Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Завдання 1.

Зробіть порівняльний аналіз платіжного доручення і платіжної вимоги-доручення; платіжної вимоги-доручення і платіжної вимоги.

Проаналізуйте Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.

Тема 27: Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності

 1. Поняття, види та загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття, види ліцензій.

 3. Ліцензійний договір.

 4. Довір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 5. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 6. Договір про передачу ноу-хау.

 7. Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб’єктів авторського права і суміжних прав.

 8. Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності.

Нормативно-правові акти: і. Міжнародно-правові документи:

 1. Універсальна конвенція про авторське право від 24 липня 1971 року.

 2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // Богуславский М.М. Патентные вопросы в международныз отношениях. М. 1962.

 3. Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года, изменненный 2 октября 1979 года. Женева. 1990.

 4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года. Женева. 1972.

Іі. Законодавчі акти України:

 1. Конституція України

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України від 13 грудня 1991 року “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // ВВР. 1992. №12. Ст.165.

 5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 6 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

 14. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” // http://zakon.rada.gov.ua

 16. Постанова КМУ „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756 // http://zakon.rada.gov.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.