Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен ПСИХОПАТОЛОГІЯ.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.06.2019
Размер:
111.4 Кб
Скачать

1.Поняття «псих здоров'я», «псих норма», «псих хвороба».

«Псих здоров'я» -це стан благополуччя, при якому людина може реалізувати свій власний потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також вносити внесок в життя своєї спільноти. «Псих норма» – це індивідуальна, динамічна сукупність псих якостей конкретної людини, яка дозволяє їй адекватно до її віку, статі, соц положення пізнати оточуючу дійсність, адаптуватися до неї. «Псих захвор» - це хворобливий стан, з психопатол або поведінковим проявом, яке пов'язане з порушенням функцій організму в результаті впливу біолог, соц,психол, генетичних або хімічних чинників

2.Поняття «синдром», і «симптом» в психопатології. Класифікація симптомів в структурі синдрому. «Симптом» - ознака порушення псих ф-ї. Основні псих ф-ї.: явні(можна виявити поспостерігавши за людиною) і приховані (для виявлення необхідні додаткові методи обстеження); позитивні(є патологічна продукція(галюцин, страх, тривога) і негативні (відмічається зворотній або стійкий дефект того чи іншого псих процесу (амнезія));

«Синдром» – це сукупність симптомів, які мають однакову причину виникнення і однакову систему розвитку. В структурі «синдрому», «симптоми» поділяються: основні, які проявляються першими і вказують на походження синдрому; додаткові – не так чітко виражені, але їх наявність підтверджує належність до тієї чи іншої групи; факультативні – можуть проявлятись і зникати, бути і не бути. Синдроми бувають:прості (ведучий один симптом) і складні (два або більше); розгорнуті (структура досягла максимального ступеня вираженості) і абортивні-(не завершуються в своєму розвитку).

3.Синдроми дитячого віку. Причиною псих захв є дія внутрішн чи зовн чинника. Чим молодшою є дит, тим більшою є роль біо чинників (генетичні, інф, імунолог, токсич, метаболічн), наслідком яких є виниклення оліго, зпр чи епілепсії. З віком дит збільш роль соц-психол чинників, наслідком потрясінь є виникн реакт станів, неврозів, психогуній, психомоторн розл. Особливу роль в критичні періоди відіграє віковий чинники (2-4р, 7-8р, 12-15р). внутрішньоутробні шкідливі чинники (токсикоз, спадкові хв), відбиваються на подальшому розв дит. У 2-4р може прояв шизофр, епіл, розл психіки. У 7-8р нахил до психогенних р-й. у 12-15р ендогенний психоз, загостр патолог рис хар-ру, невротичні, патохарактеріолог р-ї. Серед синдр дит віку виділяють: 1. РДА: часткова або повна відсутність потреби спілкування, емоційна байдужість, страхи перед новим, розлади мовлення, одноманітна поведінка, порушення реакцій на подразники, невролог симптоматика, епілептиформн судомн приступи, химерна мова, надцінні інтереси. Види: синдр Каннера, Аспергера, органічний варіант аутизму. Перші ознаки в 2-4р. 2.Гіпердинамічний синдром- загальний руховий неспокій, непосидючість, зайві рухи, агресивність, коливання настрою, порушення шкільної адаптації, тяжко застосовують навички письма. Перші ознаки в 2-4 роки, в підлітк віці ознаки затух. 3.Синдром страху (пасивно-захисний рефлекс) страхи постійні, схильність до генералізації, порушенням загального стану: сну, апетиту, фізичного самопочуття. Страхи мб : причепливі, надцінні, беззмістовні, маячні, нічні.Страхи можуть бути ознаками психічних розладів. 4.Синдром патологічного фантазування: фантазії надзвичайно стійкі, часто відірвані від реальності. Характерна дезадапт, поруш повед, моторне збудж. Діти повністю перетворюються в образи фантазій або гри. Залежно від віку фантазії: в дошкільному віці-одноманітні, молодші школяри-одноманітні ролі, підлітковий-маячноподібні прояви. 5.Гебоїдний синдром з’являється у підлітковому віці харак спотворенням потягів, аф збудженням, ворожнеча до рідних, втрата інтересу до навчання, антисоц повед, егоцентризм, агресивн, неохайні. 6.Синдром дисморфобії з’являється у підлітковому віці або у дорослому віці. З’являється уявна ідея власного фіз недоліку, гіперболізація, депрес настрій, надцінні та маячні ідеї, соромлятся вторин стат ознак. 7.Психоорганічний синдр хар-ся зниж псих процесів, уваги, інтелекту, нестрим емоцій, зниж ініціативи. Мб астенічний, експлозивний чи дементний прояв. 8. Невротичний синдр мб 1.астенічний. фіз втомл, виснаж, дратівл, бідн міміки. 2.обсесивний. страхи, причепливості, потяги.