Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИДиТР / ИДиТР Книги (семестр 1) / Ярема Технічне редагування 2003.doc
Скачиваний:
363
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
20.08 Mб
Скачать

2.1. Формати паперу і формати віщань

Формати паперу. Папір для виробництва книга журналів виготовляють з аркушах (60x84,60x90,70x90,70x100,70x108,75x90,84x108 см) і в рулонах (завширшки 60,70,75, 84,90,108 та 120 см).

Виготовляють також папір з розмірами, збільшеними з одного чи з обох боків на 2 см.

В Європі формати паперів, які використовуються друкарнями, вкладаються в серію А, визначену стандартом Міжнародної організації стандартизації (ІЗО). В Німеччині цей стандарт відомий під назвою БІК. Існуючі міжнародні формати паперу умовно поділено натри серії А, В, С (табл. 4).

Таблиця 4. Міжнародні формати паперу

НІ О 3

Розміри в

Розміри в

Я >>

Розміри в

міліметрах

дюймах

міліметрах

дюймах

II

міліметрах

дюймах

А0

841x1189

33.1x46,8

во

1000x1414

39,3x55,6

со

917x1297

36,1x51,0

А1

594x841

23.3x33,1

В1

707x1000

27,8x393

СІ

648x917

25.5x36,1

А2

420x594

16,5x23,3

В2

500x707

19,6x27.8

С2

458x648

18,0x25,5

АЗ

297x420

11,6x16,5

вз

353x500

13,8x19.6

СЗ

324x458.

12,7x18,0

А4

210x297

8,26x11,6

В4

250x353

9,8x13,8

С4

229x324

9,0x12,7

А5

148x210

5,8x8,26

В5

176x250 |

6,9x9,8

С5

162x229

6,3x9,0

А6

105x148

4,1x5,8

В6

125x175

4,9x6,9

С6

114x162

4,4x6,3

А7

74x105

2,9x4,1

В7

88x125 -

3,4x4.9

С7

81x114

3,1x4,4

А8

52x74

2,0x2,9

В8

62x88

2,4x3,4

С8

57x81

2,2x3,1

А9

37x52

1.4x2,0

В9

44x62

1,7x2.4

АІ0

26x37

1.0x1,4

В10

31x44

1,2x1,7

Формати видань. Найвідоміші формати книжкових та журнальних видань, що

застосовуються в Україні, наведено в табл. 5 і 6.

Таблиця 5. Формати книжкових видань

Розміри

аркуша

паперу, мм

Частка аркуша

Формат книжкових видань

Умовне позначення

Розміри, мм

максимальні

мінімальні

600x900

1/8

60x90/8

220x290

205x275

340x1080

1/16

84x108/16

205x260

192x255

700x1000

1/16

70x100/16

170x240

158x230 у

700x900

1/16

70x90/16

170x215

155x210

600x900

1/16

60x90/16

145x215

132x205

600x840

1/16

60x84/16

145x200

130x195

840x1080

1/32

84x108/32

130x200

123x192

700x1000

1/32

70x100/32

120x165

112x158

750x900

1/32

75x90/32

107x177

100x170

700x900

1/32

70x90/32

107x165

100x155

600x840

1/32

60x84/32

100x140

95x130

З мм

5 мм

Таблиця 6. Формати журнальних видань

Розміри

аркуша

паперу, мм

Частка аркуша

Формат журнальних видань

Умовне позначення

Розміри, мм

максимальні

мінімальні

700x1080

1/8

70x108/8

265x340

257x333

600x900

1/8

60x90/8

220x290

205x275

600x840

1/8

60x84/8

205x290

200x285

840x1080

1/16

84x108/16

205x260

192x255

700x1080

1/16

70x108/16

170x260

158x255

700x1000

1/16

70x100/16

17-х240

158x230

600x900

1/16

60x90/16

145x215

132x205

840x1080

1/32

84x108/32

130x200

123x192

700x1080

1/32

70x108/32

130x165

125x165

Чинні стандарти передбачають такі основні формати книжково-журнальних видань: 84x108/8,70x108/8,70x100/8,60x90/8,60x84/8, 84x108/16,70x108/16, 70x100/ 16,70x90/16,60x90/16,60x84/16,84x108/32,70x108/32,70x100/32,70x90/32,60x90/32, 60x84/32.

