Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Особливості зображень у лінзах

Лінза

Розташування

предмету

Розташування

зображення

Особливості

зображення

Збірна

За подвійною фокус- ною відстанню

Між фокусом і подвійним фокусом по іншу сторону лінзи

Дійсне, перевернуте, змен-шене

У подвійному фокусі

У подвійному фокусі по іншу сторону лінзи

Дійсне, перевернуте, рівне самому предмету

Між подвійним фо- кусом і фокусом

За подвійною фокусною відстан-ню по іншу сторону лінзи

Дійсне, перевернуте, збіль-шене

У фокусі лінзи

Видимого зображення немає (зображення у нескінченності)

Між фокусом і лінзою

За предметом, по ту ж саму сторону лінзи, що і предмет

Уявне, пряме, збільшене

Розсіююча

Будь-яке

Між предметом і лінзою, по ту ж саму сторону лінзи, що і предмет

Уявне, пряме, зменшене

Величина D, обернена фокусній відстані лінзи F, називається оптичною силою лінзи. D=1/F. Для збірних лінз D>0, а для розсіюючих D<0. [D]=1 м-1=1 дптр – діоптрія – оптична сила лінзи з фокусною відстанню 1 м.

Для тонкої лінзи, поміщеної у однорідне середовище, її оптична сила визнача-

ється формулою тонкої лінзи:

де n і n0 – відповідно абсолютні показники заломлення матеріалу лінзи і навколишнього середовища, R1 та R2

- радіуси кривини поверхонь лінзи. Цю формулу можна записати в іншому вигляді:

де d – відстань від лінзи до предмету, f - відстань від лінзи до його зо-браження. Для розсіюючих лінз відстані F і f треба вважати негатив-ними. (Відстані, відлічувані від лінзи вздовж променя світла, вважа-

ються позитивними, а проти променя – негативними). Оптична сила D двох тонких

D=D1+D2,

лінз, складених разом, визначається формулою:

де D1 і D2 – оптичні сили кожної із них.

Поперечне збільшення, що дається лінзою, визначається співвідношенням:

де h – висота самого предмету, h - висота його зображення, що дає лінза, d і f відстані від лінзи до предмету і до зображення відповід-

но. Збільшення, що дається лупою:

де L – відстань якнайкращого зору, F – фокусна відстань лупи.

Збільшення, що дається телескопом:

де F1 – фокусна відстань об'єктива, F2 - фокусна відстань окуляра.

Г=LdD1D2,

Збільшення, що дається мікроскопом:

де L – відстань якнайкращого зору, d – відстань між фокусами об'єк-

тива і окуляра, D1 і D2 – оптичні сили об'єктива і окуляра.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ІЗ РОЗДІЛУ “ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА”

Показник заломлення

 1. Визначте швидкість поширення світла у середовищі, показник заломлення якого n=1,65. (Швидкість поширення світла у вакуумі с=3108 м/с).

А) 1,5108 м/с. Б) 2,4108 м/с. В) 1,8108 м/с. Г) 2,1108 м/с. Д) 2,7108 м/с.

 1. Визначте швидкість поширення світла у алмазі, показник заломлення якого дорівнює 2,4. (с=3108 м/с).

А) 1,5108 м/с. Б) 1,25108 м/с. В) 2,0108 м/с. Г) 2,25108 м/с. Д) 1,75108 м/с.

 1. Яка швидкість світла у склі із показником заломлення n=1,5 ? Відповідь надати у кілометрах за секунду. (с=3108 м/с).

А) 3104 км/с. Б) 6105 км/с. В) 8103 км/с. Г) 9104 км/с. Д) 2105 км/с.

 1. Як зміниться швидкість поширення світла при переході світла із вакууму у прозоре середовище із показником заломлення n=2 ? (с=3108 м/с).

А) Зменшиться у 4 рази. Б) Зменшиться у разів. В) Збільшиться у 2 рази.

Г) Зменшиться у 2 рази. Д) Зменшиться у 4 рази.

 1. Як змінюється частота світла  при переході його із вакууму у прозоре середовище із показником заломлення 2 ?

