Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Завдання 1.

Проаналізуйте співвідношення поняття „договір” з такими поняттями „правочин”, „зобов’язання”, „домовленість”, „контракт”.

Завдання 2.

Здійсніть порівняльний аналіз цивільно-правового договору з:

 • трудовим договором (ст.21 Кодексу законів про працю України);

 • господарським договором (ст.179 Господарського кодексу України);

 • шлюбним договором (Глава 10 Сімейного кодексу України);

 • адміністративним договором (ст.3 Кодексу адміністративного судочинства України).

Висловіть свої міркування щодо можливості застосування до вказаних договорів загальних положень Цивільного кодексу України про договір.

Завдання 3.

Відшукайте у Цивільному кодексі України та випишіть приклади:

 • двосторонніх та односторонніх договорів;

 • відплатних та безвідплатних договорів;

 • консенсуальних та реальних договорів;

 • публічних договорів.

Завдання 4.

Визначте предмет договору:

а) договору купівлі-продажу;

б) договору найму (оренди).

в) договору підряду;

г) договору доручення;

д) договору зберігання.

Задача

Між АТ «Альфа» та ТзОВ «Омега» укладено письмовий договір, за яким АТ зобов’язувалось передати у користування ТзОВ промислове обладнання строком на 1 рік. Коли після спливу зазначеного строку ТзОВ повертало обладнання АТ, останнє висунуло вимогу про оплату за користування обладнанням. ТзОВ відмовилось платити, посилаючись на те, що умовами договору не обумовлено його обов’язок сплачувати за користування обладнанням.

Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.ст.626, 632, 827 ЦК.

І. Договори про передачу майна у власність Тема 2: Купівля – продаж

 1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування. Джерела правового регулювання.

 2. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу.

 3. Сторони договору. Право продажу товарів.

 4. Зміст договору:

а/ предмет договору;

б/ ціна;

в/ інші умови договору.

 1. Права та обов’язки сторін за договором.

 2. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором купівлі-продажу.

Нормативно-правові акти: і. Міжнародно-правові документи:

 1. Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р). // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Гаазька конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі продажу товарів від 22 грудня 1986 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Гаазька конвенція щодо права, яке застосовується до переходу права власності при міжнародній купівлі-продажу товарів від 15 квітня 1958 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» (1990 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

Іі. Законодавчі акти України:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про заставу» від 02 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 9. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03 грудня 1990 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про іпотеку» від 05 червня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 12. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 13. Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

 14. Наказ Фонду державного майна України Про затвердження примірних договорів купівлі-продажу № 2411 від 22.08.2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.