Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Затримуючий потенціал

 1. На фотоелемент із катодом, виготовленим з літію, падає світло з довжиною хвилі 200 нм. Знайти найменше значення затримуючої різниці потенціалів, яку потрібно прикласти до фотоелемента, щоб припинити фотострум. Червона межа фотоефекту для літію дорівнює 517 нм.

А) 4,5 В. Б) 3,8 В. В) 5,7 В. Г) 1,9 В. Д) 7,6 В.

 1. На фотоелемент із катодом, виготовленим з рубідію, падає ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 100 нм. Червона межа фотоефекту для рубідію дорівнює 810 нм. Знайти найменше значення затримуючої різниці потенціалів, яку потрібно прикласти до фотоелемента, щоб припинити фотострум.

А) 8,1 В. Б) 5,4 В. В) 1,5 В. Г) 10,9 В. Д) 2,7 В.

 1. При падінні на фотоелемент світла з довжиною хвилі 300 нм, затримуюча напруга для фотоелектронів U3=3 В. Визначте у електронвольтах роботу виходу електронів з катоду. (h=6,6310-34 Джс, 1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 1,14 еВ. Б) 3,26 еВ. В) 0,87 еВ. Г) 2,38 еВ. Д) 1,92 еВ.

 1. На скільки потрібно збільшити зворотний потенціал U3, щоб повністю затримати фотоелектрони, які вибиваються з поверхні металу світлом, якщо частота світла збільшилась на =1,61015 Гц ?

А) На 9,18 В. Б) На 4,34 В. В) На 6,63 В. Г) На 8,42 В. Д) На 5,26 В.

 1. На скільки потрібно збільшити зворотний потенціал U3, щоб повністю затримати фотоелектрони, які вириваються з поверхні металу світлом, якщо частота світла збільшилась на =81014 Гц ?

А) На 2,46 В. Б) На 3,32 В. В) На 6,63 В. Г) На 1,58 В. Д) На 4,45 В.

 1. Фотоелектрони, що вириваються з поверхні металу світлом з частотою 1= =2,21015 Гц, повністю затримуються зворотним потенціалом 6,6 В, а вирвані світлом з частотою 2=4,61015 Гц - потенціалом 16,5 В. Визначити за цими даними сталу Планка.

А) 6,5810-34 Джс. Б) 6,6610-34 Джс. В) 6,6410-34 Джс. Г) 6,6010-34 Джс. Д) 6,6210-34 Джс.

Ефект Комптона

 1. Які властивості електромагнітного випромінювання проявляються у ефекті Комптона ?

А) Релятивістські. Б) Хвильові. В) Корпускулярні. Г) Класичні. Д) Магнітні.

 1. Від яких із наведених факторів залежить величина збільшення довжини хвилі рентгенівського випромінювання  при ефекті Комптона ?

А) Від довжини хвилі променів. Б) Від природи матеріалу. В) Від енергії фотонів.

Г) Від кута розсіювання променів. Д) Від інтенсивності випромінювання.

 1. При якому куті розсіювання  рентгенівських променів у металах зміна їхньої довжини хвилі  завдяки ефекту Комптона максимальна ?

А) 2/3. Б) /2. В) /4 Г) 2. Д) .

 1. Які із наведених фізичних законів збереження застосовують при обчисленні ефекту Комптона: 1) закон збереження енергії; 2) закон збереження імпульсу; 3) закон збереження момента імпульсу; 4) закон збереження електричного заряду ?

А) 1 та 2. Б) 1 та 3. В) 2 та 3. Г) 1 та 4. Д) 2 та 4.

 1. При якому куті розсіювання  рентгенівських променів у металах зміна їхньої довжини хвилі  завдяки ефекту Комптона мінімальна ?

А) . Б) /2. В) 2. Г) /4. Д) 3/4.

 1. Визначте кут , на який відбулось розсіювання рентгенівських променів на вільних електронах металу, якщо комптонівське зростання їхньої довжини хвилі становить 1,5, де =h/m0c - комптонівська стала.