А) Залежить від кута падіння. Б) Зменшується у 2 рази. В) Лишається незмінною.

Г) Залежить від кута заломлення. Д) Збільшується у 2 рази.

 1. Як зміниться довжина світлової хвилі при переході із повітря у прозоре середовище, показник заломлення якого дорівнює 1,73 ?

А) Зменшиться у рази. Б) Збільшиться у 1,73 рази. В) Зменшиться у 1,73 рази.

Г) Зменшиться у (1,73)2 разів. Д) Збільшиться у рази.

 1. При переході світлового променя із одного середовища з показником заломлення n1 у друге (з показником n2) виявилось, що кут заломлення менший за кут падіння . Що можна сказати про швидкість поширення світла V2 у другому середовищі ?

А) V2=V1. Б) V2<V1. В) Г) V2>V1. Д) V2=n2V1.

 1. Знайти абсолютний показник заломлення n середовища, у якому світло з енергією фотона Е=4,410-19 Дж має довжину хвилі =310-5 см.

А) 1,51. Б) 1,72. В) 2,16. Г) 1,94. Д) 1,33.

 1. Алмазну пластинку освітлюють фіолетовим світлом, частотою =7,51014 Гц. Визначити довжину хвиль цих променів у алмазі , якщо показник заломлення алмазу становить 2,465.

А) 2,1810-7 м. Б) 7,1610-7 м. В) 5,7410-7 м. Г) 1,6210-7 м. Д) 4,2610-7 м.

 1. Світлові хвилі у деякій рідині мають довжину =600 нм і частоту =41014 Гц. Визначити абсолютний показник заломлення цієї рідини n.

А) 1,54. Б) 1,41. В) 1,73. Г) 1,94. Д) 1,25.

 1. Для даного світла довжина хвилі у воді становить =0,46 мкм. Яку довжину матиме хвиля у повітрі 0, якщо показник заломлення води n=1,37 ?

А) 0,63 мкм. Б) 0,41 мкм. В) 0,74 мкм Г) 0,56 мкм. Д) 0,49 мкм.

 1. Частота світлових коливань дорівнює =41014 Гц. Визначити довжину хвилі цього випромінювання у алмазі. Абсолютний показник заломлення алмазу n=2,4.

А) 842,8 нм. Б) 126,3 нм. В) 312,5 нм. Г) 643,2 нм. Д) 489,7 нм.

 1. Довжина хвилі жовтого світла у вакуумі 0=579 нм, а у рідкому бензолі =386 нм. Визначити абсолютний показник заломлення бензолу n.

А)1,41. Б) 1,33. В) 1,73. Г) 2,14. Д) 1,50.

 1. Довжина хвилі світлового променя у повітрі дорівнює 0=580 нм. Визначити довжину хвилі в нанометрах цього променя у рідині із показником заломлення n=1,45.

А) 400 нм. Б) 750 нм. В) 460 нм. Г) 690 нм. Д) 530 нм.

 1. У скільки разів зміниться довжина світлової хвилі при переході із повітря 0 у воду ? Показник заломлення води n=1,33.

А) Збільшиться у 1,33 рази. Б) Зменшиться у (1,33)2 рази. В) Збільшиться у рази.

Г) Зменшиться у 1,33 рази. Д). Зменшиться у рази.

 1. Обчислити відносний показник заломлення n12 алмазу відносно льоду. Абсолютні показники заломлення алмазу n1=2,42, а льоду - n2=1,21.

А) 1,41. Б) 2,0. В) 1,73. Г) 1,5. Д) 0,5.

 1. Довжина хвилі червоного світла у повітрі 0=700 нм. Якою буде довжина цього світла у воді , показник заломлення якої n=1,33 ?

А) 432 нм. Б) 931 нм. В) 526 нм. Г) 608 нм. Д) 584 нм.

 1. Абсолютні показники заломлення алмазу n1=2,42, а скла n2=1,5. Яке відношення товщини алмазу до товщини скла, якщо час поширення світла в них однаковий ?

А) 1,61. Б) 2,14. В) 1,96. Г) 0,62. Д) 1,38.