Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_kultura.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
2.01 Mб
Скачать

I рівень складності:

Образотворче мистецтво зароджується в добу:

а) верхнього палеоліту; б) середнього мезоліту;

в) раннього неоліту; г) енеоліту.

Як називалась найдавніша слов’янська писемність?

а) черти та різи; б) руни; в) глаголиця; г) кирилиця.

Яка церква вважається першою кам’яною, збудованою в Київській Русі?

а) Софіївський собор; в) церква св. Іллі;

б) Кирилівська церква; г) Десятинна церква.

Бароко в перекладі з італійської означає:

а) новітній б) зразковий в) дивний.

Курс на “українізацію” був проголошений у:

а) 1921; б) 1922; в)1923; г)1924.

До відтворювального типу господарювання відноситься?

а) землеробство; в) збиральництво;

б) полювання; г) рибальство.

Найвідоміша архітектурна пам’ятка княжого Галича, що дійшла до наших днів – це:

а) храм Івана Хрестителя; в) П’ятницька церква;

б) церква св. Пантелеймона; г) церква Марії Сніжної.

На території якої стоянки виявлено набір музичних інструментів з кісток та рогів, що відносяться до важливих культурних цінностей людства?

а) с. Королеве, Закарпатська обл.; в) с. Комарове, Чернівецька обл.;

б) Кирилівська, Київська обл.; г) Мізино, Чернігівська обл.

Альманах «Русалка Дністрова» був надрукований у:

а) Празі; б) Будапешті; в) Львові; г) Києві.

Києво-Могилянська академія відновила свою роботу в:

а) 1991 ; б) 1992; в) 1993; г) 1995.

Яке твердження істинне? (обвести потрібну літеру)

а) матеріальна і духовна культури існують цілком відірвано одна від одної;

б) матеріальна і духовна культури становлять одну систему культури як її

складові частини;

в) поняття матеріальної культури не існує взагалі.

В який період кам’яного віку люди, які проживали на території України, перейшли до землеробства та скотарства?

а) мезоліту; б) палеоліту; в) енеоліту; г) неоліту.

Агіографічна література – це:

а) житія святих; б) вчення святих отців; в) збірники церковного права;

Скільки в Україні діяло вищих навчальних закладів зі статусом національний станом на початок 2010 р.

А. 91; Б. 101; В. 81.

Кирило-Мефодіївське братство існувало у:

а) 1845-1847; б) 1847-1848; в) 1844-1845; г) 1856-1857.

Для релігійних уявлень східних слов’ян дохристиянського періоду характерним був:

а) культ загробного життя; в) культ предків і поклоніння силам природи;

б) культ чудотворних ікон. г) культ диких і свійських тварин;

Хто автор твору «Повчання дітям»?

а) Ярослав Мудрий; в) княгиня Ольга;

б) Володимир Великий; г) Володимир Мономах.

Домініканський собор у Львові споруджений у стилі:

а) бароко; б)класицизм; в)ампір; г) модерн.

Альманах “Русалка Дністровая” був надрукований у:

а). 1827р.; б) 1837р.; в) 1847р.; г) 1857р.

О. Кульчицька - відома українська:

а) письменниця; б) акторка; в) художниця; г) режисер.

Термін « культура» в перекладі означає:

а) державний; б) громадський; в) доглянутий.

Коли було винайдено лук і стріли?

а) в період палеоліту; в) в період неоліту;

б) в період мезоліту; г) в період енеоліту.

За часів якого князя збудовано собор св. Софії у Києві :

а) Аскольда; б) Святослава; в) Володимира Великого; г) Ярослава Мудрого.

Перше видання “Кобзаря” Т. Шевченко було здійснено у:

а) 1840; б) 1841; в) 1845; г) 1847.

Тетяна Яблонська – талановита українська :

а) письменниця б) художниця в) режисер

Галицько-Волинський літопис був створений у:

а) ХІ; б) ХІІ; в) ХІІІ; г) ХІУ ст.

