Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Лекція №5 „Механізм функціонування соцально-трудових відносин: організаційні аспекти(2 год.)

 1. Роботодавці та їхні об’єднання в системі соціально-трудових відносин.

 2. Наймані працівники та їхні представницькі органи в системі соціально-трудових відносин.

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика й социология труда: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 1999.

 3. Управление персоналом организации: Ученик / Под ред.. Кибакова А.Я. – М.: ИНФРА – М.1998. – 88с.

 4. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. — К.: КНЕУ, 1998.

 5. Калина А.В. Економіка праці.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 272с.

 6. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 7. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 230с.

Лекція 6. „Соціальне партнерство”(2 год.)

 1. Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства й чинники його розвитку.

 2. Соціальне партнерсво: сутність, значення, форми.

 3. Правові засади соціального партнерства.

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 3. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 4. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 5. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 6. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці,-Краматорськ: Вид. Національного центру продуктивності, 1995.- 152 с.

 7. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Законодавство України про працю

 8. Кодекс законів про працю України.

Лекція №7 „Ринок праці.”(4 год.)

 1. Поняття ринку праці , його елементи та функції.

 2. Моделі ринків праці.

 3. Типи, форми, різновиди та сегменти ринку праці.

 4. Попит і пропозиція на ринку праці.

 5. Регулювання ринку праці.

 6. Стан сучасного ринку праці.

Література:

 1. Васильченко В. С., Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. — К., 2000.

 2. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 3. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 4. Калина А.В. Економіка праці.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 272с.

 5. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 6. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість.: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 1997. – 120с.

 7. Лібанова Е.М. Ринок праці.: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]