. При освітленні катоду вакуумного фотоелемента монохроматичним світлом відбувається вибивання фотоелектронів. Як зміниться максимальна кінетична енергія фотоелектронів при збільшенні частоти світла у 2 рази ?

А) Не зміниться. Б) Зменшиться у 2 рази. В) Збільшиться у 2 рази.

Г) Зросте менше ніж у 2 рази. Д) Зросте більше ніж у 2 рази.

 1. При освітленні катоду вакуумного фотоелемента монохроматичним світлом відбувається явище фотоефекту. Як зміниться максимальна кінетична енергія фотоелектронів при зменшенні довжини хвилі світла у 2 рази ?

А) Збільшиться у 2 рази. Б) Не зміниться. В) Зменшиться у 2 рази.

Г) Зросте більше ніж у 2 рази. Д) Зросте менше ніж у 2 рази.

 1. Червона межа фотоефекта для вольфраму 2,7510-5 см. Визначити у електронвольтах максимальну енергію фотоелектронів, які вибиваються з вольфраму світлом із довжиною хвилі 1,810-5 см.

А) 1,2 еВ. Б) 3,6 еВ. В) 2,4 еВ. Г) 4,8 еВ. Д) 7,2 еВ.

 1. Для виривання електрона з поверхні цезію потрібно виконати роботу 1,610-19 Дж. Яка кінетична енергія вибитих фотоелектронів, якщо цезій освітлюється світлом з довжиною хвилі =0,589 мкм ?

А) 1,810-19 Дж. Б) 4,610-20 Дж. В) 9,110-19 Дж. Г) 6,210-18 Дж. Д) 3,410-21 Дж.

 1. Червона межа фотоефекту для деякої речовини 5,510-5 см. Визначити максимальну енергію фотоелектронів, які вириваються з неї світлом з довжиною хвилі 3,610-5 см. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 2,4 еВ. Б) 1,2 еВ. В) 0,9 еВ. Г) 3,6 еВ. Д) 1,8 еВ.

 1. Червона межа фотоефекту для цинку 310 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів в джоулях та електронвольтах, якщо на цинк падає світло з довжиною хвилі 200 нм. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 4,6 еВ. Б) 1,3 еВ. В) 3,4 еВ. Г) 0,9 еВ. Д) 2,2 еВ.

 1. На поверхню калію падає світло з довжиною хвилі 150 нм. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів. Червона межа фотоефекту для калію дорівнює 620 нм. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 4,7 еВ. Б) 1,8 еВ. В) 6,3 еВ. Г) 3,6 еВ. Д) 5,4 еВ.

 1. На поверхню нікелю падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 200 нм. Червона межа фотоефекту для нікелю дорівнює 248 нм. Визначити кінетичну енергію фотоелектронів. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 1,2 еВ. Б) 6,1 еВ. В) 3,5 еВ. Г) 4,7 еВ. Д) 5,6 еВ.

 1. На пластинку натрію падає світло з довжиною хвилі 410-7 м. Визначити максимальну швидкість вирваних фотоелектронів, якщо червона межа фотоефекту для натрію визначається довжиною хвилі 510-7 м. (me=9,110-31 кг).

А) 234 км/с. Б) 612 км/с. В) 98 км/с. Г) 468 км/с. Д) 184 км/с.

 1. Яку максимальну швидкість одержуюгь вирвані із калію електрони при опроміненні його фіолетовим світлом з довжиною хвилі =420 нм ? Робота виходу електронів для калію А=2 еВ. (mе=9,110-31 кг, 1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 5,8105 м/с. Б) 3,8104 м/с. В) 8,7106 м/с. Г) 1,3105 м/с. Д) 4,8106 м/с.

 1. Визначити довжину хвилі -випромінювання, що падає на платинову пластинку, якщо максимальна швидкість вибитих фотоелектронів становить 3106 м/с, а робота виходу електронів із платини дорівнює 6,3 еВ.

А)28 нм. Б) 94 нм. В) 39 нм. Г) 72 нм. Д) 126 нм.

 1. Для виривання електрона з поверхні цезію потрібно виконати роботу 1,6 10-19 Дж. Яка максимальна швидкість фотоелектронів, якщо цезій освітлюється світлом із довжиною хвилі 0,589 мкм ?

А) 357 км/с. Б) 914 км/с. В) 566 км/с. Г) 217 км/с. Д) 629 км/с.

 1. На метал падає рентгенівське випромінювання із довжиною хвилі 1 нм. Нехтуючи роботою виходу електронів, визначити максимальну швидкість вибитих фотоелектронів.

А) 6,2104 м/с. Б) 3,6106 м/с. В) 5,7108 м/с. Г) 2,1107 м/с. Д) 2,9105 м/с.

 1. На поверхню платини падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 170 нм. Червона межа фотоефекту для платини дорівнює 198 нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів.

А) 368 км/с. Б) 603 км/с. В) 296 км/с. Г) 544 км/с. Д) 719 км/с.

 1. Робота виходу електронів з молібдену дорівнює 4,2 еВ. Чому дорівнюватиме максимальна швидкість електронів, що вилітатимуть з поверхні молібдену при освітленні його промінням з довжиною хвилі 200 нм ?

А) 684 км/с. Б) 421 км/с. В) 842 км/с. Г) 209 км/с. Д) 736 км/с.