Основоположником постійного книгодрукування в Україні є:

а) Ф.Скорина; б) Ш.Фіоль; в) І.Федоров; г) П.Беринда.

Представник українського Відродження Павло Римлянин:

а) письменник; б) архітектор; в)художник; г) гравер.

Класицизм в перекладі з латинської:

а) імперія; б) зразковий; в) дивний; г) відокремлення.

Автором опер "Наталка-Полтавка", "Тарас Бульба", "Пан Коцький" є:

а) П.Сокальський; б) П.Чайковський; в) М.Лисенко; г) М.Вербицький.

Автором «Повісті минулих літ» був:

а) Ілларіон; б) Сильвестр; в) Нестор; г) невідомий автор.

Перше поселення трипільців на території України було виявлено в:

а) 1805 р.; б) 1834 р.; в) 1896 р.; г) 1986 р.

Стиль у декоративно-прикладному мистецтві, який започаткували сармати, називається:

а) коринфський; в) поліхромно-інкрустаційний;

б) звіриний; г) імітаційний.

Товариство “Просвіта” було засновано в:

а) 1858 б) 1861 в) 1868

Автором першої української опери "Запорожець за Дунаєм" є:

а) М.Лисенко; б) С.Гулак-Артемовський; в) П.Сокальський.

Визначте відому світську споруду часів Київської Русі, яка збереглася до нашого часу:

а) палац Святослава; в) Дитинець;

б) фортеця Тустань; г) Золоті Ворота.

Першим вищим навчальним закладом, відкритим в Україні, вважається:

а) Києво-Могилянської колегія; в) Острозька колегія;

б) Львівський університет; г) Львівська братська школа.

" Літопис Самовидця" був укладений у:

а)ХУІ ст.; б) ХУІІ ст.; в) ХУІІІ ст.; г) ХІХ ст.

Змішування різних форм та стилів характерні для:

а) класицизму ;б) романтизму ; в) еклектики; г) бароко

Закон про мову, за яким українській мові було надано статус державної був прийнятий у:

а)1979; б)1989; в)1999; г)2009.

Назвіть найдавніші пам’ятки давньоруської писемності:

а) договори Русі з Візантією; в) берестяні грамоти;

б) Іпатіївський літопис; г) Повість минулих літ.

Український Ренесанс хронологічно розвивався в:

а) ХІУст.; б) ХУ – пер. пол. ХУІ ст.;

в) ХУІІ ст.; г) др. пол. ХУІ – пер. пол. ХУІІ ст.

Пізнавальна функція культури полягає в тому, що вона:

а) забезпечує передавання соціокультурного досвіду від попередніх поколінь до нащадків;

б) фіксує досягнення людства в кожну суспільно-історичну епоху;

в) реалізується через систему норм і цінностей, які є регуляторами суспільних відносин, духовними орієнтирами на кожному етапі історичного розвитку;

г) пристосовує людину до природного та соціального середовища, сприяє її соціалізації.

“Золотою добою” органної музики називають:

а) бароко; б) класицизм; в) романтизм.

Імпресіонізм в перекладі з французької означає:

а) вираження; б) враження; в) віддалений.

Віра в існування засновника роду та його захисника і покровителя в особі тварини чи рослини це: а) анімізм; б) фетишизм; в) тотемізм; г) магія.

Для архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі був характерний такий стиль:

а) романський; б) візантійський; в) готичний; г) Ренесанс.

Пересопницьке Євангеліє було написано:

а) 1352-1362 рр.; б) 1456-1462 рр.; в) 1556-1562 рр.; г) 1576-1581 рр.

Наукове товариство ім Т. Шевченка у Львові було створено:

а) 1868 р.; б) 1881 р.; в) 1892 р.; г) 1908 р.

Першим ректором Київського університету св. Володимира був:

а) М. Костомаров; б) М. Гулак; в) М. Максимович.

