Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Лекція №2 „Населення і трудові ресурси суспільства”(2 год.)

 1. Населення та його характеристика. Відтворення населення.

 2. Трудові ресурси: суть та зміст.

 3. Трудовий потенціал: поняття, структура і показники.

Література:

 1. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 2. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 3. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 4. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 5. Калина А.В. Економіка праці.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 272с.

 6. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006ю – 264с.

Лекція №3 „Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник”(2 год.)

 1. Поняття „праця”, „творчість” і трудова діяльність.

 2. Технологічний зміст праці.

 3. Суспільний характер праці як економічної категорії.

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 3. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 4. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/ За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

 6. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006ю – 264с.

Лекція №4 „ Соціально-трудові відносини як система”

(2 год.)

 1. Соціально-трудові відносини: еволюція поняття, сучасне розуміння.

 2. Основні складові системи соціально-тудових відносин.

 3. Методи регулювання соціально-трудових відносин.

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с.

 3. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учебное пособие. – К.: Кондор. – 2003г. – 462с.

 4. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П. та ін.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-240с.

 5. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 6. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці,-Краматорськ: Вид. Національного центру продуктивності, 1995.- 152 с.

 7. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Законодавство України про працю

 8. Кодекс законів про працю України.

 9. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 230с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]