Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Integracja.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
47.94 Кб
Скачать

Gospodarka Europejskiej Integracji :

STUDIUJCIE DYREKTYWY I ZAPISY

Kluczowe terminy i identyfikatory : Przeważające Handlowe Porozumienie (PTA); Regionalna Umowa (RIA) Integracji; Bezpłatne Handlowe Porozumienie (FTA); WTO GATT/; Globalizacja przeciw rozbicie na obwodzie; Geograficzne bariery i technologia; Wymuszone Polityką bariery dla handlu; Taryfy i drugie obciążenia granicy; Nietaryfowe bariery (NTB); Wielostronna liberalizacja; Jednostronna liberalizacja; Dwustronna i regionalna liberalizacja; Względna przewaga; Gospodarki podziałki; Bezcłowy handel; Fazy integracji; Celniczy Związek; Ogólna Zewnętrzna Taryfa (CET); Najbardziej Zaakceptowana Propozycja (MFN) Narodu; Zwolnienia od MFN (na przykład, Uogólnił System PREFERENCES-GSP; Bezpłatne Handlowe Porozumienia); Rejonizowanie; Neo-rejonizowanie; MERCOSUR (Mercado Común del Sur, Wspólny Rynek Południa); ASEAN (Asocjacja Południowo-wschodnich Azjatyckich Narodów); North-północna integracja; Południowa dla Południa integracja; Trade stworzenie; Trade dywersja; Efekt skupiska; "Podziałka i efekty współzawodnictwa"; Reguły pochodzenia; Pan-europejskie Nagromadzenie reguł pochodzenia; Europejski Ekonomiczny Obwód (1992); Funkcjonalizm; Neofunctionalism; Jean Monnet; Paul-Henri Spaak; Robert Schuman; Umowa Paryża (1951); Unia Europejska Stali i Węgla (ECSC); Umowa (ies) Rzymu (sparzył się w 1957); EUROATOM (Atomowa Unia Europejska Energii); 1965 Umowy Zlania; Ogólna Rolnicza Polityka (JEDYNA ROLNICZA POLITYKA); Jedyny Europejczyk Działają; cztery wolności; 'Jedność;' Umowa (1992) Maastricht; Europejski Ogólny Lotniczy Obwód; Amsterdam Umowa;

Wstęp

1. Wprowadzenie i przeglądają: globalizacja i regionalne aranżowania (RIA) integracji. Dwustronny (regionalny) przeciw wielostronna liberalizacja. RIA i strategia ekonomicznego rozwoju.

2. Dlaczego rejonizowanie?

a., co Związuje z lepszym kierowaniem

b. bezpieczniejszy dostęp do rynków

c. presje poszukiwania globalizacji efektywności przez większe rynki, zwiększył współzawodnictwo, i mają dostęp do technologii.

d. Zbyt trochę, żeby działać tylko

e., co Wychodzi za WTO GATT/

f., żeby pomóc stabilizują sąsiednie kraje

g. "efekt Demonstracji"

h. przekazanie majątku w dziedzictwo Radzieckiego Bloku

i. Milcząca rewolucja

j. zmieniony stosunek USA; również engaged do FTAs

3. Trzy jakościowe przemiany nad czasem przeszłym dwa dziesięciolecia, pojawienie przeciw tłu globalizacji : nowe technologie i liberalniejsze handlujące reżimy mają, doprowadzał do wyższej trade objętości, większych inwestycyjnych potoków, i wszystko więcej i więcej wolnej produkcji

a. Od 'zamknął rejonizowanie' do więcej odkrywają model, tzn., neo-rejonizowanie;

b. Od taryf i kwot do 'głębokiej integracji,' otwartej programem Jedyny Rynek;

c. pojawienie "North-południowej" integracji

4. Podejścia

a. Polityczna nauka:

i. Funkcjonalizm (Dawid Mitrany, esej Roboczy Pokojowy System, 1946: coactivity w zamian narodowej koegzystencji wyznacza ideał świata) ma na myśli gradualism w kierunku do świata i rozkwitu; termin przychodzi od potępienia, że "suwerenność może być przeniesiona faktyczno przez funkcję). Problem jest, że to nie teoria lecz normatywna metoda i dlaczego związek do świata?

drugi. Neofunctionalism (Ernst Haas, Zjednoczenie Europy, 1958

b. Ekonomiczne podejście:

i. dobrobyt działa (Jacob Viener) pozytywnym, jeśli efekt trade stworzenia, większy, aniżeli efekt trade dywersji; dynamiczne efekty

5. Historyczny przegląd regionalnej integracji po całym świecie:

a. Fazy integracji : integracja jak państwowy budowlany proces; drobny przeciw głębokiej integracji i graniczą i z tyłu granicy ma rozmiary

b. Drugie cele RIA

c. Integracja do drugich kontynentów, aniżeli Europa

6. Eye rodzaj ptaka Europejskich projektów integracji. Z Efta, EEC, i CMEA do CMEA.

a. Łamiglówka 1 :, Dlaczego nie zrobiły (między innymi CMEA i CEFTA i tak wiele w Afryce i Łacińskiej Ameryce) tak wiele RIAS, aż tylko niewiele były ukoronowane z sukcesem.

b. Łamiglówka 2 :, dlaczego autsajder chce zostać członkiem organizacji?

