Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ К КУРСУ ТОВАРОВЕДЕНИЯ.doc
Скачиваний:
605
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.57 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дзержинський професійний ліцей

ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Дзержинськ 2015

З М І С Т

Вступ 4

Тема 1. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів 6

Тема 2. Зерно і продукти його переробки 20

Тема 3. Плодоовочеві товари та продукти їхньої переробки 30

Тема 4. Крохмаль, цукор, мед та кондитерські товари 41

Тема 5. Смакові товари 70

Тема 6. Жирові продукти 87

Тема 7. Молоко і молочні товари 100

Тема 8. М’ясо та м’ясні товари 110

Тема 9. Риба і рибні товари 119

Список рекомендованої літератури 131

Рис. 1. Структурно-логічна схема курсу "Основи товарознавства продовольчих товарів"

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

План лекції

 1. Предмет та завдання товарознавства продовольчих товарів.

 2. Споживні властивості харчових продуктів.

 3. Класифікація харчових продуктів.

 4. Основи зберігання продовольчих товарів.

 5. Основи консервування.

 6. Стандартизація та якість харчових продуктів.

 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16 ,17.

Міні-лексикон: товарознавство, класифікація, споживні властивості, асортимент, якість, сертифікація, штрихове кодування, стандартизація, органолептика, продовольчі товари, сорти, типи, підтипи, товарний сорт.

1. Предмет та завдання товарознавства продовольчих товарів

 • ТОВАРОЗНАВСТВОце наукова дисципліна, предметом якої є споживна вартість товарів.

!! Товарознавство – це сукупність знань про товар як предмет торгівлі, про його властивості, сорти, споживне значення.

Спеціалістам економічного профілю знання товарознавства допомагає:

 • правильно організувати облік товарів, вивчити потреби населення в них;

 • правильно організувати товаропросування;

 • підвищити рентабельність торгових підприємств;

 • виявити причини втрат товарів і сировини.

2. Споживні властивості харчових продуктів

!! При споживанні харчових продуктів виявляється їхня корисність чи споживна цінність, зумовлена їхнім хімічним складом і комплексом властивостей.

 • Поживна цінністьтим вища, чим більше вона задовольняє потреби організму в харчових, смакових речовинах і чим повніше відповідає принципам раціонального, збалансованого, повноцінного і адекватного харчування.

 • Збалансоване харчуванняпередбачає вміст у раціоні харчових речовин, у тому числі біологічноцінних незамінних, в оптимальних співвідношеннях.

 • Фізіологічна цінність продуктузумовлена дією деяких речовин, що в ньому містяться, на нервову, серцево-судинну, травну системи.

 • Лікувально-профілактична цінністьпродукту визначається властивістю його речовин лікувати хвороби та запобігати їм.

 • Доброякісність продукту визначається відповідністю органо­леп­тичних і фізико-хімічних показників його якості нормам, передбаченим діючим стандартам і технічним умовам.

 • Безпека (нешкідливість) продукту зумовлює відсутність у ньому шкідливих для організму людини речовин.

 • Енергетична цінність продуктувизначається кількістю енергії, що виділяється після біологічного окиснення речовин, що містяться в ньому і виражається в ккал або кЖд (1ккал = 4,186 кДж).