Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
587040_65850_luc_l_a_zagalna_teoriya_derzhavi_t....docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
915.24 Кб
Скачать

Право вимагати застосування засобів державного примусу

Обо-

в'язок

/ Обов'язок

засто-

/ перетерпіти

сувати

позбавлення

засоби

""І певних

держав-

1 благ

ного

при-

мусу

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

за змістом - це явища реальної соціальної дійсності, передбачені нор­мою права;

об'єктивовані у відповідних джерелах права; породжують юридичні наслідки

ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

За юридичними наслідками: правостворюючі; правозмінюючі; правоприпиняючі

За складом:

прості; складні

Залежно від реальності факту:

  • реальні;

  • нереальні (юридичні фікції);

  • умовні (юридичні презумпції')

За наявністю волі:

Дії:

Події:

За їх відповідністю законодавству:

- правомірні;

- неправомірні

За юридичною природою:

- юридичні акти;

- юридичні вчин­ки

стихійне лихо

За тривалістю:

триваючі

одноактні

За формою вираження:

позитивні

негативні

ВИДИ ПОДІЙ

Абсолютні: - природні явища, яким нада­ється юридичне значення, оскільки вони здійснюють вплив на суспільні відносини (стихійне лихо, початок наві­гації)

Відносні:

- події, що не пов'язані з волею учас­ників конкретного правовідношен-ня, але пов'язані з волею третіх осіб (напр., страхове правовідношення між власником втраченого багажу та страховою компанією, яка за­страхувала ризик його втрати)

ВИДИ ДІЙ

Правомірні:

- юридичні акти (дії, що здійснюються з метою настання певних юридичних наслідків);

- юридичні вчинки (дії, що здійсню­ються без наміру спричинити юри­дичні наслідки, але виникають на підставі норми права)

Неправомірні:

- правові аномалії (дії, що здійснюються за наявності зовнішніх ознак правопо­рушення, але за відсутності вини);

- правопорушення

Фактичний (юридичний) склад - це сукупність юридичних фактів, необхідна для виникнення юридичних наслідків

ВИДИ ЮРИДИЧНИХ СКЛАДІВ

За юридичними

наслідками: правостворюючі; правозмінюючі; правоприпиняючі

За кількісним складом:

  1. Прості;

  2. Складні;

  3. змішані

За ступенем завершеності:

  • завершені;

  • незавершені

ОСОБЛИВІ ЗАСОБИ ПРАВОТВОРЧОЇ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧНОЇ ТЕХНІКИ

Умовні факти: презумпції

Нереальні факти: фікції

Факти, встановлені судом: - преюдиції

ВИДИ ПРАВОВИХ ПРЕЗУМПЦІЙ

За можливістю спростування: спростовні (припущення про існування факту доти, доки не буде встановлено інше); неспростовні (припущення щодо існування фактів, що не потребують доведення)

За сферою дії: загальнопра-вові;

міжгалузеві;

галузеві;

інститутуційні