А) 1200. Б) 600. В) 1800. Г) 900. Д) 1500.

 1. Визначити комптонівську сталу , якщо при розсіюванні рентгенівських променів на вільних електронах металу на кут =900 їхня довжина хвилі збільшується на 2,44 пм.

А) 4,88 пм. Б) 2,44 пм. В) 1,22 пм. Г) 3,66 пм. Д) 6,10 пм.

 1. Рентгенівські промені здійснюють розсіювання на вільних електронах металу на кут =900. Як при цьому змінюється їхня довжина хвилі ? Стала Комптона =2,44 пм.

А) Збільшується на 4,88 пм. Б) Зменшується на 2,44 пм. В) Збільшується на 1,22 пм.

Г) Зменшується на 1,22 пм. Д) Збільшується на 2,44 пм.

 1. Визначити максимальну зміну довжини хвилі рентгенівського випромінювання max при його комптонівському розсіюванні на вільних електронах металу. (Комптонівська стала =2,436 пм).

А) 2,436 пм. Б) 1,218 пм. В) 0,609 пм. Г) 4,872 пм. Д) 3,654 пм.

 1. Визначити максимальну зміну довжини хвилі max при комптонівському розсіюванні рентгенівського випромінювання на вільних протонах. (mр=1,6710-27 кг, h=6,6310-34 Джс).

А) 2,610-15 м. Б) 7,210-16 м. В) 5,110-14 м. Г) 3,810-13 м. Д) 9,410-12 м.

 1. На скільки зміниться довжина хвилі рентгенівських променів завдяки ефекту Комптона, якщо кут їх розсіювання становить 600 ? (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) Збільшиться на 4,88 пм. Б) Збільшиться на 1,22 пм. В) Зменшиться на 2,44 пм.

Г) Зменшиться на 1,22 пм. Д) Збільшиться на 2,44 пм.

 1. На скільки зміниться довжина хвилі рентгенівських променів завдяки ефекту Комптона, якщо кут їх розсіювання становить 450 ? (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) Збільшиться на 0,36 пм. Б) Збільшиться на 1,42 пм. В) Зменшиться на 0,71 пм.

Г) Збільшиться на 0,71 пм. Д) Зменшиться на 1,42 пм.

 1. Рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 0=42,44 пм розсіюється у металевій пластині. Визначте довжину хвилі  цих променів, які розсіюються під кутом 900 до їхнього початкового напрямку. (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) 44,88 пм. Б) 43,11 пм. В) 37,56 пм. Г) 42,84 пм. Д) 47,32 пм.

 1. Рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 0=42,44 пм розсіюється у металевій пластині. Визначте довжину хвилі  цих променів, які розсіюються під кутом 1200 до їхнього початкового напрямку. (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) 44,88 пм. Б) 43,05 пм. В) 46,10 пм. Г) 43,66 пм. Д) 47,32 пм.

 1. Рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 1 пм розсіюється вільними електронами металу. Визначити максимальну довжину хвилі max у розсіяному пучку. (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) 5,86 пм. Б) 2,86 пм. В) 3,43 пм. Г) 6,22 пм. Д) 4,86 пм.

 1. Фотон рентгенівського випромінювання із довжиною хвилі 0=15 пм розсіюється на вільному електроні речовини. Довжина хвилі розсіяного фотону дорівнює =16 пм. Визначте кут його розсіювання . (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) 270. Б) 1090. В) 720. Г) 540. Д) 360.

 1. Фотон рентгенівського випромінювання із довжиною хвилі 0=19 пм розсіюється на вільному електроні речовини. Довжина хвилі розсіяного фотону доівнює =21 пм. Визначте кут його розсіювання. (Комптонівська довжина хвилі =2,43 пм).