Перші знайдені на території України твори образотворчого мистецтва відносяться до доби:

а)пізнього палеоліту; б) мезоліту;

б) неоліту; г)енеоліту.

Автором фільму "Арсенал" є відомий український кінорежисер:

а) І.Кавалерідзе; б) Д.Вертов в) О.Довженко.

Головний корпус "Львівської політехніки" збудований у стилі:

а) віденська сецесія; б) історизм-еклектика; в) ренесанс; г) бароко.

Автором картини "Запорожці пишуть листа турецькому султану" є:

а) Ф.Красицький; б) М.Самокіш; в) І.Репін; г) М.Ге.

Найсучаснішим музейним комплексом України є:

А) Національний музей (Львів); б) Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» (Київ); в) Національний художній музей України (Київ)

Гуманізм в перекладі з латини означає:

а) оброблений, доглянутий; б)громадський, державний; в) людський, людяний.

Автором «Повісті минулих літ» є:

а) Іларіон; б)Сильвестр; в)Нестор.

Перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка було здійснено у :

а)1840 р.; б)1841 р.; г)1845 р.; г)1847 р.

Вершиною архітектури бароко Гетьманщини є:

а) собор св. Юра (Львів); б) Успенську церкву (Львів); в) Спасо-Преображенський собор (Дніпропетровськ); г) Свято-Успенський собор Київської лаври .

Закон про мову, за яким український мові було надано статус державної був прийнятий у:

а) 1979 р.; б) 1989 р.; в) 1999 р.; г) 2009 р.

Термін "цивілізація" в перекладі з латини означає:

а)громадський; б)матеріальний; в)доглянутий; г)соціальний.

Верховним богом в язичницькому пантеоні давніх слов’ян був проголошений:

а)Перун; б)Стрибог;

б)Ярило; г)Велес.

Таємний циркуляр міністра Валуєва вийшов :

а) 20 січня 1862 р.; в)20 грудня 1866 р.;

б)20 липня 1876 р.; г)20 липня 1863 р..

О.Кульчицька – відома українська:

а) письменниця; б) акторка; в) художниця; г) режисер.

Автором історичної статті «Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції)» 1966 р. є:

А. І.Крип’якевич; Б. В.Чорновіл; В. М.Брайчевський.

Уперше поселення Трипільської культури було знайдено археологом В.Хвойкою у:

а)1886; б)1894; в)1895; г)1896.

Перше видання альманаху "Русалка Дністрова" було здійснено у:

а)1837р.; б)1847р.;

б)1840р.; г)1853р..

"Тіні забутих предків" - це твір:

а) О.Кобилянської; в) М.Коцюбинського;

б)І.Франка; г) В.Стефаника.

Приміщення бібліотеки АН України ім. В.Стефаника у Львові побудовано у стилі :

а)модерн; б)класицизм; в)Ренесанс; г)бароко.

На 2010 р. в Україні вищих навчальних закладів із статусом національний було:

А. більше 90; б. більше 100; в. більше 110

Термін "імпресіонізм" в перекладі означає:

а)вираження; б)надреальний; в)враження; г)умовний.

Заснування виробництва кераміки характерне для:

а)палеоліту; б)неоліту;

б)мезоліту; г) енеоліту

Становлення нової української літературної мови відбулося завдяки виходу в світ:

а) альманаху "Русалка Дністрова"; в) "Лісової пісні" Л.Українки;.

б)"Енеїди" І.Котляревського; г)"Чорної Ради" П.Куліша.

Домініканський собор у Львові побудований у стилі:

а) бароко; б)Ренесанс; в)готичному; г)романському.

Першим президентом Української Академії Наук був:

а)М.Грушевський; б)Г.Нарбут; в)А.Кримський; г)В.Вернадський.

Яке судження вірне?(обвести потрібну літеру):

а)матеріальна та духовна культура існують цілком відірвано одна від одної;

б)матеріальна і духовна культура становлять одну систему культури як її складові частини;

в)поняття матеріальної культури не існує взагалі.

