Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен ФІЛОСОФІЯ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.06.2019
Размер:
293.38 Кб
Скачать

1.Філ , обєкт і предмет

Питання виникнення філософії пов'язане зі становленням світогляду, його розвитком.

Все різноманіття ф проблем обєднано в 5 груп. Всі розділи ф знання співіснують в кожній ф теорії. Крім основних 5 груп ф проблем, існують: філософія науки, історії, мистецтва, релігії, міфології, політики. Кожен з цих елементів спирається на принципи, які формулюються в "ядрі": онтології, гносеології, аксіології, праксеології і антропології. У різні епохи на перший план виходив той чи інший розділ ф знання. В Античності і Середньовіччі домінувала онтологічна проблематика, в епоху Відродження в центрі уваги були антропологія і проблеми людини. У Новий час і епоху Просвітництва переймалися гносеологією. У сучасній ф увагу сконцентровано на антропологічній та аксіологічній проблематиці. Об'єктом філ є відношення: природа – світ- прир; природа - людина; світ - людина. Предмет ф – світ взагалом (прир, сусп, мислен) та людина, їх взаємовідношення.

2. Основні проблеми філософії

Філософія прагне пізнати "плинний світ". Увага зосереджена на проблемах що постійно виникають.

Онтологічні проблеми досліджують питання буття й небуття; матеріальне і духовне; природа, суспільство і людина; простір і час.

Аксіологічні проблеми про основні цінності: добро і краса; рівність і свобода; віра, любов; культура; ідеали.

Соціальні проблеми розглядають суспільство, сфери життя; види спільнот та соц відносини.

Антропологічні, це питання буття людини: Походження; Сутність і основні риси; Біологічне і соціальне; Потреби і здібності; діяльність та міжособистісні відносини.

Гносеологічні про пізнавальну діяльність людини. Методологічні пит розглядають: методи пізнання, дослідження, творчості; Діалектика і метафізика; Експеримент і моделювання; Аналіз і синтез.

З розвитком філософії від неї відгалужуються "самостійні філософії": природи, соціальна, моралі, техніки, права, культури, медицини, освіти.

3,4 .Поняття світогляду, його історичні типи

Поняття «світогляд» ширше, ніж поняття «філософія». Філософія є найвищим рівнем світогляду.

Світоглядні знання допомагають орієнтуватись у світі цінностей: «добре -пог», «прекрасно — потворно».

Світогляд — це система поглядів на світ і місце людини в ньому, разом із життєвими позиціями, та поведінкою.

Історичними формами світогл вважаются: міфологія, релігія, філософія. Найбільш ранньою формою є міфологія, що виникала в первісному суспільстві. У міфах людина прагнула відповісти на космічні питання: походж світу; сутність явищ природи, походження людини. Міфи допомагали усвідомити зв'язок минулого із сучасним і майбутнім, завдяки ним складалися колективні уявлення народу, забезпечувався зв'язок поколінь. Міфи сприяли виробленню та збереженню суспільної системи цінностей, впровадженню норм поведінки. Як і міфологія, релігія вдається до фантазії і почуттів. Але розрізняє земне і неземне, надприродне. Признає "вищі сили", як уособлення добра і зла.

5. Роль філософії у формуванні культури сучасного спеціаліста

Філософії належить фундаментальна роль у розвитку і обгрунтуванні культури людства. Вона полягає у відповіді на питання: що у бутті матеріальної та духовної культури належить до справжніх людських цінностей. Соціальна цінність ф полягає у допомозі людині ствердитися як свідомій, високоморальній, розумній істоті.

В індивідуальному аспекті цінність філософії - у пробудженні творчого, конструктивного осмислення людиною себе, світу, суспільства з поглядом у майбутнє. Для мене, як майбутнього сурдопедагога, безперечно, є необхідним самовдосконалення і творчий підхід до будь-якої діяльності, у цьому мені допоможе філософія. Порив до нових горизонтів своєї свідомості, усвідомлення буття, надає мені можливість навчати і виховувати дітей з порушеннями слуху в ногу з часом, враховуючи непорушність моральних та етичних засад.