Ураховуючи стандартний розмір аркушів паперу чи певну прорізку рулонного паперу, можна одержати нові формати видань.

Формат видання - це розміри сторінки видання після обрізування блока по ширині й довжині. Формат видання визначається не у вигляді точних розмірів у міліметрах (наприклад, 12 8x200 мм), а часткою аркуша друкарського паперу, що використовується для видання. Наприклад, якщо видання друкувалося на аркушах паперу розмірами 60 х 90 см і після друку аркуші фальцювалися (складалися в зошити) у три згини, то формат видання - 1/8 частка паперу розмірами 60x90 см (при першому згині аркуш складався у дві рівні частини - частки, при другому - в чотири, при третьому - у вісім).

Оскільки при виготовленні книжкових видань здебільшого застосовується перпендикулярне фальцювання, при якому кожний наступний згин перпендикулярний до попереднього, можна визначити розмір 1/8 частки аркуша розмірами 60x90 см. Ширина цієї частки дорівнюватиме четвертій частині довшого боку аркуша (згинати аркуш починають із довшого боку), тобто 90 см : 4 = 2,25 см, а довжина- половині коротшого боку, тобто 60 см: 2 = ЗО см. При 1 /6 частці аркуша та перпендикулярному фальцюванні і довгий, і короткий боки аркуша треба поділити на 4, при 1/32 частці та перпендикулярному фальцюванні довший бік аркуша на - 8, а коротший - на 4. Одержані розміри будуть більшими від фактичних розмірів сторінок видання, оскільки книжковий блок обрізується із трьох боків.

Кількість сторінок у зошиті при такому фальцюванні становить: при одному згині — 4, двох згинах - 8, трьох - 16, чотирьох - 32.

Зошити, скріплені між собою у блок, обрізують зверху, справа і знизу; Зверху та справа - для того, щоб зрізати петлі, які утворилися після фальцювання, а знизу - щоб мм

Рис. 1. Обрізування книжкового блока 3мм

5мм 7мм

Таким чином, уміючи визначати формат видання до і після обрізування, потрібно правильно його вибирати з урахуванням виду й обсягу видання, способів його оформлення, категорії читачів, використовуваного обладнання та ін.

У дод. 5 наведено пропорції основних форматів видань після обрізування з трьох боків.

При виборі формату видання слід перебачити:

 • площу сторінки видання, що дає змогу розмістити текстові та ілюстративні елементи у вигляді, зручному для читання; особливу увагу слід приділити ілюстративному матеріалу, таблицям і формулам;

 • оптимальні просторові пропорції видання (співвідношення товщини та площі формату), виходячи з його обсягу;

 • зручність друкування залежно від форматів та інших технологічних особливостей машин, призначених для друкування видання.

2.2. Сторінка складання. Формати сторінок складання, їх визначення і розрахунок

Сторінка складання (донедавна полоса складання) - це відбиток тексту чи зображуваних елементів на сторінці видання. Формати сторінок видання, розміри розкладки ілюстрацій в друкованій продукції, а також розміри (кеглі) шрифтів і пробільних матеріалів визначаються в одиницях типометричної системи вимірів.

Найменша одиниця цієї системи - друкарський пункт, або просто пункт (п.), що дорівнює 0,376 мм.

Найбільша одиниця - квадрат (кв.) - містить 48 п. і дорівнює 18,04 мм. З достатньою для практики точністю розмір квадрата можна прийняти у 18 мм. При переведенні в метричну (загальноприйняту) систему вимірів можна вважати, що: 1 кв. =48 п. = 18 мм; 1/2 кв. = 24 п. = 9 мм; 3/4 кв. = 36 п. = 13,5 мм; 1/4 кв. = 12 п. = 4,5 мм.

