Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Закони Віна

 1. Яке твердження є визначенням випромінювальної здатності r(,T) ?

А) Це енергія, яку випромінює тіло за одиницю часу.

Б) Це енергія, яку випромінює 1 м2 поверхні тіла при зміні його температури на 1 К.

В) Це енергія, яку випромінює 1 м2 поверхні тіла за 1 с у одиничному інтервалі частот.

Г) Це енергія, яку випромінює тіло у одиничному інтервалі частот.

Д) Це енергія, яку випромінює 1 м2 поверхні тіла за 1 с.

 1. Який вираз являє собою закон зміщення Віна для теплового випромінювання ?

А) Б) В) Г) Д)

 1. Термодинамічна температура абсолютно чорного тіла збільшилась у 2 рази. Як при цьому змінилась довжина хвилі його випромінювання, на яку припадає максимум випромінювальної здатності ?

А) Зменшилась у 16 разів. Б) Збільшилась у 2 рази. В) Зменшилась у 4 рази.

Г) Зменшилась у разів. Д) Зменшилась у 2 рази.

 1. Термодинамічна температура абсолютно чорного тіла зменшилась від 1200 до 600 К. Як при цьому змінилась довжина хвилі його випромінювання, на яку припадає максимум випромінювальної здатності ?

А) Зменшилась у 16 разів. Б) Збільшилась у 4 рази. В) Збільшилась у 2 рази.

Г) Зменшилась у 2 рази. Д) Збільшилась у 16 разів.

 1. Термодинамічна температура абсолютно чорного тіла збільшилась від 400 до 1200 К. Як при цьому змінилась довжина хвилі його випромінювання, на яку припадає максимум випромінювальної здатності ?

А) Зменшилась у 9 разів. Б) Зменшилась у 27 разів. В) Збільшилась у 3 рази.

Г) Зменшилась у 3 рази. Д) Зменшилась у 81 раз.

 1. Термодинамічна температура абсолютно чорного тіла зменшилась від 2400 до 800 К. Як при цьому змінилась довжина хвилі його випромінювання, на яку припадає максимум випромінювальної здатності ?

А) Лишилась незмінною. Б) Зменшилась у 9 разів. В) Збільшилась у 9 разів.

Г) Зменшилась у 3 рази. Д) Збільшилась у 3 рази.

 1. На яку довжину хвилі припадає максимум спектральної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла, температура якого дорівнює температурі людського тіла (тобто, 370С) ?

А) 5,6 мкм. Б) 3,8 мкм. В) 9,4 мкм. Г) 1,2 мкм. Д) 7,0 мкм.

 1. На яку ділянку спектру припадає довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної випромінювальної здатності, якщо джерелом світла є поверхня Сонця (Т=6000 К) ?

А) 483 нм. Б) 397 нм. В) 612 нм. Г) 738 нм. Д) 554 нм.

 1. Температура абсолютно чорного тіла 2000 К. Визначити довжину хвилі, на яку припадає максимум енергії випромінювання.

А) 5,19 мкм. Б) 1,45 мкм. В) 8,37 мкм. Г) 0,94 мкм. Д) 3,68 мкм.

 1. На якій довжині хвилі спостерігається максимум випромінювання Сонця, якщо температура його поверхні становить 5800 К? Вважати, що Сонце випромінює, як абсолютно чорне тіло.

А) 1,5 мкм. Б) 4,5 мкм. В) 2,5 мкм. Г) 7,5 мкм. Д) 0,5 мкм.

 1. На яку ділянку спектра припадає довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної випромінювальної здатності, якщо джерелом світла є електрична лампа розжарювання (Т=3000 К) ?

А) 716 нм. Б) 448 нм. В) 684 нм. Г) 967 нм. Д) 539 нм.

 1. Абсолютно чорне тіло має температуру 1500 К. Визначте довжину хвилі, на яку припадає максимум його енергії випромінювання.

А) 1,93 мкм. Б) 7,86 мкм. В) 3,21 мкм. Г) 4,32 мкм. Д) 9,74 мкм.

 1. На яку ділянку спектру припадає довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної випромінювальної здатності, якщо джерелом світла є атомна бомба, у якій в момент вибуху розвивається температура близько 109 К ?

А) 0,7 пм. Б) 2,9 пм. В) 5,8 пм. Г) 1,4 пм. Д) 8,7 пм.

 1. Визначте температуру абсолютно чорного тіла, для якого максимум спектральної випромінювальної здатності припадає на довжину хвилі 750 нм.

А) 3180 К. Б) 2610 К. В) 1840 К. Г) 3870 К. Д) 4260 К.

 1. Визначте енергетичну світність Re абсолютно чорного тіла, якщо максимум енергії його випромінювання припадає на довжину хвилі 600 нм.

А) 61,9 МВт/м2. Б) 19,2 МВт/м2. В) 30,1 МВт/м2. Г) 54,8 МВт/м2. Д) 22,4 МВт/м2.

