Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gos_5_kurs.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
913.92 Кб
Скачать

79. Роль (функции) государственного управления в сфере транспорта и связи.

В украине действует единая транспортная система, которая включает: - транспорт общего пользования (ж/д, морской, речной, автомобильный, авиационный, городской електротранспорт и митрополитен); - промышленный ж/д транспорт; - ведомственный транспорт; - трубопроводный транспорт; - пути сообщения общего пользования. Правовые основы: КТМ, Волный кодекс, Воздушный кодекс, ЗУ «О транспорте», «О трубороводном транспорте», «О ж/д транспорте», Указы президента «О Положении о Минтрансе Украины», Постанова КМУ «Про затвердження статуту ж/д Украины». Центральный орган Управления 0 минтранс. Управление отдельными видами транспорта осуществляют: Гос алминистрация ж/д транспорта Украины, Министерство топлива и энергетики, Украинская государственная корпорация по строительсву, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати: своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони України; захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування; безпечне функціонування транспорту; додержання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи; захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і організацій транспорту та споживачів транспортних послуг; створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту; обмеження монополізму та розвиток конкуренції; координацію роботи різних видів транспорту; ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту; охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.

Державне управління діяльністю транспорту здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на пасажирські перевезення. Місце і роль транспорту у суспільному виробництві визначає необхідність його пріоритетного розвитку, державної підтримки в задоволенні його потреб у транспортних засобах, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.

Зв'язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні і покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони та безпеки держави у засобах і послугах поштового та електричного зв'язку. Розвиток і вдосконалення зв'язку здійснюється відповідно до Комплексної програми створення єдиної національної системи зв'язку з урахуванням його пріоритету та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу.Верховна Рада України визначає державну політику в галузі зв'язку та законодавчі основи її реалізації. Управління єдиною національною системою зв'язку здійснює Кабінет Міністрів України. Центральним органом державної виконавчої влади в галузі зв'язку, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, є Адміністрація зв'язку України, яка регулює відносини в галузі шляхом: видачі ліцензій на окремі види діяльності у галузі зв'язку і контролю за дотриманням ліцензіатом їх умов; нагляду за функціонуванням засобів зв'язку всіх форм власності у мережах зв'язку загального користування та взаємодіючими з ними засобами зв'язку відомчих мереж зв'язку та мереж подвійного призначення; контролю за якістю надання послуг зв'язку операторами в мережах зв'язку загального користування і подвійного призначення всіх форм власності; контролю за дотриманням граничних тарифів на послуги зв'язку; організації наукових розробок та розробок стандартів для галузі; організації підготовки кадрів для галузі. Адміністрація зв'язку України не має права втручатися в господарську діяльність операторів зв'язку. Повноваження і обов'язки Адміністрації зв'язку України покладаються на Міністерство зв'язку України з відповідною зміною функцій. Вирішення питань координації роботи міністерств і відомств щодо створення, розвитку, забезпечення функціонування єдиної національної системи зв'язку, розподілу і використання радіочастот, а також забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів покладено на Державну комісію з питань зв'язку і радіочастот, створену Кабінетом Міністрів України. Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України є центральним органом державної виконавчої влади в галузі розподілу та використання радіочастот.

Питання організації, координації взаємодії та функціонування мереж зв'язку всіх форм власності, що стосуються потреб оборони і безпеки України, погоджуються з відповідними міністерствами і відомствами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Управління відомчими мережами зв'язку, мережами технологічного зв'язку та мережами зв'язку подвійного призначення, а також мережами, що не знаходяться в загальнодержавній власності, забезпечується їх власниками.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]