Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elekt pidruchnyk_Економіка праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
273.92 Кб
Скачать

Семінарське заняття №8

Тема: Політика доходів населення та заробітна плата

 1. Доходи населення. Диференціаація доходів(витрат) населення.

 2. Державне регулювання заробітної плати.

 3. Структура заробітної плати. Тарифна система заробітної плати.

 4. Сучасні форми стимулювання працівників.

Доповідь.

„Соціальні норми: проблеми реалізації європейських стандартів”

Теми рефератів.

„ Новий трудовий менталітет: суть, особливості формування”

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Багрова І.В. Нормування праці.: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 212с.

 3. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 4. Калина А.В. Економіка праці.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 272с.

 5. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 6. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

 7. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с

 8. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально- трудові відносини: Навчальний посібниц. – Львів: „Магнолія2006”, 2007.-260с.

Семінарське заняття №9

Тема: Моніторинг соціально-трудової сфери. моп

 1. Сутність моніторингу соціально-трудових відносин, його основні завдання, методична та інформаційна база.

 2. Соціологічні дослідження у трудовій сфері.

 3. Роль МОП у регулюванні ринку праці та соціально-трудових вілносин.

Доповідь.

„Соціальні норми: проблеми реалізації європейських стандартів”

Теми рефератів.

„ Новий трудовий менталітет: суть, особливості формування”

Повідомлення.

„Міжнародна трудова міграція”

Література:

 1. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2004. – 248с.

 2. Багрова І.В. Нормування праці.: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 212с.

 3. Буряк П.Ю., Кар пінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

 4. Калина А.В. Економіка праці.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2004.- 272с.

 5. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.- 264с.

 6. Ковальов В.М., Рижков В.С. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник/За ред. В.М.Ковальова. – К.:Центр навчальної літератури, 2006.-256с.

 7. Махсма М.Б. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2002 – 164с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]