Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GOSPODARS_KE_PRAVO.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
101.43 Кб
Скачать

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ(спеціальна частіша)

Тема 1. Особливість господарсько-правового механізму регулювання забов’язань із договорів (4 години)

Заняття 1.

 1. Специфіка господарсько-правового впливу на окремі види господарської діяльності, зобов'язання та договори.

 2. Поняття, функції та види господарських зобов'язань

 3. Організаційно-господарські зобов'язання: поняття та види.

 4. Майново- господарські забов'язання.

 5. Принципи виконання господарських зобов’язань.

 6. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.

Заняття 2.

 1. Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів.

 2. Істотні умови господарських договорів.

 3. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

 4. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

 5. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.

Задача 1. Позивач ТОВ «Н» звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини - замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну - єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?

Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішить спір.

Завдання 1:

Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз'яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

Завдання 2:

Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.

Основна література:

Господарський кодекс України від]6 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - Х°І8-22. — Ст. 144. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. — 2003. - № 40-44. - Cm. 356.

- Про деякі питання практики застосування Цивільного та Господарського кодексів України: информационное письмо Высшего Хозяйственного суда Украины от 07.04.2008 г.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 X 9 // http:Ґ zakon.radа.gov.ua/cgi- bin/laws/ main. cgi?nreg=v0009700-09

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.— X.: Одіссей. 20/0.— 640 с. Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). — К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.

Подцерковний О. П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. — К.: Юстініан, 2006. — 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарии / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. - Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, B.C. Щербини: Кол. авт.: О. А. Беляневич, О.М. Вінник, B.C. Щербини та ін. - К.: Хрінком Інтер., 2008. — 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]