Існують також проміжні одиниці вимірів, назви яких використовуються як для позначення розміру шрифтів, так і для визначення різних розмірів та відстаней у друкарській формі (або у відбитку з неї):

 • діамант - 4 п. (1,5 мм);

 • перл - 5 п. (1,88 мм);

 • нонпарель - 6 п. (2,26 мм);

 • петит -8п. (3,01 мм);

 • боргес - 9 п. (3,38 мм);

 • корпус - 10 п. (3,76 мм);

 • цицеро - 12 п. (4,51 мм);

 • мітель -14 п. (5,26 мм).

Слід зазначити, що в комп'ютерній техніці може використовуватися англо-американська типометрична система, в якій 1 п. = 0,352 мм.

Формати сторінок складання, рекомендовані розміри розкладки і полів книжкових видань наведено в дод. 6, причому стандарт [16] регламентує різні варіанти оформлення видань, які вибираються видавцем залежно від виду видання. Сторінка книжкового видання може бути виконана за першим чи за другим варіантом оформлення, наведеними в табл. 7.

\/ Таблиця

7. Варіанти о4

ормлення сторінки книжкового видання

Кегль шрифту, п.

Довжина рядка

мінімальна у

максимальна у

квадратах

міліметрах

квадратах

міліметрах

Перший варіант оформлення видання

10* і більше

3%

68

7

126

10

3 74

68

7(6*)

126(108)

9*

3'/,

63

6%

122

9

3%

68

6

108

8*

3 (2 Т4)

54 (50)

53 % (5)

104 (90)

8

4і/,

81

5

90

Другий варіант оформлення видання

10, 10* і більше

3 7,

63

1%

131

9*

2%

50

1

126

9

2%

50

б74

122

8*

2 % (2 74)

45(41)

6

108

8

2 % (2 74)

50(41)

6

108

7

2 72 (2 70

45 (41)

4%

81

Примітки: * - зі збільшенням інтерліньяжу; у дужках зазначено довжину рядка наукового видання.

За першим варіантом оформлення виготовляють видання, призначені для тривалого користування (літературно-художні, наукові, науково-популярні); за другим варіантом - видання, призначені для нетривалого користування (офіційні, громадсько-політичні, виробничо-практичні та довідкові, а також видання для організації дозвілля). Побудову типового розвороту за допомогою даних дод. 6 для книжкового видання форматом 184x108/32 за другим варіантом його оформлення наведено в дод. 7.

Сторінки складання можуть бути: текстовими, ілюстративними, мішаними, початковими, кінцевими, одно- і багатошпальтовими.

Текстова сторінка складання - сторінка, що містить тільки текст.

Ілюстративна сторінка - це сторінка, яка містить тільки ілюстрацію (ї).

Мішана сторінка складання - сторінка, що містить як текст, так й ілюстрації.

Початкова сторінка складання - перша текстова або мішана сторінка видання чи його частини.

Кінцева сторінка складання - остання текстова або мішана сторінка видання чи його частини, яка, як правило, заповнена не до кінця.

Шпальта -частина сторінки складання, що складається з рядків тексту одного формату, які утворюють вертикальний ряд і відокрешіені від іншої (их) шпальти(т) по вертикалі проміжком чи лінійкою. Початкова шпальта - перша шпальта видання або його частини. Кінцева шпальта - остання шпальта видання чи його частини, як правило, заповнена текстом не до кінця.

Спуск на сторінці складання - це відстань від її верхнього краю до початку рядків тексту на початковій сторінці видання, його розділів та інших структурних частин, які можуть бути заповнені заголовками і прикрасами

Композиція сторінки складання - ЇЇ побудова із складових елементів згідно із заданим форматом.

Кількість рядків у сторінці складання залежно від її висоти та кегля шрифту основного тексту видання наведено в дод. 8.

