Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Організація ділового туризму і виставкової діял...doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
2.25 Mб
Скачать

2

міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

кафедра туризму

К.А. Панасюк

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ

І ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

курс лекцій

для студентів денної та заочної форм навчання

напрямку підготовки «Туризм»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

протокол засідання

кафедри туризму

18 від 21 березня 2011 р.

Донецьк 2011

Зміст

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ ТА ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

ТЕМА 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ 5

1.1. Зародження ділового туризму в давні часи 5

1.2. Діловий туризм на Русі 6

1.3. Передумови виникнення ділового туризму 7

1.4. Сучасні завдання, мета та поняття ділового туризму в Україні 12

ТЕМА 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 13

2.1. Сутність і місце виставкової діяльності 13

2.2. Специфіка виставкової діяльності в туризмі 15

2.3. Стимуляція ділового туризму 18

ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ І ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 21

3.1. Соціально-економічні та політичні передумови розвитку ділового туризму і виставкової діяльності 21

3.2. Географія бізнес-поїздок 22

3. Характеристика конгресно-виставкового туризму 24

3.4. Інсентів-туризм 26

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ ТА ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 32

ТЕМА 4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ І ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 32

4.1. Привабливість окремих районів України для ділового туризму 32

4.2. Зовнішньоекономічні контакти України з іншими країнами 35

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВИХ ТУРІВ 41

5.1. Підприємства-організатори ділових турів 41

5.2. Вимоги до організації бізнес-турів 42

5.3. Виставковий маркетинг у туризмі 44

ТЕМА 6. ДОКУМЕНТООБІГ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ І ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 50

6.1. Оформлення документів до, під час та після ділової подорожі 50

6.2. Вимоги до організації виставкової діяльності 52

6.3. Реєстрація й оформлення участі у виставці 60

ТЕМА 7. БЕЗПЕКА ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ І ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 65

7.1. Правила поведінки в закордонних поїздках 65

7.2. Міжнародний досвід у розробці безпеки туризму 69

7.3. Поради іноземних компаній з організації бізнес-туризму подорожуючим 72

Змістовий модуль і. Передумови розвитку ділового туризму та виставкової діяльності тема 1. Історія виникнення й розвитку ділового туризму

1.1. Зародження ділового туризму в давні часи

1.2. Діловий туризм на Русі

1.3. Передумови виникнення ділового туризму

1.4. Сучасні завдання, мета та поняття ділового туризму в Україні

1.1. Зародження ділового туризму в давні часи

Неможливо визначити, з якого часу люди стали подорожувати й вуж точно не можна з якого з'явилися бізнес-мандрівники. Спонукальні мотиви подорожей були такі:

1. Первісна людина змушена був переходити з однієї місцевості в іншу в пошуках їжі (полювання, рибальство й т.п.).

2. З виникненням скотарства первісна людина стала робити тривалі переходи в пошуках пасовищ, прокладаючи тропи й запам'ятовуючи їх.

3. З розвитком примітивного землеробства значно розширився інтерес людини до територіального розміщення рослинного миру.

4. Розвиток ремесла й торгівлі поставили перед необхідністю створювати схеми маршрутів.

5. З розвитком міжгрупового спілкування створюються звичні шляхи між селищами.

В епоху мезоліту (10 - 3 тис. років тому) починають складатися перші торговельні маршрути. Іноді торговці проходили сотні й навіть тисячу кілометрів. Персона мандрівного торговця вважалася недоторканною.

До кінця ІV тисячоріччя до н.е. виникли шумерські міста, що стали центрами торгівлі й ремесла (шумери активно торгували із країною Мелуха).

Із центральної частини Древнього Єгипту караванний шлях, вів до Червоного моря, а відтіля в країну Пунт. Головними предметами вивозу з Пунта були раби, золото, чорне дерево, слонова кістка й ароматичні смоли миррових дерев. На цьому караванному шляху існували обладнані місця для відпочинку й поповнення запасів продовольства.

Для активізації торгівлі в Древньому Китаєві з VІІ в. до н.е. створювалися докладні географічні огляди, які можна розглядати як прообраз путівника. У них описувалися не тільки природні умови, але й господарство, транспорт і т.п.

Період античності

У цю епоху подорожі відбувалися в основному з економічними, політичними й військовими цілями.

Олімпійські ігри активізували не тільки спорт і зупиняли війни, але й були двигуном міжнародної торгівлі (улаштовувався більша 5-ти денний ярмарок).

Таким чином, завдяки мандрівникам античності були відкриті нові землі й народи, накопичений багатий географічний матеріал, що сприяв подальшим подорожам і відкриттям.

Походи й подорожі середньовіччя

Початок середньовіччя ознаменувалося "великим переселенням народів".

Паломництво породило ще один вид подорожей - мандрівки з місіонерськими цілями.

Слідом за ченцями на Близький Схід проникали купці.

Арабські мандрівники ІX - XІ ст. внесли великий вклад в історію освоєння й відкриття нових земель, значно розширили подання античних авторів про навколишній світ, познайомивши Західну Європу з Азіатським материком, що сприяло зближенню азіатської і європейської цивілізацій.

Епоха хрестових походів. Офіційно проголошуваними цілями хрестових походів було звільнення Святої Землі від невірних - мусульман - і заволодіння загально християнськими святинями, відданими на "наругу" ісламу. Хрестові походи дали значний поштовх сухопутним подорожам.

В XІІІ в. венеціанські й генуезькі купці дали поштовх до розвитку мореплавства й торгівлі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.