Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Приклади тестових завдань

1. Якому із наведених понять відповідає дане визначення: забезпечення професійною працею,яка приносить дохід людині, уможливлює існування її самої та сім’ї - це:

а) повна зайнятість;

б) неповна зайнятість;

в) часткова зайнятість.

2. Тимчасова зайнятість-це:

а) зайнятість, яка пов’язана з сезонною специфікою виробництва;

б) робота за тимчасовими контрактами;

в)діяльність працездатного населення працездатного віку.

3. Як визначається частка зайнятих в загальній чисельності населення:

а) Рз=Чз:(Чз+Чб);

б Рз=Чз:Чн.

4. На якому рівні реалізується політика зайнятості:

а) державному;

б) регіональному;

в) локальному;

г) усі відповіді правильні.

5. Які є види безробіття:

а) фрикційне;

б) структурне;

в) циклічне;

г) приховане;

д) усі відповіді правильні

Перелік екзаменаційних питань

 1. Предмет об’єкт і методи дисципліни “Економіка праці”

 2. Взаємозв’язок ЕПСТВ з іншимим дисциплінами.

 3. Населення як демоекономічна категорія. Відтворення населення.

 4. Людські ресурси: суть і зміст.

 5. Трудовий потенціал. Рівні трудового потенціалу.

 6. Динаміка змін населення в Україні.

 7. Людський капітал. Соціальний капітал.

 8. Використання і розвиток людського капіталу ІЛР.

 9. Праця: її суть та характеристика.

 10. Зміст і характеристика.

 11. Еволюція праці як чинника виробництва. Праця і НТП.

 12. Соціально-трудові відносини: суть, місце в системі ринкової економіки.

 13. Сторони, суб’єкти і органи соціально-трудових відносин (СТВ).

 14. Принципи функціонування СТВ.

 15. Якість трудового життя.

 16. Регулювання СТВ в перехідній економіці.

 17. Механізм функціонування СТВ.

 18. Держава як суб’єкт СТВ.

 19. Наймані працівники та роботодавці в системі СТВ в Україні.

 20. Профспілки як суб’єкти СТВ в Україні та в практиці країн з розвинутою економікою.

 21. Суть соціального партнерства та його роль в функціонуванні ринкової економіки.

 22. Генеральна, галузева тарифні угоди.

 23. Ринок праці: суть, зміст, структура.

 24. Попит і пропозиція на ринку праці.

 25. Безробіття. Регулювання ринку праці.

 26. Зайнятість. Види і форми зайнятості.

 27. Глобалізація економіки і зайнятість.

 28. Державні гарантії зайнятості. Робота центрів зайнятості.

 29. Планування праці. Види планів праці.

 30. Показники праці як складова бізнес-плану.

 31. Розробка планів з продуктивності праці, чисельності персоналу.

 32. Організація праці. Принципи організації праці.

 33. Умови праці: суть і значення.

 34. Нормування праці.

 35. Структура робочого часу. Класифікація витрат робочого часу.

 36. Методи нормування праці.

 37. Вплив НТП на організацію та нормування праці.

 38. Норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, норми підлеглості.

 39. Продуктивність праці.

 40. Показники і методи виміру продуктивності праці.

 41. Ефекти праці.

 42. Структура доходів населення. Номінальні і реальні доходи.

 43. Заробітна плата: суть, форми і системи.

 44. Функції заробітної плати.

 45. Тенденції вдосконалення оплати праці в Україні.

 46. Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері.

 47. Суть і значення аудиту в сфері праці.

 48. Звітність показників з праці.

 49. Моніторинг соціально-трудової сфери.

 50. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери.

 51. Інформаційна база, органи та об’єкти моніторингу.

 52. МОП та особливості її діяльності.

 53. Механізм нормотворчої діяльності МОП.

 54. Застосування міжнародних норм в Україні.

 55. Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.

 56. Еволюція політики доходів і досівд їх регулювання в зарубіжних країнах.

 57. Об’єднання роботодавців: їх завдання та функції, роль у регулюванні соціально-трудових відносин.

 58. Особливості функціонування первинного ринку праці в Україні.

 59. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього ринків праці.

 60. Норми важкості праці

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]