Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цив особл аст методичка до семінарів 2010 (1).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Тема 10: Окремі види договорів найму (оренди)

 1. Поняття та загальна характеристика договору прокату.

 2. Сторони договору прокату.

 3. Порядок укладення та форма договору прокату.

 4. Договір прокату як публічний договір та договір приєднання.

 5. Об’єкт договору прокату.

 6. Права та обов’язки сторін договору прокату.

 7. Договір найму (оренди) будівель і споруд: поняття, порядок укладення та форма договору.

 8. Договір найму (оренди) транспортних засобів: поняття, форма договору, види договорів найму (оренди) транспортних засобів.

 9. Договір найму (оренди) земельних ділянок: поняття, порядок укладення та форма договору.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 4. Закон України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 5. Закон України «Про плату за землю» від 3 липня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 8. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 16 грудня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

 9. Інструкція щодо надання окремих видів побутових послуг. Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 27 серпня 2000 року // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Інструкція від 28 квітня 1997 року «Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів». Затв. наказом Мінтрансу // http://zakon.rada.gov.ua

Судова практика:

 1. Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України “Про оренду землі” // http://zakon.rada.gov.ua

Література:

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С, Бірюков І. А. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

 2. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

 3. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. ( 2-е вид. ) – К.: КНТ, 2008. – 480 с.

 4. Городецька І. Договір оренди нежитлового приміщення. // Юридичний журнал. – 2003. – № 2.

 5. Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 6. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 7. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 9. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

 10. Малий В. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні // Право України. – 2005. – №3. – С.39-42.

 11. Клочай Н. Особливості укладання та виконання договорів оренди транспортних засобів. // Юридичний журнал. – 2004. – № 7.

 12. Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: Практичні аспекти істотних умов. // Юридичний журнал. – 2008. – № 2.

 13. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008. – 992 с.

 14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

 15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

 16. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

 17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

 18. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 536 с.

 19. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009. – 968 с.

 20. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

 21. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Стефанчук Р.О. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 752 с.

 22. Цивільне право України. Академічний курс. Т. 2 . Особлива частина / За ред. Шевченко ЯМ. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

 23. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. 1. (кер. авт, кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатсєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 2. – 552 с.

 24. Цивільне право України: Особлива частина: в 2 т.: 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 12 т. – Харків: Страйд, 2009.

 26. Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] – К.: «А.С.К.», 2004. – Т. 3: Договірні зобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – 927 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.