Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Лекція №15 „Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин” (2 год.)

 1. Дослідження соціально-економічних відносин у сфері праці. Зміст, мета і завдання.

 2. Роль моніторингу як інструмента регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин.

 3. Державне регулювання соціально-трудових відносин та їх удосконалення.

Література:

 1. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 3. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006ю – 264с.

 4. І.Н.Пащенко. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.-Львів:”Магнолія 2006”, 2007.- 260с.

 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/ За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

Лекція №16 „Міжнародна організація праці та її вилив на соціально-трудових відносин” (4 год.)

 1. Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання і структура.

 2. Організація діяльності МОП.

 3. Застосування конвенцій МОП країнами-членами МОП.

 4. Поняття й тенденції міжнародного поділу праці, його зміст і форми.

 5. Міжнародна трудова міграція.

 6. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

Література:

 1. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 2. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 3. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006ю – 264с.

 4. І.Н.Пащенко. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.-Львів:”Магнолія 2006”, 2007.- 260с.

 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/ За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

Семінарські заняття Семінарське заняття №1

Тема: Предмет і завдання науки „економіка праці та соціально-трудові відносини, населення і трудові ресурси”

 1. Особливості праці як економічної категорії.

 2. Відтворення населення, його природній і механічний рух.

 3. Трудовий потенціал у системі економічних ресурсів.

Доповідь.

„Соціально-економічний зміст та роль праці у розвитку суспільства”

Повідомлення.

„Трудовий потенціал суспільства”

Теми рефератів.

„Демографічна ситуація в Україні: стан та головні проблеми”

Література

 1. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — К.: «Знання-

 2. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 3. Ж-ли: „Україна: аспекти праці”, Регіональна економіка.

 4. Кодекс законів про працю України.

 5. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 6. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 7. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці:Навч.посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.-304с.

 8. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 9. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]