Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипл. метод ГРС ост..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
657.41 Кб
Скачать

Після таблиці необхідно зробити висновки.

4. Показники ефективності використання оборотних фондів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

4.1. Поняття оборотних фондів

1. Оборотні фонди – це сукупність оборотних фондів і фондів обігу, виражених у вартісній формі.

2. Оборотні фонди – матеріальні цінності, які використовують протягом періоду, що не перевищує 365 календарних днів, беруть участь в одному виробничо-експлуатаційному ціклі та вартість яких повністю переноситься на вироблені послуги та продукцію.

3. Фонди обігу – функціонують у сфері обігу. До них належать товарні запаси, кошти на розрахунковому рахунку й у касі підприємства, кошти в незавершених розрахунках підприємства з контрагентами, заборгованість покупців.

4.2. Показники ефективності використання обоотних фондів підприємств готельного господарства.

1. Оборотність оборотних фондів в у днях (Од)

Од = Ок х Д : Р

Од –оборотність у днях.

Ок – середня вартість оборотних фондів (грн.)

Д – кількість днів періоду, що аналізується.

Р – виручка від реалізації (грн.)

2. Коефіцієнт оборотності (Ко)

Ко = Р / Ок

Ко – коефіцієнт оборотності, ( обор., грн)

Р – виручка від реалізації, грн

Ок – середня вартість оборотних фондів за період, що аналізується.

Коефіцієнт оборотності – це також фондовіддача оборотних фондів.

3. Тривалість одного обороту в днях (То)

То = Д / Од

То – тривалість одного обороту в днях.

Д – кількість днів періоду, що аналізується.

Од – оборотність оборотних фондів в днях.

4. Коефіцієнт завантаження фондів в обороті (Кз).

Кз = Ок / Р

Кз – коефіцієнт завантаження фондів в обороті., грн.

Ок – середня вартість оборотних фондів (грн.)

Р – виручка від реалізації, грн..

Коефіцієнт завантаження – величина обернена до коефіцієнта оборотності.

5. Рентабельність оборотних фондів ( Рок))

РОк = П / Ок х 100

П – прибуток від звичайної діяльності підприємства, грн.

Ок – середня вартість оборотних фондів (грн.)

Для оцінки показників ефективності використання оборотних фондів за даними

Ф №1 «Баланс» та Ф №2 «Звіт про фінансові результати» заповнюється таблиця.

Таблиця ____

Показники ефективності використання оборотних фондів.

Показник

Од. вим

20---

20---

Зміни

+, -

%

Дохід (виручка від реалізації)

тис.грн.

Чистий прибуток

тис. грн

Середня вартість оборотних фондів

тис. грн

Оборотність у днях

дні

Коефіцієнт оборотності (фондовіддача)

об/грн..

Тривалість обороту

дні.

Рентабельність

%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.