Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оптика.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Імпульс фотонів

 1. Визначте імпульс фотона електромагнітного випромінювання, енергія якого дорівнює 9 еВ. (с=3108 м/с, 1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 3,210-28 кгм/с. Б) 9,410-26 кгм/с. В) 4,810-27 кгм/с. Г) 6,310-25 кгм/с. Д) 1,610-24 кгм/с.

 1. Визначити імпульс фотона рентгенівського випромінювання із довжиною хви-лі =310-10 м.

А) 4,810-22 кгм/с. Б) 2,210-24 кгм/с. В) 6,410-25 кгм/с. Г) 1,510-23 кгм/с. Д) 9,710-26 кгм/с.

 1. Імпульс фотону інфрачервоного випромінювання 310-28 кгм/с. Визначити довжину хвилі випромінювання у мікрометрах.

А) 4,42 мкм. Б) 0,72 мкм. В) 1,63 мкм. Г) 3,11 мкм. Д) 2,21 мкм.

 1. Імпульс фотона ультрафіолетового випромінювання 210-27 кгм/с. Визначити довжину хвилі випромінювання у нанометрах.

А) 115 нм. Б) 662 нм. В) 331 нм. Г) 993 нм. Д) 777 нм.

 1. Імпульс фотона видимого випромінювання дорівнює 1,210-27 кгм/с. Визначити довжину хвилі цього випромінювання.

А) 5,510-7 м. Б) 4,310-6 м. В) 6,810-8 м. Г) 7,410-5 м. Д) 3,710-4 м.

Маса фотонів

 1. Як маса фотона залежить від довжини хвилі  світлового випромінювання ?

А) Прямо пропорційно . Б) Не залежить від . В) Пропорційно 2.

Г) Обернено пропорційно . Д) Обернено пропорційно 2.

 1. За яким співвідношенням можна розрахувати масу фотона ?

 1. Визначити масу фотона рентгенівського випромінювання, довжина хвилі якого становить 210-10 м.

А) 3,210-31 кг. Б) 1,110-32 кг. В) 5,410-29 кг. Г) 7,610-30 кг. Д) 9,310-33 кг.

 1. Визначити масу фотона -випромінювання із довжиною хвилі =1,2410-12 м.

А) 1,810-30 кг. Б) 2,410-32 кг. В) 1,210-28 кг. Г) 9,610-31 кг. Д) 5,410-29 кг.

 1. Визначити масу фотона червоного світла у видимому диапазоні випромінювання, довжина хвилі якого становить 700 нм.

А) 7,210-32 кг. Б) 5,310-35 кг. В) 1,410-34 кг. Г) 2,810-33 кг. Д) 3,210-36 кг.

 1. Визначити масу фотона, імпульс якого дорівнює імпульсу молекули водню при температурі 200С. Швидкість руху молекули вважати рівною середній квадратичній швидкості Vкв.

А) 3,210-31 кг. Б) 8,710-30 кг. В) 1,410-29 кг. Г) 2,110-32 кг. Д) 6,510-28 кг.

Червона межа фотоефекту

 1. Якими параметрами визначається червона межа (границя) фотоефекту ?

А) Площею катоду. Б) Довжиною хвилі світла. В) Частотою світла.

Г) Інтенсивністю світла. Д) Властивостями речовини катоду.

 1. Знайти мінімальну частоту світла, опромінювання яким калію приводить до появи фотоелектронів. Робота виходу для калію А=2,2 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 1,81014 Гц. Б) 4,51015 Гц. В) 5,31014 Гц. Г) 8,41016 Гц. Д) 9,11015 Гц.

 1. Визначити довгохвильову межу фотоефекту у нанометрах для металу, робота виходу електронів з якого дорівнює 2 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 758 нм. Б) 182 нм. В) 917 нм. Г) 621 нм. Д) 226 нм.

 1. Робота виходу електрона для цинку 6,610-19 Дж. Якій довжині хвилі відповідає довгохвильова межа фотоефекту ? Відповідь надати у нанометрах.

А) 301 нм. Б) 528 нм. В) 269 нм. Г) 472 нм. Д) 718 нм.

 1. Визначити у нанометрах найбільшу довжину хвилі світла, при якій може мати місце фотоефект для платини, якщо робота виходу електрона з неї дорівнює 6,3 еВ. (1 еВ=1,610-19 Дж).

А) 246 нм. Б) 624 нм. В) 389 нм. Г) 518 нм. Д) 197 нм.

 1. Робота виходу для деякої речовини дорівнює 3,2 еВ. Визначити мінімальну частоту світла, опромінювання яким цієї речовини приводить до появи фотоелект-ронів.

А) 1,81014 Гц. Б) 4,51015 Гц. В) 7,71014 Гц. Г) 9,11013 Гц. Д) 7,41016 Гц.