Окрім розміру сторінок складання стандарт [16] рекомендує розкладку за корінцем і головкою, тобто розмір проміжку за корінцевим, верхнім, нижнім та зовнішнім полями. Поля на сторінці видання мають бути такими:

 • корінцеве - не менш як 10 мм;

 • верхнє - --«- 12 мм;

 • зовнішнє « — 11 мм;

нижнє «- 15 мм.

Розрахунок розмірів полів у виданні, розкладки в його корінці та головці наведено в дод. 9.

Основний текст у виданні залежно від виду останнього може бути розміщений на одній, двох або більше сторінках складання. Відстань між сторінками складання має бути не менше як 16 п. (6 мм).

У зв'язку з тим, що формат сторінки складання залежить від формату видання, необхідно правильно змінити сторінку, якщо з технологічних причин зменшується формат видання.

Як правильно змінити формат сторінки, проілюструємо на такому прикладі-формат видання 60x90/16, друкування здійснюється на аркушевих машинах з торгуванням аркушів перед друком на 5 мм, спосіб скріплення блока - безшовний.Формат видання до обрізування становить —х— = 150x225 мм, а після обрі­ зування-145x215мм.

Формат сторінки складання в такому разі буде 60 У4х 10 кв., розкладка- IV кв.у корінці та 2 '/4 кв. у головці. Враховуючи умови друкування, ширина і висота видання змінюються на 3 мм. Отже, розміри блока будуть 142x212 мм. Ураховуючи безшовне його скріплення, ширина блока зміниться ще на 5 мм. Таким чином, формат видання буде 137x212 мм. При зменшенні формату видання розкладка залишиться незмінною, а формат сторінки складання змінюється відповідно до формату видання. У такому разі формат видання за шириною зменшиться на 8 мм, а за висотою - на 3 мм. Отже, ширина сторінки складання буде 6 74 кв. - Чг кв. (приблизно 8 мм) = 5 3/4 кв., а висота - 10 кв. - 74 кв. (приблизно 3 мм) = 9 3/4 кв.

У результаті формат сторінки складання становитиме 5 3/4 х 9 3/4кв.

Висота сторінки складання має дорівнювати цілому числу рядків. Щоб її визначити, треба знати кегль шрифту для складання тексту та використовувану складальну техніку (рядковідливне складання, формо- або комп'ютерне складання).

Наприклад, якщо висота сторінки складання дорівнює 7 У кв., текст складено кеглем 10 п. без шпон, то в сторінці складання буде

Якщо висота сторінки складання не дорівнює цілому числу рядків, то її треба підігнати до цього числа. Наприклад, при висоті сторінки складання 5x8 У, кв., кеглі складання 10 п. матимемо

У такому разі до 8 п. слід додати 2 п., щоб висота сторінки складання дорівнювала 41 рядку кг. ІОп. Остаточний варіант формату сторінок становитиме 5x8 кв. 26 п.

При нестандартному форматі видання формат сторінки складання можна визначити візуальним, діагональним або розрахунковим способами. В останньому випадку необхідно знати коефіцієнт використання паперу.

23. Шрифти та їх класифікація

План оформлення видання має відповісти на питання про характер складальних шрифтів - їхні накреслення та розміри, оскільки це один із найважливіших елементів оформлення текстового друкованого видання.

Зі складальними шрифтами пов 'язано не тільки оформлення різних текстів видання, а й усіх (або більшості) його заголовків, титулу, а іноді обкладинки та палітурки. Значна частина роботи технічного редактора пов'язана саме зі складальними шрифтами. Тому нижче будуть висвітлені їхні особливості.

Шрифт - графічна форма знаків певної системи письма або комплект літер, який відтворює який-небудь алфавіт, а також цифри і знаки.

Шрифтове виділення - використання шрифтів з різними гарнітурами, накресленнями, кеглями, а також великих літер з метою виділення окремих частин тексту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.