Першою оригінальною літературною пам’яткою часів Київської Русі вважають:

а)"Руську Правду"; б)"Слово о законє і благодаті";

б)"Повість минулих літ"; г)"Слово о полкє Ігоревім".

Українські митці М.Березовський, Д.Бортнянській, А.Ведель творили в галузі:

а) архітектури; в) образотворчого мистецтва;.

б)літератури; г)музики.

Успенський Собор Почаївської лаври побудований у стилі:

а) бароко; б)Ренесанс; в)готичному; г)романському.

І.Мечников - це відомий український:

а) архітектор; б)скульптор; в)медик; г)літературний критик; д)художник.

Олена Теліга відома українська:

а)художниця; б)скульптор; в) режисер; г) поетеса.

Харківський університет офіційно було відкрито у :

а) 1800 р.; б)1807 р.;

б)1805 р.; г) 1834 р..

Успенський собор Києво-Печерської лаври побудований в стилі:

а) романському; в) бароко;.

б)готичному; г)Ренесанс.

"Звіриний стиль" характерний для мистецтва:

а) скіфів; б)кімерійців; в)готів; г)гунів.

Автором 10-ти томної «Історії України-Руси» є:

а)В.Чорновіл; б)І.Дзюба; в)М.Грушевський; г)М.Горинь.

Вперше поселення Трипільської культури було знайдено:

а) Ф.Вовком; б) В.Хвойкою; в) Я.Пастернаком; г) Р.Шліманом.

І.Вишенський та Х.Філалет – відомі українські:

а) скульптори; б)художникі;

б)полемісти; г) архітектори.

У 1990 р. світ побачив підручник «Історія України» І.Крип’якевича тиражем:

а) 5 тисяч; в) 200 тисяч;

б) 100 тисяч; г) 300 тисяч.

Пректи грошових знаків,поштових марок, державного герба і печатки на замовлення Центральної Ради були виконані визначним українським графіком:

а) В.Кричевським; б)М.Бураченком; в)Г.Нарбутом; г)М.Бойчуком.

Автором драми "Володимир" у добу бароко є:

а)Ф.Прокопович; б)І.Гізель; в)Л.Баранович; г) І.Галятовський.

Змішування різних форм та стилів характерні для:

а)класицизму; б)романтизму; в) еклектиці; г)бароко.

Літопис Самовидця був укладений у:

а) ХУІ ст.; б)ХУІІІ ст.;

б)ХУІІ ст.; г) ХІХ ст.

Образотворче мистецтво зароджується в добу:

а) верхнього палеоліту; в) раннього неоліту;.

б) середнього мезоліту; г)Ваш варіант.

Критичний реалізм в український культурі започаткував:

а) П.Куліш; б)М.Костомаров; в)Т.Шевченко; г)І.Котляревський.

5. Собор св. Софії у Києві був побудований у:

а)УІІ ст.; б)УІІІ ст. в)ІХ ст.; г)Х ст.; д)ХІ ст..

Мистецький стиль, що розвинувся в добу пізнього бароко називається:

а)ампір; б)бідермейєр; в) рококо; г)романтизм.

Валуєвський циркуляр був виданий у:

а) 1863 р.; б)1876 р.;

б)1867 р.; г) 1898 р..

Декоративізм та орнаментальність притаманні епосі:

а) бароко; в) Просвітництва;.

б) Середньовіччя; г)Ренесансу.

Режисером художніх фільмів "Звенигора", "Арсенал", "Земля" був:

а) Д.Вертов; б) І.Кавалерідзе; в) О.Довженко; г)В.Гардін.

Єдиний в Україні комплекс оборонних споруд ІХ-Х ст. це:

а)Львів.; б)Острог; в)Тустань.; г)Луцьк.

Мовою ділових документів Литовської держави в ХІУ-ХУІ ст. була:

а)литовська; б)латина; в) руська; г)грецька.

Відомим меценатом, засновником першої в Україні національної школи на зразок середніх та вищих навчальних закладів Європи був:

а) Ю.Дрогобич; в) К.Острозький;.

