Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Вивчення нормативної дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” здійснюється у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ у відповідності з навчальним планом та галузевим стандартом вищої освіти освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів напряму 0501 “Економіка і підприємство” затвердженої Міністерством освіти і науки України в 2002 році.

Праця як специфічний феномен є об’єктом вивчення багатьох дисциплін. Але дисципліна “Економіка праці й соціально-трудові відносини” покликана сформувати систему теоретичних і практичних знань про категорії, закони і закономірності праці. В контексті такої мети ця дисципліна розкриває механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

Засвоєння знань, набуття вмів сфері праці дасть можливість свідомо визначити кожному спеціалісту найбільш оптимальні форми власної організації праці та діяльності всього колективу. Оволодіння навиками моніторингу соціально-трудових відносин покликане сформувати усвідомлену мотивацію праці, забезпечити ефективне використання ресурсів праці. Освоєння методів аналізу соціально-трудових відносин дасть студентам розуміння складних процесів соціальної взаємодії, які визначають згуртованість первинних виробничих колективів. Вивчення дисципліни дасть можливість усвідомлено формувати і продуктивно використовувати ресурси праці з врахуванням соціально- економічного середовища в Україні.

ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ

Тема 1.

Об'єкт, предмет і завдання дисципліни

Праця як об'єкт вивчення дисципліни. Формування і розвиток предмета дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини". Завдання, які вирішує дисципліна. Місце і значення дисципліни для фундаментальної підготовки бакалаврів. Науково-методологічні засади дисципліни.

Взаємозв'язки з іншими дисциплінами та науками: економічними, правовими, соціологічними, філософськими, математичними, управлінськими та психологічними.

Тема 2.

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Населення як демоекономічна категорія. Відтворення населення і його характеристики (показники). Трудові ресурси як соціально-економічна і статистична категорія. Структура людських ресурсів. Економічноактивне і економічнонеактивне населення.

Трудовий потенціал: сутність, показники, структура. Формування і розвиток трудового потенціалу. Взаємозв'язок показників, що характеризують населення, людські ресурси, трудовий потенціал.

Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток і використання людського капіталу.

Індекс людського розвитку: методологія визначення, призначення, сфера використання.

Тема 3.

Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник

Сутність категорії "праця" та її характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства.

Зміст і характер праці. Види праці та їх характеристики.

Еволюція праці як чинника виробництва. Праця і науково-технічний прогрес. Гуманізація праці. Управління суспільною працею.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]