7. Regionalna integracja: handel i współzawodnictwo. Trade stworzenie i trade dywersja.

8. Robiąc większość regionalnej integracji : pod tamtym, co klimatyzuje kraj przyniósł by korzyść większości z RIAS?

a. Bezcłowy handel z kto?

b., Ile RIAS?

c. FTAs czy duży plan?

d. handlowa polityka Wyglądu zewnętrznego i (e) integracja i podatki

Regionalne umowy integracji w historii (przed Światową Drugą Wojną)

Zawiadomienia:

1) Handlowe porozumienia mają swoją długą historię lecz oni zyskali nowego znaczenia z intensyfikacją reklamy związuje się uruchomiono Przemysłową Rewoltą

2) Regionalna integracja jak pojazd do politycznej integracji

1. Światowe samo stare celnicze zjednoczenie, Południowe Afrykańskie Celnicze daty Union (SACU) wstecz do 1889 Celniczej Ugody Union między Brytańską Kolonią Przylądku Dobrej Nadziei i Pomarańczowej Bezpłatnej Republiki Państwowego Bora. Nowa umowa, podpisana 29 czerwca, 1910, była rozszerzona do Zjednoczenia Południowej Afryki i Brytańskich Wysokich Terytoriów (HCTs) Komisji, tzn. Basutoland (Lesoto), Bechuanaland (Botswana), i Swaziland, Południowa Zachodnia Afryka (Namibia) "weszła de facto do składu, odkąd to było administruje jak część Południowej Afryki" przed tym, jak to zostało de iure członkiem. Pierwotny cel musi była posuwać ekonomiczny rozwój przez regionalną koordynację handlu.

2. Regionalna integracja jak komponent państwowej budowli

a. Z niemieckiej mowy Zollverein (1834) do Niemieckiego Reicha (1871); Zollverein czy Niemiecki Celniczy Związek był sformował wśród większości państw Niemieckiej Konfederacji w 1834 dokonano Północnym Niemieckim Podatkowym Zjednoczeniem, Niemieckim Pieniężnym Zjednoczeniem, i ostatecznie Niemiecki Reich. (Zollverein najpierw ustaliły Prusy. Najpierw to włączało tylko bliskich sąsiadów Prus, lecz to stopniowo rozszerzyło się, żeby włączać większość z Niemieckich państw poza zasięgiem Austrii.)

b. Konfederacja (1848-1874) Szwajcara; Podobna kolejność w Szwajcarii dosięgła kulminacji w 1848 z integralnym rynkiem i politycznym zjednoczeniem i we Włoszech.

c. Rumunia (1847-1878)

3. Drugie umowy w Europie:

a. Austria podpisała FTAs z pięciu z jego sąsiadów w ciągu 18-го i 19-го stulecia;

b. ostatnie dziesięciolecie 19-го stulecia świadczyło licznym i dawno zapomniane projekty integracji na przykład, propozycja, żeby ustalić duży plan w gospodarce rolnej między Niemcami i Francją z celniczym biurem w Frankfurcie.

4. Kolonialne imperia: przeważające handlujące aranżowania

MULTILATERALISM I REJONIZOWANIE BILATERALISM/

Zawiadomienia:

(1) Wielostronna liberalizacja - lepsza handlowa polityka zwłaszcza tak dla malutki, zależny dla handlu, gospodarki.

(2) Lecz liczba regionalnych handlowych porozumień (RTAs) wybuchnęła w 1990-х.

(3) RTAs automatycznie nie przynoszą o dobrobycie otrzymuje korzyść do jego członków.

(4) Otrzymuje korzyść od RTAs może być dosięgnięty przez ostrożny polityczny designe, i większość z ich może być dosięgnięta przez jednostronną (nieprzeważający) trade liberalizację.

(5) RTAs, challenge zasada niedyskryminacji, i podporządkowują (słaby) się dyscypliny WTO.