б) П.Сагайдачний; г)Я.Замойський.

Першим президентом Української Академії наук був:

а) М.Грушевський; б)Г.Нарбут; в)А.Кримський; г)В.Вернадський.

Центром розвитку романтизму в Україні у першій половині ХІХ ст. був університет у:

а)Києві; б)Харкові; в)Львові.

Український літератор Ю.Лавриненко застосував термін “Розстріляне Відродження” стосовно періоду:

а) XIV-XVI ст.; б) ХVIII ст.; в) 30-х років ХХ ст.

Смальту в Київській Русі використовували для створення:

а)ікон; б)фресок; в) мозаїк.

Каплиця Трьох святителів у Львові створена у стилі:

а) романському.; б)Ренесанс;

б)готичному; г) бароко.

Києво-Могилянська колегія отримала статус академії у:

а)1632р.; б)1701р.; в)1705 р.; г)1725р.

Іван Мазепа отримав освіту у:

а)Острозькій академії; в)Києво-Могилянській колегії;

б) Львівському університеті; г)Київському університеті.

Закон «Про культуру» було прийнято в:

а)1990 р.; б) 2000 р.; в) 2010 р.;

Хто, коли і де розкопав перші пам’ятки Трипільської культури?

Назвіть архітектурні споруди доби класицизму в Україні.

а)..................................................;б)..............................................; в)...................................................

Культура творить неповторне і самобутнє лице нації. Це суть якої функції культури ...................................................... (заповнити пробіл).Які ще функції культури Ви знаєте?

Назвіть відомих Вам поетів-шістдесятників:

а)..................................................;б)..............................................; в)...................................................

У 1970 – 1980 – х роках було видано 50-ть томів праць якого відомого українського поета, письменника та інтелектуала?

З ХУІІ ст. в Україні поширюється український народний ляльковий театр, авторами і виконавцями вистав у якому були учні братських шкіл та колегіумів. Такий театр називався:

а)міракль; б)інтермедія; в) шкільна драма; г)вертеп.

Й.Кондзелевич - відомий український :

а) художник; б)скульптор;

б)гравер; г) письменник.

Столицею українського романтизму в ХІХ ст. було місто:

а) Київ; в) Харків;

б) Львів; г)Конотоп.

Першим президентом Української Академії Наук був:

а) М.Грушевський; б)Г.Нарбут; в)А.Кримський; г)В.Вернадський.

Будинки Кабінету міністрів і Верховної Ради України побудовано в стилі?

а)неоренесанс; б)неокласицизм; в)необароко.

Засновником Києво-Могилянської колегії вважається:

а)Костянтин Острозький; в)Феофан Прокопович;

б)Іван Федоров; г) Петро Могила.

І.Труш - відомий український :

а) композитор; б)художник;

б)режисер; г) письменник.

"Оркестр кам’яного віку" було знайдено у:

а) Королево; в) Киїк-Коба;

б) Мізино; г)Лука Врублевецька.

Центром житлового будівництва Львова доби Ренесансу стала площа:

а) Торгова; б)Митна; в)Ринок; г)Соборна.

Альманах "Русалка Дністровая" був надрукований у:

а)1817 р.; б)1827 р.; в)1837 р.; г)1847 р.

Відомий український діяч доби Відродження Ф.Сенькович:

а)архітектор; б)письменник; в) художник; г)скульптор.

Віра в здатність людини за допомогою певних дій, обрядів та ритуалів впливати на хід подій це :

а) анімізм; б)фетишизм;

б)тотемізм; г) магія.

Перших відомих майстрів іконопису часів Київської Русі звали:

а) Кирило та Мефодій; в) Григорій та Аліпій;

б) Борис і Гліб; г)Агапіт та Петро.

Острозька Біблія була надрукована Іваном Федоровим у:

а)1571 р.; б)1581 р.; в)1591 р.; г)1601 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]