А) 200. Б) 1000. В) 600. Г) 400. Д) 800.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=1 пм, серед розсіяних під кутом =900 виявляються промені із довжиною хвилі: (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) =1,48 пм. Б) =3,43 пм. В) =4,92 пм. Г) =5,86 пм. Д) =6,22 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=1 пм, серед розсіяних у зворотному напрямку променів (=1800) виявляються промені із довжиною хвилі: (=2,43 пм).

А) =1,48 пм. Б) =3,43 пм. В) =4,92 пм. Г) =5,86 пм. Д) =6,22 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=2 пм, серед розсіяних під кутом =900 виявляються промені із довжиною хвилі: (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) =2,43 пм. Б) =4,43пм. В) =3,43 пм. Г) =2,86 пм. Д) =6,86 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=2 пм, серед розсіяних у зворотному напрямку (=1800) виявляються промені із довжиною хвилі: (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) =2,48 пм. Б) =3,52 пм. В) =6,86 пм. Г) =4,43 пм. Д) =7,14 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=3 пм, серед розсіяних під кутом =900 виявляються промені із довжиною хвилі:

А) =7,86 пм. Б) =6,22 пм. В) =3,86 пм. Г) =5,43 пм. Д) =4,92 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=3 пм, серед розсіяних у зворотному напрямку (=1800) виявляються промені із довжиною хвилі: (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) =7,86 пм. Б) =5,43 пм. В) =9,52 пм. Г) =3,61 пм. Д) =4,22 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=4 пм, серед розсіяних під кутом =900 виявляються промені із довжиною хвилі: (Комптонівська стала =2,43 пм).

А) =4,48 пм. Б) =6,43 пм. В) =7,64 пм. Г) =5,22 пм. Д) =8,86 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=4 пм, серед розсіяних у зворотному напрямку (=1800) виявляються промені із довжиною хвилі: (=2,43 пм).

А) =4,48 пм. Б) =6,43 пм. В) =7,64 пм. Г) =5,22 пм. Д) =8,86 пм.

 1. При опромінюванні речовини монохроматичними рентгенівськими променями із довжиною хвилі 0=1,6 пм, серед розсіяних у зворотному напрямку (=1800) виявляються промені із довжиною хвилі: (=2,43 пм).

А) =2,43 пм. Б) =3,64 пм. В) =6,46 пм. Г) =4,03 пм. Д) =5,23 пм.

 1. Визначте кут розсіювання рентгенівського фотону після пружного співударяння з вільним електроном металу, якщо зміна його довжини хвилі  при цьому дорівнює 3,62 пм. (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) 1500. Б) 600. В) 1800. Г) 1200. Д) 900.

 1. Визначте кут розсіювання рентгенівського фотону після пружного співударяння з вільним електроном металу, якщо зміна його довжини хвилі  при цьому дорівнює 1,22 пм. (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) 1200. Б) 600. В) 1800. Г) 900. Д) 1500.

 1. Рентгенівське випромінювання із довжиною хвилі 55,8 пм розсіюється плиткою графіту. Визначте довжину хвилі променів, які розсіюються під кутом 600 до початкового напрямку рентгенівського пучка. (Комптонівська стала =2,4 пм).

А) 57,0 пм. Б) 60,6 пм. В) 64,8 пм. Г) 58,2 пм. Д) 62,4 пм.

 1. Визначити кут розсіювання рентгенівського фотона на вільному електроні речовини, якщо зміна його довжини хвилі при цьому становить =2,44 пм. (Комптонівська стала =2,44 пм).

А) 300. Б) 1200. В) 900. Г) 1800. Д) 600.

 1. В результаті ефекту Комптона рентгенівський фотон з енергією 0=1,02 МеВ розсіявся на вільному електроні металу на кут 1500. Визначити енергію розсіяного фотона. (Енергія спокою вільного електрона E0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,87 МеВ. Б) 0,22 МеВ. В) 0,48 МеВ. Г) 0,16 МеВ. Д) 0,64 МеВ.

