Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_kultura.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
2.01 Mб
Скачать

Іі рівень складності

Назвіть відомих Вам сучасних українських письменників.

Кому з названих авторів належать твори:

а)"Слово про закон і благодать"; 1.Нестор;

б)"Повчання дітям"; 2.Невідомий автор;

в) "Слово о полку Ігоревім"; 3.Володимир Мономах;

г) "Житіє Бориса і Гліба"; 4.Іларіон.

Назвіть громадську організацію, що була створена і діяла у Львові і з кінця ХІХ ст. була важливим центром української науки.

Архітектурні споруди класицизму у Львові це:

.а)..................................................; б)................................................; в).............................................

У грудні 2010 р. світ побачив прозовий роман «Записки українського самашедшого», автором якого є українська письменниця та поетеса _______

Поясніть походження назви, вкажіть час та територію розселення Трипільської культури.

( ) функція культури полягає в здатності творити неповторне і самобутнє обличчя нації, надаючи їй своєрідності (заповнити пробіл).

Видатними пам’ятками українського літературного бароко є козацькі літописи. Назвіть їх (не менше трьох)

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

До архітектурних пам’яток класицизму в Україні відносяться:

а) б) в)

Коли і в яких містах уряд П. Скоропадського заснував нові університети?

Який стиль мистецтва характерний для скіфо-сарматської доби?

До сфери матеріальної культури відносять………………………………..…………… ……………………………………………………………………..

Діячами Перед відродження, що були вихідцями із українських земель і позиціонували себе саме так, були

1……………………….. 2………………………..3…………………………

Хто з діячів періоду українізації висловив гасло “Геть від Москви!”? У чому полягає його зміст?

Назвіть у яких містах України діють національні академічні драматичні театри:

а) б) в)

Назвіть форми первісних релігійних вірувань:

а)……………….; б)……………… в)………………….

Майстерні де виготовлялись книги в Київській Русі називалися………………………

Юрій Котермак (Дрогобич) – це………………………………………………………….

У котрому році створена Українська Академія наук? Хто став її першим президентом? ………………………….

Вкажіть роки діяльності та лідерів «Київської громади».

Що означає поняття «культура».

У яких грецьких містах-державах на території України археологи розкопали амфітеатри?

Назвіть пам’ятки барокової архітектури у Львові (не менше трьох).

Що Ви знаєте про творчість Леся Курбаса?

Назвіть відомих українських кінорежисерів:

а) ; б) в)

Назвіть відомі Вам споруди Львова спорудження яких відноситься до княжої доби а)………………... б)…………………….. в)…………………...

Гуманізм – це……………………………………………………………

Чому Острог вважають одним із центрів української ренесансної культури?

Назвіть декілька літературних праць І.Франка

У 1990 р. світ побачила праця «Історія України» тиражем 200 тис. книг, хто був її автором?

Видатними діячами українського ренесансу в літературі були:

а)………………… б)…………………….. в)…………………...

Розвиток вищої освіти в Україні тісно пов’язаний з діяльністю …………… котра грамотою Петра І від 26 вересня …….. р. отримала статус академії

Що вам відомо про творчість Г.Сковороди?

Членом якої громадської організації був П.Чубинський у середині 1859-1862 рр і який знаменитий вірш написав у ці роки?

Назвіть найбільший та найсучасніший національний культурно-мистецький та музейний комплекс України, який був створений за роки незалежності? ………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Світову славу скіфському мистецтву принесли такі твори:

а)............................; б).................................; в).........................

Назвіть богів східнослов’янського пантеону (не менше 3-х)

Шедевром ренесансної архітектури у Львові є собор?

Назвіть композиторів, співаків яких вважають фактичними засновниками української естрадної музики в 1960-1970-х роках?

Які літературні об’єднання діяли в Україні в період українізації? Назвіть відомих Вам учасників цих об’єднань.

«Апостола» надрукував у.............. році у Львові.............................

Що таке Реформація та в якому столітті проходила?

Ректором Болонського університету в 1481 - 1482 рр. був зачинатель гуманістичної культури України ........................................?

