Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekz_put_vidpovidi_vse.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
440.32 Кб
Скачать

Теоретична частина Відповіді на екзаменаційно – залікові питання 2012 н.Р.

  1. Дайте визначення поняття "Інформація", перелічіть одиниці вимірювання інформації.

Інформація – це сукупність деяких знань, даних та ін. Під інформацією розуміють не тільки об’єкти та явища, а їх характеристики, відображення у вигляді формул, чисел, описів, символів, зразків та інших абстрактних характеристик. При використанні двохзначного алфавіту для представлення дискретної інформації одиниця кількості інформації називається біт. Електронно-обчислювальна машина обробляє інформацію, яка представлена символами, для представлення одного символу служить слово довжиною 23=8біт, яке називається байт.

  1. На які види поділяються операції по обробці інформації та з допомогою чого вони реалізуються.

Обробка інформації в електронно-обчислювальних машинах полягає у виконанні ряду операцій у відповідності з деяким алгоритмом, що призводить до отримання результату. Алгоритм – це спосіб перетворення інформації, який задається за допомогою системи правил. Операції по обробці інформації поділяються на арифметичні та логічні. Арифметичні операції виконують перетворення інформації, а логічні визначають напрямок процесу обробки інформації.

  1. Для чого необхідне кодування інформації.

Інформація завжди представляється у вигляді повідомлення, котре передається через фізичне середовищем. Носієм інформації може бути любе предметне середовище, яке міняє стан в залежності від інформації яка передається. Щоб передати інформацію необхідно її попередньо перетворити у форму, яка є зручною для передачі по даному каналу, це перетворення називається кодуванням.

  1. Яка система числення використовується у цифровій техніці, чим вона характерна.

В цифровій техніці використовується позиційна система числення, а саме, такі, де вага кожного наступного розряду в стільки разів більша від ваги попереднього, скільки система має значення основи системи числення.

  1. Що розуміють під системами числення і як вони класифікуються.

Система числення - це система відображення будь-яких чисел за допомогою обмеженого числа символів. Вона поділяється на: непозиційні та позиційні системи числення. В непозиційних - одна і та сама цифра в любому місці числа має одне й те саме значення (римська система, наприклад цифри ІХ (10-1) та ХІ (10+1)). В позиційних – одна і та сама цифра має різне значення в різних місцях числа (арабська система, наприклад цифра 11 (перша позиція – значення 10, друга позиція – значення 1).

  1. Дайте визначення позиційної та непозиційної систем числення. Наведіть приклад запису чисел у цих системах числення.

Непозиційні системи числення – це коли одна і та сама цифра в любому місці числа має одне й те саме значення (римська система, наприклад цифри ІХ (10-1) та ХІ (10+1)). Позиційні системи числення – це коли одна і та сама цифра має різне значення в різних місцях числа (арабська система, наприклад цифра 11 (10+1). Ця система числення поділяється на: двійкову (101,01 = 1*23+0*22+1*21+1*20+ 0*2-1+1*2-2), вісімкову (20,127= 2*81+0*80 + 1*8-1+2*8-2+ 7*8-3), десяткову (1256,71=1*103+2*102+5*101+6*100+ 7*10-1+1*10-2) та шістнадцяткову (12А,4F=1*162+2*161+ 10*160+4*16-1+15*16-2).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]