Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цив.процес_3 р_в_2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
758.78 Кб
Скачать

Тема 1: Поняття цивільного процесуального права

1. Назвіть правильні законодавчі положення щодо судової системи України:

 1. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

 2. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів.

 3. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

 4. Верховний Суд України є єдиним органом цивільної юрисдикції в Україні.

 5. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.

 6. Судову систему України складають загальні та спеціалізовані суди.

 7. Надзвичайні та особливі суди створюються лише у випадках, передбачених законом.

 8. Конституційний Суд України не належить до судової системи України.

 9. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

2. Назвіть правильні законодавчі положення стосовно здійснення правосуддя:

 1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

 2. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 3. Народ не бере участі у здійсненні правосуддя, оскільки це функція суду.

 4. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність.

 5. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім правом, яке вони реалізують відповідно до закону.

 6. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

 7. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком.

 8. Правосуддя в Україні здійснюється судами і народними засідателями.

 9. Правосуддя в Україні здійснюється переважно судами.

3. Систему судів загальної юрисдикції складають:

 1. місцеві суди;

 2. апеляційні суди;

 3. Апеляційний суд України;

 4. Конституційний суд України;

 5. Третейський суд;

 6. вищі спеціалізовані суди;

 7. адміністративні суди;

 8. загальні суди;

 9. Верховний Суд України.

6. Назвіть стадії цивільного процесу:

пред’явлення позову та відкриття провадження по справі.

провадження у справі до судового розгляді.

попереднє судове засідання.

забезпечення позову.

судовий розгляд.

ухвалення рішення.

ухвалення додаткового рішення.

апеляційне провадження.

касаційне провадження.

7. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі:

  1. цивільного судочинства;

  2. господарського судочинства;

  3. позовного провадження;

  4. адміністративного судочинства;

  5. кримінального судочинства;

  6. наказного провадження;

  7. конституційного судочинства;

  8. апеляційного провадження;

  9. касаційного провадження.

8. Назвіть правильні законодавчі положення щодо передачі справи на розгляд третейського суду:

1. до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних відносин, крім випадків, передбачених законом.

2. до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

3. до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з сімейних правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

4. Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

5. Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення про відкриття провадження по справі у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

6. Третейський суд не має права розглядати спір, якщо хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

7. Третейські суди можуть розглядати будь-які справи.

8. Третейський суд не має права розглядати спір, пов’язаний з розголошенням комерційної таємниці.

9. Рішення третейського суду не є остаточним і може бути оскаржене в разі незгоди з ним.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.