Назвіть відомих Вам українських художників, поетів та письменників романтиків (не менше 6-ти).

Назвіть декілька вищих навчальних закладів сучасної України, що мають статус національного та дослідницького.

Під «культурою», на противагу…………………, розуміють все, що створила…………… …………..

Віра в духів та душу – це……………………..

Назвіть барокові споруди Львова.

Що Ви знаєте про “Спілку визволення України”?

Хто є автором вірша «Любіть Україну»?

Слово «культура»…………….. походження. Його первинне значення –

Першим вітчизняним автором друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483р.», що вийшла в Римі, вважається…………………………

Що Ви знаєте про творчість Федора та Василя Кричевських?

Який період української культури увійшов в історію під назвою “Розстріляне Відродження”?

Назвіть до шести найбільших музейних осередків сучасної України.

Назвіть функції культури (не менше трьох).

Поясніть походження назви, вкажіть час та територію розповсюдження Трипільської

культури:

До представників полемічної літератури відносяться (вкажіть не менше трьох представників)? Назві період зародження та поширення полемічної літератури.

Що Ви знаєте про творчість Миколи Лисенка?

Назвіть прізвища фактичних засновників української естрадної музики (не менше трьох):

Що ви знаєте про творчість І.Котляревського?

Із наведених у дужках варіантів відповіді виберіть правильний: Українська академія мистецтв створена в (1917, 1918, 1919, 1923) році. Її ректором було призначено визначного українського художника (М.Бойчука, О.Мурашка, Г.Нарбута, В.Кричевський).

Що таке мозаїка? Який матеріал використовували в Київській Русі для створення мозаїчних композицій?

Діячами українського Передвідродження (остання третина ХУ – початок ХУІ ст.) були:

а)...............................................; б)...........................................; в)........................................

До засновників українського професійного народно-побутового театру на Наддніпрянщині впродовж ХІХ ст. відносяться?

Назвіть пам’ятки оригінальної літератури Київської Русі (не менше трьох).

Г.Смотрицький – це .................................................................................

Які українські письменники та поети вважаються представниками українського літературного модерну? Які напрями та жанри вони розвивали?

Архітектурні споруди доби неокласицизму (1930-ті роки) в Україні це:

а)..............................................; б)............................................;

Назвіть вищі навчальні заклади, які були засновані урядами Центральної Ради та П.Скоропадського? (не менше 3-х)

М.Грушевський називає її "першою українською академією наук". Про який навчальний

заклад йдеться? Назвіть студентів та викладачів цього закладу.

Видатним явищем українського літературного бароко є козацькі літописи. Назвіть їх авторів (не менше трьох):

"Розстріляне відродження" – це період .......................................................................................

Назвіть центри розвитку романтичної культури в Україні:

а)..............................................; б)............................................; в)..................................................

Архітектурні споруди у стилі модерн у Львові це:

а) ; б) ; в)

Художнім керівником якого театру був Лесь Курбас? Коли цей театр був створений?

Назвіть автора посібника з історії – «Синопсиса» другої половини ХУІІ ст.

Засновником якого жанру в українському кіномистецтві є О.Довженко? Які фільми цього режисера Ви можете назвати?

Літературний критик, лідер дисидентського руху в Україні, автор роботи "Інтернаціоналізм чи русифікація" це:

Хто входив в "Руську трійцю"? Які твори цього товариcтва Ви можете назвати?

До визначних пам’яток лицарького епосу княжої доби належить твір................................................, написаний у......................................, що докладно описує похід князя Ігоря проти половців. (заповнити пробіл).

Назвіть вiдомі Вам грецькі міста-колонії на території України де збереглись пам’ятки архітектури:

а).......................................................; б)............................................ в) .........

Хто в українській культурі вперше виступив з гаслами модернізму?.

Архітектурні ансамблі Львова доби Відродження це:

а).......................................................:б)................................................;в)............................................

Назвіть представників реалізму в українській літературі ХІХ ст.

а).......................................................:б)................................................;в)............................................

Хто і коли надрукував "Апостол" - першу точно датовану друковану книгу України?