1. Fazy w trakcie ekonomicznej integracji: RTA, celniczy związek, ogólny czy jedyny rynek, ekonomiczne i pieniężne zjednoczenie

DUŻY PLAN (celniczy związek) RTA + CET (Ogólna Zewnętrzna Taryfa) =

Duży plan + Cztery Wolności Jednego Rynku Ruchu (towary, siła robocza, stolica, i usługi) =

Jedyny Rynkowy + Finansowy Union = EMU

2. Anatomia RTA : koszty i wypłaty

 “Podziałka i współzawodnictwo" działa: rynkowe zwiększenie stwarza gospodarki podziałki dla tematu towarów do zwiększenia powrotów do podziałki. To, być może, skraca monopolistyczną władzę wewnętrznych firm i wyłącza wewnętrzną niezdolność (tak zwana X-inefficiency) dziękuje do współzawodnictwa. Oceniono, że statyka otrzymuje korzyść od tych efektów włożyły wkład aż do 5% GDP w UE. Poza tym, to przyciąga FDI i to, być może, obniża względne ceny importu od nonmember krajów.

Przestroga: oni są prosto potencjalne dogania zależnym zabezpieczenie efektywnego współzawodnictwa.

“Rozkład" działa: RTAs doprowadzają do ponownego podziału gospodarczej działalności. Zagadka: empiryczne świadectwo z UE proponuje prawie nieprzerwaną konwergencję w dochodzie na (wyjątek — Grecja, która wskazuje doniosłości ekonomicznych reform) jednego mieszkańca, podczas gdy empiryczne świadectwo od RTAs wśród rozwijających się krajów proponuje rozbieżność w ekonomicznym wykonaniu. Przyczyna-stolica do pracującego wkładu niżej światowej średniej i poziomu przeważających taryfowych krajów;

 Trade dywersja: przełączają w giętki-początkowym, tzn., do droższych dostawców, odbywa się, tylko jeśli koszty kraju partnera poza linią z kosztami i cenami w innej części świata (ekstremalny wypadek jest to Ogólna Rolnicza Polityka UE). To zwiększa handel "Regionalny" kosztem handlu z poza zasięgiem krajów

 Zaznacza: RTA między dwiema malutkimi gospodarkami zazwyczaj doprowadza do trade dywersji i żadnego trade stworzenia; i kraj z niższą taryfą, prawdopodobnie, otrzymuje korzyść więcej zwiększył dostęp do rynku partnera, aniżeli kraj partnera.

 Trade stworzenie: to odbywa się, kiedy produkcja kraju partnera wypiera wyższą cost wewnętrzną produkcję i to nie zwiększa "regionalny" handel poza zasięgiem krajów.

 Analiza dobrobytu : koszt trade dywersji (higher-cost dostawca); otrzymajcie pożytek od trade stworzenia (zdrobnia aberracja producenta i skrócił spożywczą aberrację); i strata taryfowego dochodu.

Jacob Viner (1950) przedstawił nasienną inność między dwoma statycznymi efektami FTA-trade stworzenia i trade dywersji. Oba badyle od faktu, że FTA sztucznie zmienia względną konkurencyjność towarów od krajów, co wprowadza FTA.

Trade dywersja przedstawia statyczne koszty, ponieważ to suppresses import od efektywnego przemysłu w wyłączonych krajach.

Trade dywersja, co sprawia za sobą wyłącznik w giętki-początkowym od internacjonalny konkurencyjnego do droższych dostawców FTA, odbywa się, tylko jeśli koszty kraju partnera poza linią z kosztami i cenami w innej części świata. W inność od tego, trade stworzenie ma pozytywne efekty, podobne do tych, otrzymał pod niedyskryminacyjnymi taryfowymi przekrojami. Te pozytywne efekty włączają niższe wewnętrzne ceny dziękuje zwiększył współzawodnictwo od importu i zamykając niektórych high-cost firm, zastąpionych lower-cost importem. To robi handel kosztem nieefektywnych dostawców w krajach. Zaczynając z wyników trade stworzenia w produkcji kraju partnera, co wypiera wyższą cost wewnętrzną produkcję, to nie zwiększa "regionalny" handel poza zasięgiem krajów i ustępuje statycznymi wypłatami uczestnikom FTA.

FTA ma potencjał dla zwiększenia dobrobytu obu partnerów tylko ponieważ trade dywersja koparek trade stworzenia. Innymi słowami, kraj może utracić, kiedy to robi liberalnym na dyskryminacyjnej podstawie, jeśli koszt trade dywersji przeważa wypłaty od trade stworzenia.

 Drugie źródło kosztu - potrzeba obserwować reguły pochodzenia. Nie ma potrzeby, jeśli jest celniczy związek.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]