Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИДиТР / ИДиТР Книги (семестр 1) / Ярема Технічне редагування 2003.doc
Скачиваний:
366
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
20.08 Mб
Скачать

1.7. Видавничо-поліграфічне оформлення і розмітка видавничих текстових оригіналів

Комплектність. Видавничі текстові машинописні та друковані оригінали мають здаватися на поліграфічне підприємство комплектно. Окремі текстові елементи (покажчик, примітки, макет каталожної картки, зміст) допускається здавати разом з першою коректурою.

Розмітка. Розмітку елементів різних видів тексту технічний редактор повинен виконувати чорнилом (пастою) синього кольору на лівому полі сторінки, супроводжуючи розмітку різними вказівками.

Стосовно складання це:

 • до якого тексту або до яких сторінок оригіналу чи дублікату належить вказівка;

 • гарнітура, кегль і накреслення шрифту;

 • формат рядка;

 • розмір абзацного відступу та характер виключання рядків;

 • розмір інтерліньяжу;

 • розбиття тексту (заголовків, формул та ін.) на рядки;

 • внутрітекстові та інші виділення, в тому числі кольором. Стосовно верстання це:

 • формат сторінки складання;

 • розмір середника (середників) при багатошпальтовому складанні;

 • кількість рядків у полосі (шпальті);

 • гарнітура, кегль і накреслення, відбивка та оформлення колонтитулу;

 • гарнітура, кегль і накреслення колонцифри, а також її місце та відбивка від тексту;

 • розмір спуску на початкових сторінках;

 • розмір внутрітекстових відбивок між різними текстами (за необхідності вказується те місце, де треба зробити відбивку).

У таблицях, крім переліченого, треба зазначити загальний формат таблиці, формат її граф, вид і накреслення лінійок, місця розподілу таблиць при їх розміщенні на розвороті.

Для розмітки слід використовувати коректурні знаки, наведені в дод. 4.

У видавничих оригіналах, що містять ілюстрації, на полях біля посилань на номери рисунків необхідно дати більш детальні вказівки щодо їх верстання; у складних випадках слід додати схеми (ескізи) верстання Ілюстрацій і підписів до рисунків.

Розмітка видавничих текстових друкованих оригіналів для перевидання зі змінами виконується аналогічно розмітці видавничих текстових машинописних оригіналів.

Розмітка видавничих текстових кодованих оригіналів з супутніми неповно кодовою і повно кодовою програмами виконується аналогічно розмітці видавничих текстових машинописних оригіналів.

До кодованих оригіналів-макетів при здачі на поліграфічне підприємство слід додати: розклеювання Ілюстрацій або вклейку їхніх відбитків у оригінал-макет у залишені для них місця; поввокодову програму; розмічені дублікати; специфікацію Для складання та вказівку щодо верстання. У програмі зазначають такі дані: автор, назва видання, формат, гарнітура і кегль складання.

Комплектність і розмітка оригіналу-макета для репродукування. Видавничі текстові оригінали-макети для репродукування перед здачею на поліграфічне

''ЗІ.

підприємство мають бути підписані до друку головним редактором, технологом, художнім та технічним редакторами і відповідати специфікації на друк та палітурно-брошурувальні роботи. Підписи оформляються на дублікаті титул)' видання.

Розмітку технічний редактор виконує у видавничому машинописному або друкованому оригіналі, підписаному до складання або до складання та друку, в системі вимірів, прийнятої для СДТ, на якій виготовляється оригінал-макет.

1.8. Документація, що супроводжує видавничі текстові оригінали

При здачі на поліграфічне підприємство до всіх видів видавничих текстових оригіналів додається така документація:

 • видавнича специфікація (див. дод. 3);

 • супровідний лист або бланк-замовлення підприємству;

« попередній графік проходження видання або графік, який заздалегідь погоджений між видавництвом і поліграфічним підприємством.

Видавнича специфікація має бути підписана до складання або друку заступником директора видавництва з виробництва, завідувачем виробничого відділу, технологом, технічним та художнім редакторами або іншими відповідальними особами.

Матеріал подається комплектно. Якщо деякі частини видання замовлені на іншому підприємстві, то оригінал здають до виробництва з поданням графіка на виготовлення цих частин.

У супровідному листі необхідно вказати детальний перелік текстових частин видавничих оригіналів, що здаються, і частин, які будуть здані пізніше (або замовлені на іншому підприємстві). Супровідний лист повинен мати підпис завідувача виробничого відділу або особи, яка на це уповноважена.

1.9. Правила здачі та приймання видавничих текстових оригіналів

Перед здачею на поліграфічне підприємство видавничі текстові оригінали і супровідна документація мають бути перевірені інженером-технологом виробничого відділу на відповідність вимогам стандарту [20] та інших нормативних документів і завірені його підписом.

При виявленні невідповідності вимогам цього стандарту або інших нормативних документів видавничі текстові оригінали повертаються для перероблення виконавцям з відповідним записом у картці або спеціальному журналі.

Під час приймання видавничих текстових оригіналів поліграфічне підприємство повинно протягом п'яти робочих днів з моменту надходження перевірити їх на відповідність вимогам стандарту [20] та інших нормативних документів. У разі невідповідності цим вимогам поліграфічне підприємство повинно повернути видавництву текстові оригінали на перероблення з супровідним листом, в якому зазначаються допущені порушення.

Порушення зазначеного стандарту або інших нормативних документів, зумовлені об'єктивними причинами чи особливостями видання, мають бути заздалегідь погоджені з керівництвом видавництва та поліграфічним підприємством і вказані у видавничій специфікації.

Розділ 2. ОСНОВНІ ДАНІ ПАСПОРТА ХУДОЖНЬО-ТЕХШЧНОГО V ОФОРМЛЕННЯ ВИДАНЬ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.