Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Задача 1.

5 серпня 2004 року між СФГ “Сокіл” та АТ “Перун” укладено бартерну угоду. Згідно умов договору СФГ зобов’язувалося передати АТ грейферний навантажувач в обмін на сім тон озимої пшениці.

15 серпня 2004 року навантажувач було передано АТ. Передача оформлена накладною від 15 серпня 2004 року. АТ від виконання своїх зобов’язань ухилилося, а згодом було реорганізоване у ТзОВ “Магнус” і ТзОВ “Перун – 2”.

За розподільчим балансом заборгованість перед СФГ була передана ТзОВ “Перун –2”. СФГ заявило претензію до ТзОВ “Магнус” та ТзОВ “Перун – 2” про виконання умов договору як до солідарних боржників. Оскільки відповідь на претензію не надійшла, СФГ звернулося до господарського суду.

Вирішіть спір.

Визначте суб’єктний склад договору. Хто є позивачем і відповідачем по справі?

Тема 6: Дарування

 1. Поняття та загальна характеристика договору дарування.

 2. Сторони у договорі дарування.

 3. Порядок укладення і форма договору дарування.

 4. Зміст договору дарування.

 5. Відмова від договору та розірвання договору дарування. Правові наслідки.

 6. Правове регулювання благодійної діяльності.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 1. Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Башук О. Договір дарування за новим Цивільним Кодексом. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

 2. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 3. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 4. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 5. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Красій Г.В. Договір дарування. – М-во юстиції України. – К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. – 35 с.

 6. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 7. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 8. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 9. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 10. Костенко Л. Особливості дарування (безповоротної фінансової допомоги) підприємницькими товариствами. // Юридичний журнал. – 2008. – № 3.

 11. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 12. Малеина М.Н. О договоре дарения. // Правоведение. – 1998. – №4.

 13. Мічурін Є. Державна реєстрація при укладенні правочинів з нерухомим майном. // Юридичний журнал. – 2004. – № 6.

 14. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 17. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 18. Роїна О.М. Збірник типових договорів: (з можливістю копіювання) (4-е вид.) – банківська діяльність, факторинг, комісія, концесія, перевід боргу, уступка вимоги, поручництво, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі договори, кадрова документація, довічне утримання, дарування квартири, комунальні послуги. – К.: КНТ, 2006. – 124 с.

 19. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 20. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 21. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 22. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 23. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 24. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 25. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 26. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 27. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 28. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Завдання 1.

Проаналізуйте можливість укладення договору дарування з умовою (відкладальною та скасувальною).

Завдання 2.

Проаналізуйте проблему “невдячного обдарованого” і можливі шляхи її вирішення.

Ознайомтеся з відповідними положеннями ЦК України та кн. Станіслава Дністрянського Цивільне право. Відень.1919.

Завдання 3.

Дайте визначення і порівняйте поняття “благодійництво”, ”меценатство”, “спонсорство”, “пожертва”, “дарування”.

Проаналізуйте Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”.

Завдання 4.

Підготуйте проекти договорів дарування (виконати письмово):

а)договір дарування незавершеного будівництва між громадянкою О.та її сином- Н.;

б)договір дарування приватизованої квартири громадянкою П. своєму пятирічному

внуку Ю.;

в)договір дарування автомобіля ВАЗ-2121 “Нива” громадянином К. своєму сину -Р.;

г)договір дарування 1/2 будинку батьками(громадянами Н. та З .) своїй дочці - Ю.;

д)договір дарування приватизованої земельної ділянки наданої під забудову громадянину Ч. (жителю села Підлісне Н-ного р-ну) громадянинові А (жителю м. Львова).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.