 1. Температура абсолютно чорного тіла змінилась при нагріванні від 1600 до 2000 К. Як при цьому зміниться довжина хвилі, на якій спостерігається максимум його випромінювальної здатності ?

А) 1,08 мкм. Б) 0,36 мкм. В) 0,18 мкм. Г) 0,72 мкм. Д) 0,54 мкм.

 1. При зміні температури абсолютно чорного тіла, довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної випромінювальної здатності, зменшилась у 2 рази. Як при цьому змінилась енергетична світність цього тіла Re ?

А) Збільшилась у 16 разів. Б) Збільшилась у 2 рази. В) Збільшилась у 8 разів.

Г)Зменшилась у 16 разів. Д) Збільшилась у 4 рази.

 1. При зміні температури абсолютно чорного тіла, довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної випромінювальної здатності, збільшилась у 2 рази. Як при цьому змінилась енергетична світність цього тіла ?

А) Зменшилась у 2 рази. Б) Збільшилась у 16 разів. В) Зменшилась у 16 разів.

Г) Зменшилась у 4 рази. Д) Збільшилась у 2 рази.

 1. При зміні температури абсолютно чорного тіла максимум спектральної випромінювальної здатності змістився із 1=0,7 мкм до 2=2,1 мкм. Як при цьому змінилась енергетична світність цього тіла ?

А) Зменшиться у 81 раз. Б) Зменшиться у 3 рази. В) Збільшиться у 81 раз.

Г) Збільшиться у 3 рази. Д) Зменшиться у 9 разів.

 1. При зміні температури абсолютно чорного тіла максимум спектральної випромінювальної здатності змістився із 1=2,4 мкм до 2=0,8 мкм. Як при цьому змінилась його енергетична світність ?

А) Збільшиться у 9 разів. Б) Збільшиться у 3 рази. В) Збільшиться у 27 разів.

Г) Збільшиться у 81 раз. Д) Зменшиться у 81 раз.

 1. Із оглядового віконця печі площею 10 см2 випромінюється енергія 250 кДж за хвилину. Визначити довжину хвилі, на яку припадає максимум спектральної випромінювальної здатності.

А) 120 нм. Б) 660 нм. В) 990 нм. Г) 240 нм. Д) 480 нм.

 1. Потужність випромінювання абсолютно чорного тіла дорівнює 10 кВт. Визначити площу поверхні цього тіла, якщо довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної випромінювальної здатності дорівнює 700 нм.

А) 18 см2. Б) 3 см2. В) 12 см2. Г) 9 см2. Д) 6 см2.

 1. Яку кількість енергії з кожного 1 см2 поверхні за 1 с випромінює абсолютно чорне тіло, якщо максимальна спектральна випромінювальна здатність припадає на довжину хвилі 484 нм ?

А) 1,5 кДж. Б) 7,3 кДж. В) 4,6 кДж. Г) 12,8 кДж. Д) 2,9 кДж.

 1. Зачернена кулька охолоджується від температури 270С до 200С. На скільки при цьому змінюється довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної випромінювальної здатності ?

А) На 58 нм. Б) На 462 нм. В) На 116 нм. Г) На 348 нм. Д) На 231 нм.

 1. Зачернена кулька нагрілась від температури 200С до 270С. На скільки при цьому змінилась довжина хвилі, що відповідає максимуму її спектральної випромінювальної здатності ?

А) Зменшилась на 0,46 мкм. Б) Зменшилась на 1,84 мкм. В) Зменшилась на 0,12 мкм.

Г) Зменшилась на 0,23 мкм. Д) Зменшилась на 0,92 мкм.

 1. Скільки тепла випромінює 1 м2 поверхні абсолютно чорного тіла за 1 секунду, якщо максимум енергії у його спектрі припадає на довжину хвилі 0,725 мкм ?

А) 6,8106 Вт/м2. Б) 5,4105 Вт/м2. В) 1,5107 Вт/м2. Г) 7,2108 Вт/м2. Д) 9,6104 Вт/м2.

 1. Довжина хвилі, на яку припадає максимум енергії у спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла дорівнює 0,58 мкм. Визначте енергетичну світність Re поверхні цього тіла.

А) 3,5107 Вт/м2. Б) 6,8105 Вт/м2. В) 1,7106 Вт/м2. Г) 2,4108 Вт/м2. Д) 4,9104 Вт/м2.

 1. Максимум випромінювальної здатності Сонця відповідає довжині хвилі 0,48 мкм. Визначте густину потоку енергії випромінювання Сонця  на поверхні Землі, якщо його радіус дорівнює 6,5108 м, а відстань від Сонця до Землі становить 1,51011 м. (=W/St).

А) 5,8105 Вт/м2. Б) 1,4103 Вт/м2. В) 9,2106 Вт/м2. Г) 3,6104 Вт/м2. Д) 7,5102 Вт/м2.