 1. Визначити енергію розсіяного фотона при ефекті Комптона, якщо первинний фотон з енергією 0=1,02 МеВ був розсіяний на кут 1800. (E0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,76 МеВ. Б) 0,38 МеВ. В) 0,51 МеВ. Г) 0,92 МеВ. Д) 0,20 МеВ.

 1. В результаті ефекту Комптона рентгенівський фотон з енергією 0=0,51 МеВ розсіявся на вільному електроні металу на кут 1500. Визначити енергію розсіяного фотона. (Енергія спокою вільного електрона Е0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,18 МеВ. Б) 0,31 МеВ. В) 0,42 МеВ. Г) 0,24 МеВ. Д) 0,09 МеВ.

 1. Рентгенівський фотон з енергією 0=0,51 МеВ був розсіяний при ефекті Комптона на вільному електроні на кут 1800. Визначити кінетичну енергію розсіяного фотона . (Енергія спокою вільного електрона E0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,35 МеВ. Б) 0,11 МеВ. В) 0,48 МеВ. Г) 0,17 МеВ. Д) 0,26 МеВ.

 1. Рентгенівський фотон з початковою енергією 0=0,4 МеВ здійснив комптонівське розсіювання на вільному електроні речовини під кутом 900. Визначте енергію розсіяного фотона . (Комптонівська стала =2,44 пм, Е0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,36 МеВ. Б) 0,22 МеВ. В) 0,09 МеВ. Г) 0,14 МеВ. Д) 0,28 МеВ.

 1. Рентгенівський фотон з початковою енергією 0=0,4 МеВ здійснив комптонівське розсіювання на вільному електроні речовини під кутом 1800. Визначте енергію розсіяного фотона . (Стала Комптона =2,44 пм, Е0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,38 МеВ. Б) 0,24 МеВ. В) 0,16 МеВ. Г) 0,09 МеВ. Д) 0,31 МеВ.

 1. Рентгенівський фотон з енергією 0=0,51 МеВ був розсіяний при ефекті Комптона на вільному електроні на кут 1800. Визначити кінетичну енергію розсіяного електрона Е. (Енергія спокою вільного електрона E0=m0c2=0,51 МеВ).

А) 0,62 МеВ. Б) 0,85 МеВ. В) 0,17 МеВ. Г) 0,51 МеВ. Д) 0,34 МеВ.

 1. В результаті ефекту Комптона рентгенівський фотон розсіявся при співударянні з електроном на кут =900. Визначте його енергію до розсіювання 0, якщо енергія після розсіювання =0,4 МеВ. (Енергія спокою вільного електрона Е0= =0,51 МеВ).

А) 0,98 МеВ. Б) 0,56 МеВ. В) 1,24 МеВ. Г) 2,16 МеВ. Д) 1,85 МеВ.

