Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Лекція №8 „Зайнятість населення і безробіття.”(2 год.)

 1. Поняття та види зайнятості.

 2. Державне регулювання зайнятості населення в Україні.

 3. Безробіття і його характеристика. Види безробіття.

Література:

 1. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 2. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 3. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 4. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 5. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 6. Кодекс законів про працю України.

 7. Закон України «Про зайнятість населення» // Законодавство України про працю.

 8. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці, 1919-1956, Т.1,2.-Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. .І.

Лекція №9 „Планування праці.”(2 год.)

 1. Характеристика показників використання праці й методика їхнього планування.

 2. Планування підвищення продуктивності праці.

 3. Визначення чисельності виробничих робітників та планування заробітної плати.

Література:

 1. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 2. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 3. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 4. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 5. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 6. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006ю – 264с.

Лекція №10 „Організація праці.”(2 год.)

 1. Поняття і основні напрями організації праці.

 2. Форми розподілу і кооперації праці.

 3. Класифікація робочих місць, їх організація, планування і обслуговування. Умови праці і фактори, що їх визначають.

Література:

 1. Подоровская М.М. Организация труда.: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001.- 112с.

 2. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 3. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 4. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 5. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 6. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 264с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]