Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
екзамен Інформаційні технології ТЗКН.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.06.2019
Размер:
743.63 Кб
Скачать

Програми в системі корекційної роботи з дітьми з вадами слуху. Особливості використання. Значення в спеціальній школі.

У школі для дпс комп'ютерні технології набувають цінність не тільки як предмет вивчення, а як засіб корекційного навчання.

Комп'ютер розширює можливості пред'явлення навчальної інформації, дозволяє підсилити мотивацію. Ігрові компоненти активізують пізнавальну діяльність і покращують засвоєння матеріалу.

Залежно від віку дпс оволодівають різними навичками: 1.У дошк вік, поч шк - оволодіння клавіатурою, тренажери (TRK, Капель), «Цікава арифметика», «Азбука в картинках», «Сад та город». 2.У сер шк - програми з різних предметів, які контролюють знання та навички (диктанти, самостійні). 3.Устарш шк - робота з текстовими та графічними редакторами, ел таблицями, базами даних, операційними системами. програмами "Шкільний вчитель з фізики", "Неорганічна та органічна хімія", "Екзаменатор". Також інф технології використовують для тренування залишкового слуху і розвитку мовлення.

Компютерних технологій. Можливості застосування комп’ютера для навчання. Використання технічних засобів тзн у навчанні.

У школі для дпс комп'ютерні технології набувають цінність не тільки як предмет вивчення, а як засіб корекційного навчання.

Використання комп тех в освіті дпс впливає на розвиток інтелектуального потенціалу, формування вмінь самостійно здобувати знання, здійснювати дослідницьку діяльність, обробляти інформацію. Комп технології застос для:

-Полегшення навчальної діяльності (відкрита інформація; зображення що полегш запам’ятовування; використ функціональних ел книжок та відеоматеріалів; ел словників). -Використання корекційних програм («Живий Звук», «Світ звуків»), які розвивають мовлення, адаптують та соціалізують дпс. -Соціалізація дітей (спілкуватися за допомогою інтернету). -Розвиток граматики (орфографії, пунктуації, лексики, що впливає на усне мовлення і розуміння) -Можливість здобуття професії на основі комп’ютерних технологій (оператор комп’ютерного набору, Електромеханік з ремонту та обслуговування ЕОМ).

Розвитку слухового сприймання та корекції вимови. Принципи для корекції звуковимови і слухового сприймання

Стрімкий розвиток інф техн дозволяє сурдопедагогу працювати на основі об'єктивних комп'ютерних засобів оцінки продукуючого мовлення та корегуючих вправ.

Розвиток слухового сприймання та мовлення у дпс включає розвиток слухової уваги (реакції на звук, розрізнення мовленнєвих та немовл зв). Формування здатності на основі доступних звуків розпізнати слово, фразу (що є метою слухомовленнєвої роботи). Використання комп'ютерних програм «Живий звук» та «Видима мова» має корекційне значення, сприяє розвитку сл сприймання, покращенню звуковимови, збагаченню словн запасу та використанню засвоєного в усному мовленні. Комплекс програми уміщує набір завдань, які спрямовані на постановку голосу, дихання, звуковимови, ритміко-інтонаційної сторони мовлення, здатності аналізувати інформацію. Завдяки графічним зображенням здійснюється формування звуковимови у складах, словах, словосполученнях та коротких реченнях.