Відповіді на тестові завдання до розділу ОПТИКА

1

Б

57

Б

113

А

169

Д

225

В

281

Д

337

А

393

В

2

Г

58

Г

114

Б

170

А

226

Г

282

В

338

В

394

Б

3

В

59

В

115

В

171

Б

227

А

283

В

339

Г

395

В

4

А

60

А

116

Д

172

Г

228

Б

284

Д

340

В

396

А

5

Д

61

Д

117

Б

173

А

229

В

285

Г

341

Д

397

Д

6

Г

62

Б

118

Г

174

В

230

Г

286

Б

342

В

398

Б

7

Б

63

А

119

А

175

Г

231

Б

287

А

343

А

399

В

8

В

64

Г

120

В

176

Б

232

В

288

В

344

Б

400

Г

9

А

65

В

121

Д

177

В

233

А

289

Г

345

В

401

Д

10

Г

66

А

122

В

178

Д

234

Б

290

Д

346

Б

402

В

11

Д

67

Б

123

А

179

Г

235

В

291

В

347

Д

403

Б

12

Б

68

В

124

Г

180

А

236

Д

292

Г

348

В

404

А

13

В

69

А

125

Б

181

Б

237

Г

293

Д

349

А

405

В

14

Г

70

Г

126

Д

182

Д

238

Б

294

В

350

Г

406

Д

15

Б

71

Б

127

В

183

Г

239

А

295

А

351

Д

407

Б

16

А

72

Г

128

Г

184

Б

240

Б

296

Б

352

Б

408

Г

17

Д

73

А

129

Б

185

В

241

Г

297

Д

353

А

409

А

18

В

74

Д

130

Д

186

Г

242

Д

298

Г

354

Д

410

В

19

Г

75

Г

131

В

187

Д

243

В

299

А

355

Г

411

Б

20

А

76

В

132

А

188

А

244

Б

300

Б

356

Д

412

Г

21

В

77

А

133

Б

189

Д

245

А

301

Г

357

В

413

В

22

Б

78

Б

134

Г

190

Г

246

Б

302

В

358

Г

414

Г

23

Д

79

Д

135

А

191

Б

247

В

303

Б

359

А

415

Д

24

Г

80

А

136

Д

192

Д

248

Г

304

А

360

Д

416

А

25

В

81

Г

137

В

193

А

249

Д

305

В

361

В

417

В

26

В

82

Д

138

Б

194

В

250

А

306

А

362

Г

418

А

27

Б

83

В

139

Г

195

Д

251

Б

307

Г

363

Б

419

Б

28

А

84

Б

140

Д

196

Б

252

Б

308

В

364

А

420

Д

29

Г

85

Г

141

А

197

Г

253

Д

309

Д

365

В

421

Г

30

Д

86

А

142

В

198

А

254

Б

310

Б

366

Г

422

А

31

А

87

В

143

Г

199

В

255

Г

311

Д

367

Б

423

Б

32

В

88

Д

144

Б

200

Г

256

А

312

Г

368

В

424

Г

33

Д

89

Г

145

Д

201

Б

257

В

313

В

369

А

425

А

34

А

90

Б

146

А

202

Г

258

Д

314

А

370

Г

426

В

35

Г

91

А

147

В

203

Д

259

Г

315

Б

371

В

427

А

36

Б

92

Д

148

Г

204

Б

260

Б

316

А

372

Б

428

Г

37

В

93

Г

149

Б

205

Д

261

В

317

В

373

Г

429

Д

38

А

94

В

150

А

206

В

262

А

318

Г

374

Д

430

Б

39

Д

95

Б

151

В

207

Г

263

В

319

Д

375

Г

431

Г

40

Б

96

Д

152

Д

208

Д

264

Д

320

Б

376

В

432

Б

41

В

97

Г

153

Г

209

Г

265

А

321

В

377

А

433

В

42

А

98

А

154

А

210

В

266

Г

322

А

378

Б

434

Г

43

Д

99

В

155

Д

211

А

267

В

323

Г

379

Д

435

А

44

Г

100

Б

156

Б

212

Б

268

Б

324

А

380

В

436

Б

45

Б

101

Д

157

А

213

В

269

А

325

В

381

А

437

Д

46

В

102

Г

158

Д

214

Д

270

Г

326

Д

382

Г

438

В

47

Д

103

В

159

В

215

А

271

В

327

Б

383

А

439

Г

48

В

104

А

160

Д

216

Г

272

Д

328

Г

384

В

440

Б

49

А

105

Б

161

Г

217

Д

273

Г

329

Б

385

Д

441

А

50

Г

106

Г

162

Б

218

Б

274

Б

330

А

386

Г

442

В

51

Б

107

Д

163

В

219

В

275

А

331

Д

387

Б

443

Б

52

В

108

Б

164

Д

220

Б

276

Д

332

В

388

В

444

Д

53

В

109

А

165

А

221

В

277

Г

333

Г

389

Д

445

А

54

А

110

Д

166

Г

222

Г

278

В

334

А

390

В

446

Г

55

Д

111

В

167

Б

223

Д

279

Б

335

Д

391

А

447

Б

56

Г

112

Г

168

В

224

А

280

А

336

Б

392

Д

448

В