Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Intelektualna_vlasnist.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
645.12 Кб
Скачать

17. Поняття та об'єкти промислового зразка.

Промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»). Якщо винахід і корисна модель є технічними (технологічними) рішеннями, то промисловий зразок є дизайнерським рішенням.

У промисловому зразку має місце поєднання художнього (зовнішня форма виробу) і конструктивного (технічне виконання виробу) елементів. При цьому не може бути промисловим зразком форма виробу, яка зумовлена суто технічними (функціональними) потребами (наприклад, форма цвяха, гайки, шурупа, якщо вони не мають художнього виконання). Питання щодо розмежування ди¬зайнерських і технічних рішень іноді виникають в судовій практиці.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Так, істотним є значення ергономіки при розробленні інтер'єру салону автомобіля. Про¬відні автомобілевиробники багато уваги приділяють питанням зручності розміщення елементів керування автомобілем, зруч¬ності сидінь тощо.

Залежно від того, що є об'єктом промислового зразка, він може бути таких видів:

- об'ємний, то являє собою композицію, в основу якої покла¬дено об'ємно-просторову структуру (наприклад форма пляшки);

- площинний, що являє собою композицію, в основі якої лежить лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйняте візуально як об'ємне (наприклад малюнок, що наноситься на тканину);

- комбінований, який являє собою поєднання форми і малюнка.

Поняття «промисловий зразок стосується як одного виробу, так і комплекту (набору) виробів. Комплект (набір) виробів визнається промисловим зразком, якщо до його складу входять елементи, що виконують функції, відмінні одна від одної, але під¬порядковані загальному призначенню, що вирішується комплектом (набором) в цілому. З погляду художнього конструювання, всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного і стилістичного вирішення (наприклад меблевий гарнітур).

Промисловий зразок може мати декілька варіантів. Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ (міжнародна класифікація промислових зразків) подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності із несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально (наприклад декілька офісних крісел однакової форми, які відрізняються кольором оббивної тканини).

Промисловий зразок може стосуватися як цілого виробу (наприклад, зовнішня форма кузова автомобіля), так і його частини (наприклад форма фари автомобіля).

Згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» не можуть одержати правову охорону:

  • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

  • друкована продукція як така;

  • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]