Первісні релігійні вірування це.

а).......................................................; б)................................................; в)...........................................

Основними рисами Відродження як культурно-історичної епохи є:

а)..........................................;б)............................................; в)................................................. .

В ансамбль Успенського собору у Львові входять наступні споруди:

а)..................................................;б)..............................................; в)...................................................

Автором історичної статті «Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції)» 1966 р., яка спростовує міфи щодо Переяславської ради 1654 р., є:

а) М.Брайчевський; б) В. Мороз; в) В. Чорновіл.

Назвіть відомих Вам художників доби Ренесансу в Україні:

Назвіть пам’ятки архітектури Київської Русі.

а).......................................................; б)................................................; в)..........................................

У першій половині ХVІІІ ст. на території Гетьманщини діяли такі колегії?

а).......................................................; б)................................................; в)..........................................

До жертв репресій в період «Розстріляного відродження» відносяться:

"Злою іронією долі звучать безграмотні поради орієнтуватися на московське мистецтво" -писав письменник ( росіянин за походженням) у публіцистичних роздумах" Україна чи Малоросія". Назвіть їх автора.

Назвіть найвідоміші літературні роботи доби бароко в українській культурі (не менше троьх)?

а)..........................................;б)............................................;в).................................................

У 1970-1980-х роках світ побачили 50-ть томів українського поета, письменника, критика, політика тощо. Про кого йде мова?

Назвіть відомі Вам твори архітектурні споруди доби "козацького бароко":

а)..........................................;б)............................................;в)................................................. .

Які літературні організації були створені в добу «українізації»?

а)..................................................;б)..............................................;в).................................................

До Кирило-Мефодіївського братства входили:

а)..................................................;б)..............................................;в).................................................

...............................................функція культури полягає у тому, що культура відкриває перед людиною скарбницю знань та практичного досвіду багатьох поколінь(заповнити пробіл).Назвіть ще відомі Вам функції культури.

До пам’яток книжкової мініатюри Київської Русі відносяться:

а).......................................................; б)................................................; в).......................................

Назвіть представників української літератури доби ренесансу:

а).......................................................; б)................................................; в).......................................

«Будителями» в Галичині в 1830-х роках у сфері культури називали?

а)..................................................;б)..............................................; в)...................................................

У 1946 р. у Львові радянськими чиновниками було розгромлено історичну школу якого українського історика _______________.

Професор медицини і астрономії, перший з українських вчених надрукував свою працю

"Прогностична оцінка 1483 року". Одним із його учнів був славетний польський астроном Миколай Копернік. Про кого йдеться?

Назвіть архітектурні споруди доби "козацького бароко":

У чому суть етнозахисної функції культури?

Назвіть видатних діячів доби українізації:

а)..................................................;б)..............................................; в)...................................................

Що Вам відомо про творчість Володимира Івасюка?

Слово "культура"................................ походження. Його первинне значення - .................................................. .

Назвіть відомі Вам літописні пам’ятки часів Київської Русі.

Архітектурні споруди доби модерну в Україні це:

.а)..................................................;б)................................................;в)................................................

До корифеїв українського професійного народно-побутового театру останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. відносять? (не менше 6-ти представників)

В Україні діяє чотири національні академічні драматичні театри: Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (м. Київ), Національний академічний театр російської драми ім. Л. Українки (м. Київ), Донецький національний академічний український музично-драматичний театр (художній керівник М. Бровун), ________________________________ (допишіть який театр не вказано)

Внесіть у текст пропущені імена:

Просвітителі ІХ ст. брати.........................та............................. уклали слов’янське письмо - абетку.

До представників романтизму в українській літературі відносяться:

а)..............................................;б).....................................;в).......................................... .

Перелічіть дисципліни, що вивчалися у Києво-Могилянському колегіумі.

До пам’яток архітектури доби модернізму в Україні відносяться:

.а)..................................................;б)................................................;в).................................................

У 1966 р. відділ науки і культури ЦК КПУ утворив комісію, яка обмежила в прокаті фільм С.Параджанова та Ю.Іллєнка «Тіні _______________»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]