Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Intelektualna_vlasnist.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
645.12 Кб
Скачать

56.Право попереднього користувача в патентному праві

Право попереднього користувача виникає за наявності одно­часно таких умов:

а)особа повинна в інтересах своєї діяльності використати винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання,

б) такі дії мають бути вчинені добросовісно,

в) ці дії мають бути здійснені до дати подання заявки чи до дати пріоритету;

г)використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

57.Дії, які не визнаються порушенням прав володільця патенту

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, корисної моделі:

  1. на основі права попереднього користувача.

Право попереднього користувача винніше за наявності одно­часно таких умов:

а)особа повинна в інтересах своєї діяльності використати винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснити значну і серйозну підготовку для такого використання,

б) такі дії мають бути вчинені добросовісно,

в) ці дії мають бути здійснені до дати подання заявки чи до дати пріоритету;

г)використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи значна та серйозна підготовка до такого використання мають бути проведені на території України.

2) в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель використовується виключно для потреб зазначеного засобу,

3) без комерційної мети,

4) за надзвичайних обставин, з повідомленням про таке використання володільця патенту.

5) Не визнається порушенням прав, що випливають з патен­ту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом.

Не визнається порушенням майнових прав використання промислового зразка:

— на основі права по переднього користувача;

— в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

— без комерційної мети;

— з науковою метою або у порядку експерименту;

  • за надзвичайних обставин.

58.Дострокове припинення чинності патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено до­строково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. Здійснення права володільця патенту на дострокове припинення чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок має певні межі. Мова йде про випадки, коли володілець патенту уклав відповідний договір (наприклад ліцезійний) на право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. При цьому дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Щодо тих випадків, коли мало місце дострокове припи­нення чинності виключних майнових прав інтелектуальної влас­ності на винахід, корисну модель, промисловий зразок і цим було завдано збитків особі, якій було на­дано дозвіл на використання відповідного об'єкта. У такому випадку завдані збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала цей дозвіл. Чинність достроково припи­нених виключних майнових прав інтелектуальної власності на ви­нахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент припинення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]