Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fedushak-Paslavska_G_M_2008_-_Istoriya_politich....doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
1.88 Mб
Скачать

Л. Петражицький

«Належить відрізняти два різновиди етичних емоцій і відповідно два види етичних емоційно-інтелектуальних поєднань і їх проекцій: обов’язків і норм»

«Держава і загалом суспільна влада не є ні волею і не силою, взагалі не є щось реальне, а емоційна фантасма»

«Згідно з пануючою тепер думкою, відносини між звичаєвим правом і законом полягають не в субординації, підпорядкуванні першого другому, а в координації, у рівності сили в самостійному та незалежному існуванні і дії»

Г. Шершеневич

«Державна влада – це воля пануючих, яка базується на самостійній силі, спрямована на підпорядкування волі підвладних»

«Увазі дослідника має підлягати тільки те право, яке діє, але не те право, яке мало б діяти. Цим обмеженням запобігається при визначенні поняття небезпека змішування права з правовим ідеалом, зі справедливістю»

«Різні форми, у яких виражається право, називаються джерелами права. Цей термін видається, однак, не дуже придатним через свою багатозначність. Під цим ім’ям розуміють: а) сили, які творять право, наприклад, коли кажуть, що джерелом права належить вважати волю Бога, волю народну, правосвідомість, ідею справедливості, державну владу; в) матеріали, взяті за основу того чи іншого законодавства, наприклад, коли кажуть, що римське право стало джерелом для німецького цивільного кодексу...; с) історичні пам’ятки, які колись мали значення діючого права, наприклад, коли говорять про роботу по джерелах, наприклад, по Corpus iuris civilis, по Руській Правді і т.п.; d) засоби пізнання діючого права, наприклад, коли кажуть, що право можна дізнатися із закону»

Ф. Тарановський

«Правовою визнають сучасну державу з точки зору не цілей, а прийомів і форм її діяльності»

«Ліберальна система стала забезпеченням свободи конкуренції у економічних відносинах та самовизначення особи у сфері духовної культури, … невтручання державної влади у економічне чи духовне життя індивідів»

«Прямими державними органами є монарх, народні збори (віче), збори виборців для політичних виборів, парламент (чи Народне представництво). Непрямими державними органами називаються органи, які походять від прямих, … всі службові особи і установи в державі крім прямих»

«Природниче право ... вносить необхідний у суспільних науках момент мети (теологічний), згідно з яким відбувається оцінка явищ»

«Зв’язок права і моралі полягає перш за все у єдності їх походження і цілей»

«Гіпотеза може бути виражена або у загальній, абстрактній формі, або в окремій, конкретній, казуїстичний... Гіпотези юридичних норм розрізняють за ступенем визначеності їх вираження і поділяють на безумовно визначені, невизначені і відносно визначені»

«За ступенем визначеності формулювання розрізняють диспозиції безумовно визначені, невизначені та відносно визначені»

Л. Тіхоміров

«У жодній країні демократія не змогла створити інших знарядь управління, крім свого представництва, яке всюди, де достатньо розвинулось, виявило прагнення до узурпації народної влади у руках нової свого роду «аристократії» професійних політиканів»

П. Новгородцев

«Демократія – завжди є роздоріжжям …, системою відкритих дверей, доріг, які ведуть у невідомі напрямки … система свободи і вільної гри життєвих інтересів і сил, система відкритих дверей і невизначених можливостей втомила людей і більше їх не задовольняє»

К. Попер

«Суспільство, у якому індивіди вимушені приймати особисті рішення – є відкритим суспільством»

М. Дюверже

«Справжня демократія … визначається перш за все через свободу для народу і для кожної частини народу. Свобода … передбачає певний рівень життя, певну загальну освіту, певну національну рівність, певну політичну рівновагу»

Е. Трубецькой

«Мораль і право у їх взаємних відносинах можна порівняти з двома колами, які перетинаються: у них є, з одного боку, - спільна сфера – сфера перетинання, у якій зміст їх приписів співпадає, і разом з тим дві окремі області, у яких їх вимоги не співпадають, іноді навіть прямо суперечать одні одним»

«Право є сукупністю норм, які з одного боку надають, а з другого боку обмежують, зовнішню свободу осіб у їх взаємних відносинах»

«Природниче право має бути визнане як моральна основа будь-якого людського авторитету і законодавства і як той моральний ідеал, який повинен визначати розвиток права ... вчення природничої школи містить у собі великий і цінний елемент істини»

«На практиці, застосування територіального начала у праві підлягає деяким обмеженням, які випливають із вимог міжнародного спілкування»

«Дозвіл і наказ є основними функціями всіх юридичних норм; відтак, помилкою є вважати, що норми дозвільні і наказові творять два самостійні види юридичних норм»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]