Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Семінарське заняття №6

Тема: Планування та організація праці

 1. Методика планування праці.

 2. Поділ і кооперація праці в системі організації робочих місць.

 3. Особливості трудового процесу в системі організації праці.

Доповідь.

„Вплив інноваційного розвитку суспільства на зміни в трудовому процесі ”

„Сучасні вимоги до організації робочих місць”

Теми рефератів.

„Умови, охорона і стимулювання праці.”

„Планування підвищення продуктивності праці”

Література

 1. Калина Г. Организация и оплата труда. К.: МАУП – 1998.

 2. Подоровская М.М. Организация труда.: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001.- 112с.

 3. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 4. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

 5. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 6. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 7. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 8. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально- трудові відносини: Навчальний посібницк. – Львів: „Магнолія2006”, 2007.-260с.

Семінарське заняття №7

Тема: Нормування праці її ефективність

та продуктивність

 1. Суть, значення та об’єкти нормування праці.

 2. нормування трудових процесів. Робочий час як об’єкт нормування кодексу законів України про працю.

 3. Соціально-економічна ефективність праці.

Доповідь.

„Соціальні норми: проблеми реалізації європейських стандартів”

Повідомлення.

„ Новий трудовий менталітет: суть, особливості формування”

Практичний блок.

 • Див. Збірник задач та ситуаційних вправ з дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Багрова І.В. Нормування праці.: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 212с.

 3. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 4. Калина А.В. Економіка праці.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 272с.

 5. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 6. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

 7. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с

 8. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально- трудові відносини: Навчальний посібниц. – Львів: „Магнолія2006”, 2007.-260с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]