Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Енергія фотонів

 1. Який із наведених виразів відповідає енергії фотону ?

А) h/. Б) hс/. В) h/. Г) h/с. Д) h/.

 1. Визначити у електронвольтах енергію фотонів iз довжиною хвилі 750 нм. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 1,66 еВ. Б) 3,92 еВ. В) 6,12 еВ. Г) 9,41 еВ. Д) 5,24 еВ.

 1. Яка довжина хвилі жовтого світла у нанометрах, енергія фотонів якого 410-19 Дж.

А) 236 нм. Б) 716 нм. В) 884 нм. Г) 112 нм. Д) 497 нм.

 1. Енергія фотонів червоного світла Е=2,6410-19 Дж. Визначити довжину хвилі у нанометрах цих променів.

А) 169 нм. Б) 872 нм В) 753 нм. Г) 385 нм. Д) 621 нм.

 1. Визначити у кілоелектронвольтах енергію фотона рентгенівського випромі-нювання з довжиною хвилі =10-10 м. (1 кеВ=1,610-16 Дж).

А) 8,6 кеВ. Б) 16,2 кеВ. В) 2,8 кеВ. Г) 12,4 кеВ. Д) 5,7 кеВ.

 1. Визначте довжину хвилі електромагнітного випромінювання, фотони якого мають енергію 2,810-14 Дж.

А) 7,110-12 м. Б) 3,810-10 м. В) 8,410-13 м. Г) 5,610-11 м. Д) 2,710-9 м.

 1. Визначте енергію квантів -випромінювання, якщо відповідна їм довжина хви-лі дорівнює 10-14 м.

А) 510-12 Дж. Б) 810-10 Дж. В) 610-9 Дж. Г) 410-13 Дж. Д) 210-11 Дж.

 1. Визначити енергію фотона ультрафіолетового випромінювання (у електронвольтах), якщо імпульс фотона дорівнює 210-27 кгм/с. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 1,84 еВ. Б) 3,75 еВ. В) 1,84 еВ. Г) 4,38 еВ. Д) 9,14 еВ.

 1. Як відрізняються енергії фотонів фіолетових променів із довжиною хвилі 380 нм та фотонів червоного випромінювання із довжиною хвилі 760 нм ?

 1. Як відрізняються енергія фотонів ультрафіолетових (УФ) променів з довжиною хвилі 300 нм від енергії фотонів інфрачервоного (ІЧ) випромінювання з довжиною хвилі 1200 нм ?

 1. У скільки разів енергія фотона фіолетового світла з довжиною хвилі 380 нм більша енергії фотона червоного світла з довжиною хвилі 760 нм ?

А) У 4 рази. Б) У 1/2 разiв. В) У 1/ разів. Г) У 1/2 рази. Д) У разів.

 1. З якою швидкістю повинен рухатись електрон, щоб його кінетична енергія до-рівнювала енергії фотона з довжиною хвилі 520 нм ? (mе=9,110-31 кг).

А) 372 км/с. Б) 738 км/с. В) 917 км/с. Г) 564 км/с. Д) 136 км/с.

 1. Визначити довжину хвилі променів, кванти яких мають таку ж енергію, як і електрон, прискорений різницею потенціалів 4,1 В. (mе=9,110-31 кг, е=1,610-19 Кл).

А) 238 нм. Б) 714 нм. В) 472 нм. Г) 545 нм. Д) 303 нм.

 1. Яку енергію повинен мати фотон, щоб його маса дорівнювала масі спокою електрона ? (mе=9,110-31 кг).

А) 4,110-12 Дж. Б) 1,610-15 Дж. В) 8,210-14 Дж. Г) 7,510-13 Дж. Д) 2,310-14 Дж.

 1. З якою швидкістю повинен рухатись електрон, щоб його кінетична енергія дорівнювала енергії фотона iз частотою =5,771014 Гц ? (mе=9,110-31 кг).

А) 9,2105 м/с. Б) 6,8106 м/с. В) 2,4105 м/с. Г) 8,7104 м/с. Д) 4,5107 м/с.

 1. Для іонізації молекул повітря потрібна енергія 33 еВ. Визначити довжину хвилі випромінювання у нанометрах, яке може викликати таку іонізацію. (1 еВ= =1,610-19 Дж.

А) 102,6 нм. Б) 37,7 нм. В) 74,1 нм. Г) 21,8 нм. Д) 94,2 нм.