Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Семінарське заняття №2

Тема: Соціально-трудові відносини як система

 1. Суть та структура соціально-трудових відносин.

 2. Сторони та суб’єкти соціально-трудових відносин.

 3. Якість трудового життя як критерій оцінки стану соціально-трудових відносин.

Доповідь

„Чинники трансформації соціально-трудових відносин”

Теми рефератів.

„Поняття соціального захисту та його основні напрями у сфері праці”

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 3. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 4. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 5. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 6. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці,-Краматорськ: Вид. Національного центру продуктивності, 1995.- 152 с.

 7. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

 8. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 9. Кодекс законів про працю України.

Семінарське заняття №3

Тема: Механізм функціонування соціально-трудових відносин. соціальне партнерство.

 1. Роботодавці та наймані працівники в системі соціально-трудових вілносин.

 2. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин..

 3. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми.

Доповідь.

„Трудові конфлікти і методи їх вирішення”

Теми рефератів.

„Колективні договори: суть, структура та їх місце в формуванні соціального партнерства”

Література:

 1. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 2. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 3. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці,-Краматорськ: Вид. Національного центру продуктивності, 1995.- 152 с.

 4. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 5. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

 6. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 230с.

 7. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 8. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 9. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 10. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Законодавство України про працю

 11. Кодекс законів про працю України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]